Kurs - PNF Podstawowy

PNF Podstawowy

prowadzący: Damian Kapturski PT, MSc IPNFA Instructor | cena: 3350 PLN

Kurs dla: fizjoterapeutów, lekarzy.

Miejsce i termin:

Poznań / I:09-12.03.2021, II:12-16.04.2021

Czas:

aktualnie trwające kursy :

Poznań I:19-23.12.2020 II: 15-19.02.2021

Szkolenie odbywa się pod patronatem IPNFA [www.IPNFA.org]

Cena obejmuje cały kurs poziomu podstawowego.
Możliwość płatności ratalnej – prosimy o kontakt.

Skrypt i materiały:
Podczas pierwszego dnia szkolenia otrzymasz skrypt kursu podstawowego koncepcji PNF. Dodatkowo po zakończeniu I tygodnia , otrzymasz dostęp do zasobów video w ramach platformy e-learningowej. Po zakończeniu kursu podstawowego otrzymasz możliwość dołączenia do Akademii Terapia Funkcjonalna, zamkniętej grupy na Facebooku przeznaczonej dla absolwentów.
Znajdziesz tam dodatkowe materiały oraz bieżące informacje na temat konsultacji
on-line oraz nowości ze świata PNF.

W trakcie kursu nauczysz się:
Badać i budować plan terapii
Analizować problemy funkconalne
Prowadzić terapię pacjentów neurologicznych i ortopedycznych

Program Szkolenia

Dzień 1:
8:30 – 10:30 Przywitanie, Przegląd Programu Szkolenia. Historia PNF. Filozofia
PNF. Zasady I Procedury Główne PNF.
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 13:00 Wprowadzenie Do Wzorców PNF. Wzorce Łopatki.
Technika. Rytmiczne Pobudzanie Ruchu.
13:00 – 14:00 Przerwa Obiadowa
14:00 – 15:30 Wzorce Łopatki – Kontynuacja. Technika: Rytmiczne Pobudzenie Ruchu.
15:30 – 15:45 Przerwa
15:45 – 16:45 Wzorce Miednicy Z Techniką Kombinacja Skurczów Izotonicznych.
16:45 – 17:45 Wprowadzenie Do Pracy Na Macie; Rolling
17:45 – 18:00 Podsumowanie Pierwszego Dnia Kursu.

Dzień 2:
8:30 – 10:30 Powtórka Wzorców Łopatki I Miednicy Z Technikami Rytmiczne
Pobudzanie Ruchu Oraz Kombinacja Wzorców Izotonicznych.
Kombinacja Wzorców Łopatki I Miednicy Symetryczne I
Asymetryczne. Aktywności Na Macie; Progresja Z Leżenie Tyłem;
Pozycja Haka, Mostek, Leżenie Bokiem, Siad Prosty;
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 11:30 Wprowadzenie Do Wzorców Kończyny Górnej.
Kończyna Górna:
Zgięcie/Odwiedzenie/Rotacja Zewnętrzna ;
Wyprost/Przywiedzenie/Rotacja Wewnętrzna;
Technika Dynamiczna Zwrotność Ciągła.
11:30 – 12:00 Ocena Pacjenta I Budowa Planu Terapii Zgodna Z ICF
12:00 – 13:00 Demonstracja Pacjenta
13:00 – 14:00 Przerwa Obiadowa
14:00 – 15:30 Demonstracja Pacjenta – Omówienie.
Wzorce Kończyny Górnej:
Zgięcie/Odwiedzenie/Rotacja Zewnętrzna Ze Zgięciem Łokcia;
Wyprost/Przywiedzenie/Rotacja Wewnętrzna Z Wyprostem Łokcia
15:30 – 15:45 Przerwa
15:45 – 18:00 Wzorce Kończyny Dolnej;
Zgięcie/Przywiedzenie/Rotacja Zewnętrzna Ze Zgięciem Kolana;
Wyprost/Odwiedzenie/Rotacja Wewnętrzna Z Wyprostem Kolana;
Zgięcie/Odwiedzenie/Rotacja Wewnętrzna Ze Zgięciem Kolana;
Wyprost/Przywiedzenie/Rotacja Zewnętrzna Z Wyprostem Kolana;
17:45 – 18:00 Podsumowanie Drugiego Dnia Kursu.

