Techniki strukturalne:

  • manipulacje HVLA – krótkodźwigniowe manipulacje o dużej prędkości i małej amplitudzie
  • mobilizacje

Techniki funkcjonalne:

1. Mięśniowo-powięziowe:

  • uwalniania mięśniowo-powięziowego
  • napięcia-przeciwnapięcia
  • pozycyjnego uwalniania
  • energii mięśniowej

2. Trzewne:

Narządy wewnętrzne są wyposażone w liczne anatomiczne i funkcjonalne połączenia z innymi strukturami, dlatego tak ważne jest utrzymanie ich prawidłowej funkcji. Celem technik trzewnych jest przywrócenie prawidłowego napięcia, elastyczności oraz ruchomości tych narządów.

3. Czaszkowo-krzyżowe:

G. Sutherland udowodnił, że kości czaszki również u dorosłego człowieka są w ciągłym ruchu. Pojawiające się w obrębie czaszki napięcia mogą powodować niewielkie zmiany jej obwodu, co może mieć znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Bezpiecznymi i bezbolesnymi technikami czaszkowo-krzyżowymi możemy odnajdywać oraz wyrównywać napięcia, które powstały w wyniku różnego rodzaju urazów.

Osteopatia - rodzaje technik funkcjonalnych

 

Contact Us