Kurs - PNF Podstawowy

PNF Podstawowy

prowadzący: Damian Kapturski D.O., MScPT, IPNFA Instructor | cena: 3900 PLN

Kurs dla: fizjoterapeutów, lekarzy.

Miejsce i termin:

Wrocław / I:24-28.07.2024, II:07-11.08.2024 / lista rezerwowaKatowice / I:17-21.05.2024, II: 14-18.06.2024 / lista rezerwowaPoznań / I:19-23.07.2024, II:02-06.08.2024 Warszawa / I:16-20.09.2024, II:14-18.10.2024Warszawa / I:29.11-03.12.2024, II:13-17.12.2024

Czas:

Kurs odbywa się pod patronatem IPNFA [www.IPNFA.org].

Cena obejmuje cały kurs poziomu podstawowego.

Skrypt i materiały:
Podczas pierwszego dnia szkolenia, każdy uczestnik otrzyma skrypt, natomiast po zakończeniu I tygodnia zajęć, zyskuje dostęp do zasobów video w ramach platformy e-learningowej, która pozwala na bieżącą powtórkę zdobytej wiedzy. Kursanci – pod okiem instruktora prowadzącego – mają możliwość indywidualnej pracy z pacjentem. Po zakończeniu kursu podstawowego, uczestnicy szkolenia dołączają do Akademii Terapii Funkcjonalnej – zamkniętej grupy na Facebooku, przeznaczonej dla absolwentów. Można tam znaleźć dodatkowe materiały oraz bieżące informacje na temat konsultacji pacjentów on-line a także nowości ze świata PNF. Platforma umożliwia również dzielenie się wiedzą i zdobytym doświadczeniem.

Po zakończonym kursie uczestnicy szkolenia otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia PNF Podstawowy, który jest akredytowany przez IPNFA – międzynarodową organizację regulującą proces rozwoju i kształcenia w koncepcji PNF.

W trakcie szkolenia uczestnik kursu zdobędzie wiedzę, w jaki sposób:

 • badać pacjentów i budować plan terapii zgodny z wytycznymi ICF (Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania stworzonej przez WHO)
 • analizować problemy funkcjonalne, czyli jak prowadzić terapię aktywności dnia codziennego pacjenta (chód, pozycja siedząca, aktywność na macie, funkcje życiowe itp.)
 • prowadzić terapię pacjentów ortopedycznych i neurologicznych.

PROGRAM

ZJAZD 1

DZIEŃ 1:

8:00-10:00

 1. Przywitanie, Przegląd programu szkolenia.
 2. Historia PNF. Filozofia PNF.

10:00-10:15 PRZERWA
10:15-12:15

 1. Zasady I procedury główne PNF.
 2. Wprowadzenie do wzorców PNF. Wzorce łopatki.
 3. Technika rytmiczne pobudzanie ruchu.

12:15-13:00 PRZERWA
13:00-15:00

 1. Wzorce łopatki – kontynuacja.
 2. Technika: rytmiczne pobudzanie ruchu.

15:00-15:15 PRZERWA
15:15-17:15

 1. Wzorce miednicy z techniką kombinacja skurczów izotonicznych.
 2. Wprowadzenie do pracy na macie; Rolling.
 3. Podsumowanie pierwszego dnia kursu.

DZIEŃ 2:

8:00-10:00

 1. Powtórka wzorców łopatki i miednicy z technikami rytmicznego pobudzania ruchu oraz kombinacja skurczów izotonicznych.
 2. Kombinacja wzorców łopatki i miednicy- symetryczne i asymetryczne.
 3. Aktywności na macie; progresja z leżeniem tyłem; pozycja haka, mostek, leżenie bokiem, siad prosty.

10:00-10:15 PRZERWA
10:15-12:15

 1. Wprowadzenie do wzorców kończyny górnej. Kończyna górna: zgięcie/odwiedzenie/rotacja zewnętrzna; wyprost/przywiedzenie/rotacja wewnętrzna.
 2. Technika – dynamiczna zwrotność ciągła.
 3. Demonstracja pacjenta.

12:15-13:00 PRZERWA
13:00-15:00

 1. Demonstracja pacjenta – omówienie.
 2. Wzorce kończyny górnej:
  zgięcie/odwiedzenie/rotacja zewnętrzna ze zgięciem łokcia;
  wyprost/przywiedzenie/rotacja wewnętrzna z wyprostem łokcia.

