Kurs - PNF Podstawowy

PNF Podstawowy

prowadzący: Damian Kapturski D.O., MScPT, IPNFA Instructor | cena: 3750 PLN

Kurs dla: fizjoterapeutów, lekarzy.

Miejsce i termin:

Poznań / I:02-06.02.2024, II:16-20.02.2024
Gdańsk / I:07.09.2023-11.09.2023, II 06.10.2023-10.10.2023
Warszawa / I:05-09.04.2024, II:26.04-30.04.2024
Wrocław / I:24-28.07.2024, II:07-11.08.2024
Katowice / I:17-21.05.2024, II: 14-18.06.2024

Czas:

Kurs odbywa się pod patronatem IPNFA [www.IPNFA.org].

Cena obejmuje cały kurs poziomu podstawowego.

Skrypt i materiały:
Podczas pierwszego dnia szkolenia, każdy uczestnik otrzyma skrypt, natomiast po zakończeniu I tygodnia zajęć, zyskuje dostęp do zasobów video w ramach platformy e-learningowej, która pozwala na bieżącą powtórkę zdobytej wiedzy. Kursanci – pod okiem instruktora prowadzącego – mają możliwość indywidualnej pracy z pacjentem. Po zakończeniu kursu podstawowego, uczestnicy szkolenia dołączają do Akademii Terapii Funkcjonalnej – zamkniętej grupy na Facebooku, przeznaczonej dla absolwentów. Można tam znaleźć dodatkowe materiały oraz bieżące informacje na temat konsultacji pacjentów on-line a także nowości ze świata PNF. Platforma umożliwia również dzielenie się wiedzą i zdobytym doświadczeniem.

Po zakończonym kursie uczestnicy szkolenia otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia PNF Podstawowy, który jest akredytowany przez IPNFA – międzynarodową organizację regulującą proces rozwoju i kształcenia w koncepcji PNF.

W trakcie szkolenia uczestnik kursu zdobędzie wiedzę, w jaki sposób:

  • badać pacjentów i budować plan terapii zgodny z wytycznymi ICF (Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania stworzonej przez WHO)
  • analizować problemy funkcjonalne, czyli jak prowadzić terapię aktywności dnia codziennego pacjenta (chód, pozycja siedząca, aktywność na macie, funkcje życiowe itp.)
  • prowadzić terapię pacjentów ortopedycznych i neurologicznych.

Program szkolenia

zjazd I:

dzień 1:
8:30 – 10:30 Przywitanie. Przegląd programu szkolenia. Historia PNF. Filozofia PNF. Zasady i procedury główne PNF.
10:30 – 10:45 przerwa
10:45 – 13:00 Wprowadzenie do wzorców PNF. Wzorce łopatki. Technika – rytmiczne pobudzanie ruchu.
13:00 – 14:00 przerwa
14:00 – 15:30 Wzorce łopatki – kontynuacja. Technika – rytmiczne pobudzenie ruchu.
15:30 – 15:45 przerwa
15:45 – 16:45 Wzorce miednicy z techniką kombinacja skurczów izotonicznych.
16:45 – 17:45 Wprowadzenie do pracy na macie; rolling
17:45 – 18:00 Podsumowanie pierwszego dnia kursu.

dzień 2:
8:30 – 10:30 Powtórka wzorców łopatki i miednicy z technikami rytmicznego pobudzania ruchu oraz kombinacją wzorców izotonicznych. Kombinacja wzorców łopatki i miednicy- symetryczne i asymetryczne. Aktywności na macie; progresja z leżeniem tyłem; pozycja haka, mostek, leżenie bokiem, siad prosty
10:30 – 10:45 przerwa
10:45 – 11:30 Wprowadzenie do wzorców kończyny górnej. Kończyna górna: zgięcie/odwiedzenie/rotacja zewnętrzna; wyprost/przywiedzenie/rotacja wewnętrzna;
Technika – dynamiczna zwrotność ciągła.
11:30 – 12:00 Ocena pacjenta I – budowa planu terapii zgodna z ICF
12:00 – 13:00 Demonstracja pacjenta
13:00 – 14:00 przerwa obiadowa
14:00 – 15:30 Demonstracja pacjenta – omówienie.
Wzorce kończyny górnej:
zgięcie/odwiedzenie/rotacja zewnętrzna ze zgięciem łokcia;
wyprost/przywiedzenie/rotacja wewnętrzna z wyprostem łokcia
15:30 – 15:45 przerwa
15:45 – 18:00 Wzorce kończyny dolnej;
zgięcie/przywiedzenie/rotacja zewnętrzna ze zgięciem kolana;
wyprost/odwiedzenie/rotacja wewnętrzna z wyprostem kolana;
zgięcie/odwiedzenie/rotacja wewnętrzna ze zgięciem kolana;
wyprost/przywiedzenie/rotacja wewnętrzna z wyprostem kolana;
17:45 – 18:00 Podsumowanie drugiego dnia kursu.