Dzień 3:
8:30 – 10:30 Powtórka Wzorców Kończyny Górnej I Kończyny Dolnej Z Dnia 2;
Praca Na Macie – Progresja Z Leżenie Przodem – Podpór Na
Przedramionach, Technika: Stabilizacja Zwrotna
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 13:00 Progresja Z Leżenie Przodem, Ciąg Dalszy – Pozycja Amphibi ,
Pozycja Czworacza, Klęk Prosty, Siad Klęczny, Klęk Jednonóż,
Wstawanie Z Podłogi, Wstawanie Niedźwiedzia.
13:00 – 14:00 Przerwa Obiadowa
14:00 – 15:30 Techniki – Wykład;
Kończyna Górna:
Zgięcie/Odwiedzenie/Rotacja Zewnętrzna Z Wyprostem Łokcia;
Wyprost/Przywiedzenie/Rotacja Wewnętrzna Ze Zgięciem Łokcia
15:30 – 15:45 Przerwa
15:45 – 18:00 Technika Hold-Relax, Contract Relax Warsztaty – Rozwiązywanie
Problemów Klinicznych

Dzień 4
8:30 – 10:30 Powtórka Wzorców Kończyny Dolnej I Kończyny Górnej.
Wprowadzenie Do Tematu „Chód”. Terapia W Siadzie. Technika
Rytmiczna Stabilizacja.
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 12:00 Rocking Miednicy, Scooting. Przejście Z Siadu Dostania.
12:00 – 13:00 Demonstracja Pacjenta
13:00 – 14:00 Przerwa Obiadowa
14:00 – 15:30 Przejście Z Siadu Do Stania, Aktywności W Chodzie: Aproksymacja
W Staniu; Przenoszenie Ciężaru Ciała; Wykrok.
15:30 – 15:45 Przerwa
15:45 – 17:45 Podkreślenie Fazy Podporu – Blokowanie Skrzyżne, StanieJednonóż, Krok. Torowanie Chodu Od Przodu, Od Tyłu, Wysokie
Kroki.
17:45 – 18:00 Podsumowanie Dnia

Dzień 5
8:30 – 10:30 Wzorce Głowy W Siadzie. Chopping; Lifting.
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 13:00 Wzorce Kończyny Górnej:
Zgięcie/Przywiedzenie/Rotacja Zewnętrzna;
Wyprost/Odwiedzenie/Rotacja Wewnętrzna;
Zgięcie/Przywiedzenie/Rotacja Zewnętrzna Ze Zgięciem Łokcia;
Wyprost/Odwiedzenie/Rotacja Wewnętrzna Z Wyprostem Łokcia;
Podsumowanie Pierwszego Tygodnia. Zadania Domowe.

Dzień 6
8:30 – 10:30 Przywitanie, Wymiana Doświadczeń, Życzenia, Pytania; Powtórka
Zasad Głównych Z Wzorcami Łopatki, Miednicy, Kończyn Dolnych I
Górnych. Techniki Rytmiczne Pobudzanie Ruchu, Kombinacja
Skurczów Izotonicznych.
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 13:00 Wzorce Kończyny Górnej:
Zgięcie/Przywiedzenie/Rotacja Zewnętrzna Z Wyprostem Łokcia;
Wyprost/Odwiedzenie/Rotacja Wewnętrzna Ze Zgięciem Łokcia;
13:00 – 14:00 Przerwa Obiadowa
14:00 – 15:45 Wzorce Kończyny Górnej Z Technikami Dynamiczna Zwrotność
Ciągła Oraz Zmianą Normalnej Kolejności Ruchu.
Karta Badania Pacjenta.
15:45 – 16:00 Przerwa
16:00 – 17:30 Terapia Pacjentów
17:30 – 18:00 Pytania Do Terapii Pacjentów. Podsumowanie Dnia.