15:00-15:15 PRZERWA
15:15-17:15

 1. Wzorce kończyny dolnej;
  zgięcie/przywiedzenie/rotacja zewnętrzna ze zgięciem kolana;
  wyprost/odwiedzenie/rotacja wewnętrzna z wyprostem kolana;
  zgięcie/odwiedzenie/rotacja wewnętrzna ze zgięciem kolana;
  wyprost/przywiedzenie/rotacja wewnętrzna z wyprostem kolana;
 2. Podsumowanie drugiego dnia kursu.

DZIEŃ 3:

8:00-10:00

 1. Powtórka wzorców kończyny górnej i kończyny dolnej z dnia 2.
 2. Praca na macie – progresja z leżeniem przodem – podpór na przedramionach, technika: stabilizacja zwrotna.

10:00-10:15 PRZERWA
10:15-12:15

 1. Progresja z leżeniem przodem, ciąg dalszy – pozycja amphibi, pozycja czworacza, klęk prosty, siad klęczny, klęk jednonóż, wstawanie z podłogi, wstawanie „niedźwiedzia”.

12:15-13:00 PRZERWA
13:00-15:00

 1. Techniki – wykład.
 2. Kończyna górna: zgięcie/odwiedzenie/rotacja zewnętrzna z wyprostem łokcia;
  wyprost/przywiedzenie/rotacja wewnętrzna ze zgięciem łokcia.

15:00-15:15 PRZERWA
15:15-17:15

 1. Techniki: hold-relax, contract relax; warsztaty – rozwiązywanie
  problemów klinicznych.

DZIEŃ 4:

8:00-10:00

 1. Powtórka wzorców kończyny dolnej i kończyny górnej.
 2. Wprowadzenie do tematu „Chód”. Terapia w siadzie. Technika rytmiczna stabilizacja.

10:00-10:15 PRZERWA
10:15-12:15

 1. Rocking miednicy, scooting. Przejście z siadu do stania.
 2. Demonstracja pacjenta.

12:15-13:00 PRZERWA
13:00-15:00

 1. Przejście z siadu do stania, aktywności w chodzie: aproksymacja w staniu; przenoszenie ciężaru ciała; wykrok.

15:00-15:15 PRZERWA
15:15-17:15

 1. Podkreślenie fazy podporu – blokowanie skrzyżne, stanie jednonóż, krok. Torowanie chodu od przodu, od tyłu, wysokie kroki.
 2. Podsumowanie dnia.

DZIEŃ 5:

8:00-10:00

 1. Wzorce głowy w siadzie. chopping; lifting.

10:00-10:15 PRZERWA
10:15-12:15

 1. Wzorce kończyny górnej: zgięcie/przywiedzenie/rotacja zewnętrzna; wyprost/odwiedzenie/rotacja wewnętrzna; zgięcie/przywiedzenie/rotacja zewnętrzna ze zgięciem łokcia; wyprost/odwiedzenie/rotacja wewnętrzna z wyprostem łokcia;
 2. Podsumowanie pierwszego tygodnia. Zadania domowe.

ZJAZD 2

DZIEŃ 1:

8:00-10:00

 1. Przywitanie, wymiana doświadczeń, życzenia, pytania; Ocena pacjenta i budowa planu terapii zgodna z ICF; powtórka zasad głównych z wzorcami łopatki, miednicy, kończyn dolnych i górnych. Techniki rytmiczne pobudzanie ruchu, kombinacja skurczów izotonicznych.

10:00-10:15 PRZERWA
10:15-12:15

 1. Wzorce kończyny górnej: Zgięcie/przywiedzenie/rotacja zewnętrzna z wyprostem łokcia; Wyprost/odwiedzenie/rotacja wewnętrzna ze zgięciem łokcia;

12:15-13:00 PRZERWA

13:00-15:00

 1. Wzorce kończyny górnej z technikami dynamiczna zwrotność ciągła oraz ze zmianą normalnej kolejności ruchu.
 2. Karta badania pacjenta.

15:00-15:15 PRZERWA
15:15-17:15

 1. Terapia pacjentów.
 2. Pytania do terapii pacjentów. Podsumowanie dnia.

DZIEŃ 2:

8:00-10:00

 1. Aktywności na macie – powtórka, technika stabilizacja zwrotna, rytmiczna stabilizacja.
 2. Warsztaty – rozwiązywanie problemów klinicznych.

10:00-10:15 PRZERWA
10:15-12:15

 1. Tułów – bilateralne zgięcie kończyn dolnych; wzorce bilateralne kończyn górnych, zgięcie tułowia w siadzie,

12:15-13:00 PRZERWA
13:00-15:00

 1. Wzorce kończyny dolnej: Wyprost/odwiedzenie/rotacja wewnętrzna ze zgięciem kolana; Zgięcie/przywiedzenie/rotacja zewnętrzna z wyprostem kolana; Wyprost/przywiedzenie/rotacja zewnętrzna ze zgięciem kolana/
  zgięcie/odwiedzenie/rotacja wewnętrzna z wyprostem kolana.