dzień 3:
8:30 – 10:30 Powtórka wzorców kończyny górnej i kończyny dolnej z dnia 2;
Praca na macie – progresja z leżeniem przodem – podpór na przedramionach, technika: stabilizacja zwrotna
10:30 – 10:45 przerwa
10:45 – 13:00 Progresja z leżeniem przodem, ciąg dalszy – pozycja amphibi, pozycja czworacza, klęk prosty, siad klęczny, klęk jednonóż, wstawanie z podłogi, wstawanie „niedźwiedzia”.
13:00 – 14:00 przerwa obiadowa
14:00 – 15:30 Techniki – wykład
Kończyna górna:
zgięcie/odwiedzenie/rotacja zewnętrzna z wyprostem łokcia;
wyprost/przywiedzenie/rotacja wewnętrzna ze zgięciem łokcia
15:30 – 15:45 przerwa
15:45 – 18:00 Techniki: hold-relax, contract relax; warsztaty – rozwiązywanie
problemów klinicznych

dzień 4
8:00 – 10:30 Powtórka wzorców kończyny dolnej i kończyny górnej.
Wprowadzenie do tematu „Chód”. Terapia w siadzie. Technika rytmiczna stabilizacja.
10:30 – 10:45 przerwa
10:45 – 12:00 rocking miednicy, scooting. Przejście z siadu do stania.
12:00 – 13:00 Demonstracja pacjenta
13:00 – 14:00 przerwa obiadowa
14:00 – 15:30 Przejście z siadu do stania, aktywności w chodzie: aproksymacja w staniu; przenoszenie ciężaru ciała; wykrok.
15:30 – 15:45 przerwa
15:45 – 17:45 Podkreślenie fazy podporu – blokowanie skrzyżne, stanie jednonóż, krok. Torowanie chodu od przodu, od tyłu, wysokie kroki.
17:45 – 18:00 Podsumowanie dnia

dzień 5
8:30 – 10:30 Wzorce głowy w siadzie. chopping; lifting.
10:30 – 10:45 przerwa
10:45 – 13:00 Wzorce kończyny górnej:
zgięcie/przywiedzenie/rotacja zewnętrzna;
wyprost/odwiedzenie/rotacja wewnętrzna;
zgięcie/przywiedzenie/rotacja zewnętrzna ze zgięciem łokcia;
wyprost/odwiedzenie/rotacja wewnętrzna z wyprostem łokcia;
Podsumowanie pierwszego tygodnia. Zadania domowe.

zjazd II:

dzień 1
8:30 – 10:30 Przywitanie, wymiana doświadczeń, życzenia, pytania; powtórka
zasad głównych z wzorcami łopatki, miednicy, kończyn dolnych i górnych. Techniki rytmiczne pobudzanie ruchu, kombinacja skurczów izotonicznych.
10:30 – 10:45 przerwa
10:45 – 13:00 Wzorce kończyny górnej:
Zgięcie/przywiedzenie/rotacja zewnętrzna z wyprostem łokcia;
Wyprost/odwiedzenie/rotacja wewnętrzna ze zgięciem łokcia;
13:00 – 14:00 przerwa obiadowa
14:00 – 15:45 Wzorce kończyny górnej z technikami dynamiczna zwrotność ciągła oraz ze zmianą normalnej kolejności ruchu.
Karta badania pacjenta.
15:45 – 16:00 przerwa
16:00 – 17:30 Terapia pacjentów
17:30 – 18:00 Pytania do terapii pacjentów. Podsumowanie dnia.

