KFS – KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

 


Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie phttps://wieruszow.praca.gov.pl/-/23299625-powiatowy-urzad-pracy-w-wieruszowie-oglasza-nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-na-ksztalcenie-ustawiczne-pracownikow-i-pracodawcow-ze-srodkrzedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Jaki jest poziom dofinansowania?
• dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia*
• dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia*
* jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Na jakie szkolenia można pozyskać dofinansowanie?
Dofinansowaniem objęte są szkolenia, które przyczynią się do podniesienia kompetencji personelu. Realizatorem szkoleń powinna być jednostka posiadająca m.in. certyfikat jakości świadczonych usług.

Aby uzyskać środki z KFS należy:

1. Wybrać odpowiednie szkolenie z naszej oferty https://www.rehaintegro.pl/kursy/
2. W Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności, zweryfikować termin składania wniosków, pobrać właściwą dokumentację ze strony urzędu. Dane PUP można znaleźć tutaj: https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu
3. Wypełnić wnioski – służymy pomocą w uzupełnieniu wniosków.
4. Złożyć wnioski w PUP (decyzja o przyznaniu środków zapadnie w ciągu 30 dni).
5. Zrealizować szkolenie.
6. Skontaktować się z PUP w celu otrzymania refundacji.


Realizator kształcenia:

Rehaintegro sp. z o.o. sp. k.
Adres siedziby: ul. Macieja Palacza 111B/12, 60-273 Poznań

Nr telefonu: 881 439 678, adres e-mail: kursyrehaintegro@gmail.com
NIP: 7792482170
REGON: 369475154

Dokument, na podstawie którego instytucja prowadzi pozaszkolne formy kształcenia:
Wpis do RiS – prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu nr 2.30/00034/2017 z dn. 14.02.2017
Wpis do KRS, Numer KRS: 0000718572

PKD: 85, 41, Z, SZKOŁY POLICEALNE
7 85, 42, B, SZKOŁY WYŻSZE
8 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
9 85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Certyfikat jakości usług: S.U.S 2.0

Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie kształcenia i uzyskanie kwalifikacji: certyfikat ukończenia kursu wg własnego wzoru.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Contact Us