15:00-15:15 PRZERWA
15:15-17:15

 1. Terapia pacjentów.
 2. Demonstracja pacjentów, pytania do terapii pacjentów.

DZIEŃ 3:
8:00-10:00

 1. Chód: powtórka z tygodnia pierwszego. Podkreślenie fazy przenoszenia; chód bokiem; przeplatanka.

10:00-10:15 PRZERWA
10:15-12:15

 1. Chód tyłem; terapia na schodach*

12:15-13:00 PRZERWA
13:00-15:00

 1. Wzorce kończyn dolnych: Wyprost/odwiedzenie/rotacja wewnętrzna; Zgięcie/przywiedzenie/rotacja zewnętrzna; Wyprost/ przywiedzenie/rotacja zewnętrzna; Zgięcie/odwiedzenie/rotacja wewnętrzna.
 2. Techniki: trzymaj-rozluźnij, napnij-rozluźnij.

15:00-15:15 PRZERWA
15:15-17:00

 1. Terapia pacjentów.
 2. Demonstracja pacjentów. Pytania do terapii.

DZIEŃ 4:

8:00-10:00

 1. Wzorce kończyn górnych i kończyn dolnych w innych pozycjach: w siadzie, w leżeniu bokiem, pozycja czworacza;
 2. Techniki: replikacja;

10:00-10:15 PRZERWA
10:15-12:15

 1. Wykład  i warsztaty kliniczne wybranych jednostek chorobowych.

12:15-13:00 PRZERWA
13:00-15:00

 1. PNF w fazie ostrej. Transfery. Wózek inwalidzki.

15:00-15:15 PRZERWA
15:15 -17:15

 1. Terapia pacjentów.
 2. Ewaluacja terapii pacjentów.

DZIEŃ 5:
8:00-10:00

 1. Funkcje życiowe – wykład; PNF torowanie oddechu. PNF i terapia mięśni mimicznych.**

10:00-10:15 PRZERWA
10:15-12:15

 1. Terapia wewnątrz jamy ustnej**
 2. Ewaluacja szkolenia. Zakończenie.

* Realizacja poszczególnych treści programu może ulec przesunięciu w czasie

* Materiał należy do programu kursu rozwijającego (level 3), jego realizacja w trakcie kursu podstawowego uzależniona jest od tempa z jakim uczestnicy szkolenia opanują materiał szkolenia podstawowego.

** Materiał należy do programu kursu rozwijającego (level 3), jego realizacja w trakcie kursu podstawowego uzależniona jest od tempa z jakim uczestnicy szkolenia opanują materiał szkolenia podstawowego.

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt oraz certyfikat w języku polskim.

„Rehaintegro”  informuje, że po zakończeniu każdego kursu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety, celem poinformowania organizatora, czy został osiągnięty cel szkolenia.

PROWADZĄCY:

Damian Kapturski D.O., MScPT, IPNFA Instructor

Magisterium na wydziale fizjoterapii wrocławskiej AWF otrzymał w roku 2004, broniąc pracę poruszającą temat schorzeń oraz terapii kręgosłupa. Od tamtej pory nieustannie podnosi swoje kwalifikacje: uzyskał uprawnienia Międzynarodowego Instytutu McKenzie MDT w zakresie mechanicznego diagnozowania i terapii kręgosłupa, tytuł Terapeuty Medycyny Ortopedycznej przyznawany przez OMI Global oraz certyfikat kompetencji stosowania terapii manualnej, zgodnej z koncepcją Maitland, przyznawany przez IMTA.

Odbył dziewięciomiesięczny staż na oddziale rehabilitacji neurologicznej kalifornijskiej kliniki w Vallejo oraz brał udział w licznych szkoleniach tematycznych. Dzięki kilkuletniej pracy z koncepcją PNF, a także dzięki zaangażowaniu na rzecz propagowania metody PNF w Polsce, po złożeniu w 2008 roku egzaminu w Radolfcell, uzyskał certyfikat Terapeuty Międzynarodowego Koncepcji PNF. W latach 2009-2014 pełnił rolę asystenta podczas szkoleń przeprowadzanych pod patronatem międzynarodowej organizacji IPNFA. Obecnie jest instruktorem szkoleń podstawowych koncepcji PNF, prowadzonych pod patronatem International PNF Association.

 

Contact Us