dzień 2
8:30 – 10:30 Aktywności na macie – powtórka, technika stabilizacja zwrotna, rytmiczna stabilizacja. Warsztaty – rozwiązywanie problemów klinicznych.
10:30 – 10:45 przerwa
10:45 – 13:00 Tułów – bilateralne zgięcie kończyn dolnych; wzorce bilateralne kończyn górnych, zgięcie tułowia w siadzie,
13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 15:45 Wzorce kończyny dolnej:
Wyprost/odwiedzenie/rotacja wewnętrzna ze zgięciem kolana;
Zgięcie/przywiedzenie/rotacja zewnętrzna z wyprostem kolana;
Wyprost/przywiedzenie/rotacja zewnętrzna ze zgięciem kolana/
zgięcie/odwiedzenie/rotacja wewnętrzna z wyprostem kolana
15:45 – 16:00 przerwa
16:00 – 17:00 Terapia pacjentów
17:00 – 18:00 Demonstracja pacjentów, pytania do terapii pacjentów.

dzień 3
8:30 – 10:30 Chód: powtórka z tygodnia pierwszego. Podkreślenie fazy przenoszenia; chód bokiem; przeplatanka
10:30 – 10:45 przerwa
10:45 – 13:00 chód tyłem; terapia na schodach
13:00 – 14:00 przerwa obiadowa
14:00 – 15:45 Wzorce kończyn dolnych:
Wyprost/odwiedzenie/rotacja wewnętrzna;
Zgięcie/przywiedzenie/rotacja zewnętrzna;

* Materiał należy do programu kursu rozwijającego (level 3), jego realizacja w trakcie kursu podstawowego uzależniona jest od tempa z jakim uczestnicy szkolenia opanują materiał szkolenia podstawowego.

Wyprost/ przywiedzenie/rotacja zewnętrzna;
Zgięcie/odwiedzenie/rotacja wewnętrzna
Techniki: trzymaj-rozluźnij, napnij-rozluźnij
15:45 – 16:00 przerwa
16:00 – 17:00 Terapia pacjentów
17:00 – 18:00 Demonstracja pacjentów. Pytania do terapii.

dzień 4
8:30 – 10:30 Wzorce kończyn górnych i kończyn dolnych w innych pozycjach: w siadzie, w leżeniu bokiem, pozycja czworacza;
Techniki: replikacja;
10:30 – 10:45 przerwa
10:45 – 13:00 Wykład  i warsztaty kliniczne wybranych jednostek chorobowych.
13:00 – 14:00 przerwa obiadowa
14:00 – 15:45 PNF w fazie ostrej. Transfery. Wózek inwalidzki.
15:45 – 16:00 przerwa.
16:00 – 17:00 Terapia pacjentów.
17:00 – 18:00 Ewaluacja terapii pacjentów.

dzień 5
8:30 – 10:30 Funkcje życiowe – wykład; PNF torowanie oddechu. PNF i terapia mięśni mimicznych
10:30 – 10:45 przerwa
10:45 – 13:00 Terapia wewnątrz jamy ustnej
Ewaluacja szkolenia. Zakończenie.

PROWADZĄCY:

Damian Kapturski D.O., MScPT, IPNFA Instructor

Magisterium na wydziale fizjoterapii wrocławskiej AWF otrzymał w roku 2004, broniąc pracę poruszającą temat schorzeń oraz terapii kręgosłupa. Od tamtej pory nieustannie podnosi swoje kwalifikacje: uzyskał uprawnienia Międzynarodowego Instytutu McKenzie MDT w zakresie mechanicznego diagnozowania i terapii kręgosłupa, tytuł Terapeuty Medycyny Ortopedycznej przyznawany przez OMI Global oraz certyfikat kompetencji stosowania terapii manualnej, zgodnej z koncepcją Maitland, przyznawany przez IMTA.

Odbył dziewięciomiesięczny staż na oddziale rehabilitacji neurologicznej kalifornijskiej kliniki w Vallejo oraz brał udział w licznych szkoleniach tematycznych. Dzięki kilkuletniej pracy z koncepcją PNF, a także dzięki zaangażowaniu na rzecz propagowania metody PNF w Polsce, po złożeniu w 2008 roku egzaminu w Radolfcell, uzyskał certyfikat Terapeuty Międzynarodowego Koncepcji PNF. W latach 2009-2014 pełnił rolę asystenta podczas szkoleń przeprowadzanych pod patronatem międzynarodowej organizacji IPNFA. Obecnie jest instruktorem szkoleń podstawowych koncepcji PNF, prowadzonych pod patronatem International PNF Association.

 

Contact Us