Dzień 7
8:30 – 10:30 Aktywności Na Macie – Powtórka, Technika Stabilizacja Zwrotna,
Rytmiczna Stabilizacja. Warsztaty – Rozwiązywanie Problemów
Klinicznych.
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 13:00 Tułów – Bilateralne Zgięcie Kończyn Dolnych; Wzorce Bilateralne
Kończyn Górnych, Zgięcie Tułowia W Siadzie,
13:00 – 14:00 Przerwa Obiadowa
14:00 – 15:45 Wzorce Kończyny Dolnej:
Wyprost/Odwiedzenie/Rotacja Wewnętrzna Ze Zgięciem Kolana;
Zgięcie/Przywiedzenie/Rotacja Zewnętrzna Z Wyprostem Kolana;
Wyprost/Przywiedzenie/Rotacja Zewnętrzna Ze Zgięciem Kolana/
Zgięcie/Odwiedzenie/Rotacja Wewnętrzna Z Wyprostem Kolana
15:45 – 16:00 Przerwa
16:00 – 17:00 Terapia Pacjentów
17:00 – 18:00 Demonstracja Pacjentów, Pytania Do Terapii Pacjentów.

Dzień 8
8:30 – 10:30 Chód: Powtórka Z Tygodnia Pierwszego. Podkreślenie Fazy
Przenoszenia; Chód Bokiem; Przeplatanka
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 13:00 Chód: Tyłem;
Terapia Na Schodach
13:00 – 14:00 Przerwa Obiadowa
14:00 – 15:45 Wzorce Kończyn Dolnych:
Wyprost/Odwiedzenie/Rotacja Wewnętrzna;
Zgięcie/Przywiedzenie/Rotacja Zewnętrzna;

* Materiał należy do programu kursu rozwijającego (level 3), jego realizacja w trakcie kursu podstawowego uzależniona jest od tempa z jakim uczestnicy szkolenia opanują materiał szkolenia podstawowego.

Wyprost/Przywiedzenie/Rotacja Zewnętrzna;
Zgięcie/Odwiedzenie/Rotacja Wewnętrzna
Techniki: Trzymaj-Rozluźnij I Napnij-Rozluźnij
15:45 – 16:00 Przerwa
16:00 – 17:00 Terapia Pacjentów
17:00 – 18:00 Demonstracja Pacjentów. Pytania Do Terapii.

Dzień 9
8:30 – 10:30 Wzorce Kończyn Górnych I Kończyn Dolnych W Innych Pozycjach:
W siadzie, Leżenie Bokiem, Pozycja Czworacza;
Techniki: Replikacja;
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 13:00 Wykład I Warsztaty Kliniczne wybranych jednostek chorobowych.
13:00 – 14:00 Przerwa Obiadowa
14:00 – 15:45 PNF W Fazie Ostrej. Transfery. Wózek Inwalidzki.
15:45 – 16:00 Przerwa.
16:00 – 17:00 Terapia Pacjentów.
17:00 – 18:00 Ewaluacja Terapii Pacjentów.

Dzień 10
8:30 – 10:30 Funkcje Życiowe – Wykład; PNF Torowanie Oddechu. PNF I Terapia
Mięśni Mimicznych
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 13:00 Terapia Wewnątrz Jamy Ustnej
Ewaluacja Szkolenia, Zakończenie.

PROWADZĄCY:

Damian Kapturski PT, MSc IPNFA Instructor

Magisterium na wydziale fizjoterapii wrocławskiej AWF otrzymał w roku 2004, broniąc pracę poruszającą temat schorzeń oraz terapii kręgosłupa. Od tamtej pory, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje, uzyskał uprawnienia Międzynarodowego Instytutu McKenzie MDT w zakresie mechanicznego diagnozowania i terapii kręgosłupa, tytuł Terapeuty Medycyny Ortopedycznej przyznawany przez OMI Global, oraz certyfikat kompetencji stosowania terapii manualnej, zgodnej z koncepcją Maitland, przyznawany przez IMTA.

Odbył 9-cio miesięczny staż na oddziale rehabilitacji neurologicznej kalifornijskiej kliniki w Vallejo. Dzięki kilkuletniej pracy z koncepcją PNF, udziałowi w licznych szkoleniach oraz zaangażowaniu na rzecz propagowania metody PNF w Polsce, po złożeniu w 2008 roku egzaminu w Radolfcell, uzyskał certyfikat Terapeuty Międzynarodowego Koncepcji PNF. W latach 2009-2014 pełnił rolę asystenta podczas szkoleń przeprowadzanych pod patronatem międzynarodowej organizacji IPNFA. Obecnie jest instruktorem szkoleń podstawowych koncepcji PNF, prowadzonych pod patronatem International PNF Association.

Contact Us