Kurs - Podstawy terapii manualnej z wprowadzeniem do technik manipulacji

Podstawy terapii manualnej z wprowadzeniem do technik manipulacji

prowadzący: Łukasz Muszyński MSc PT, OMPT | cena: 2600 PLN

Kurs dla: fizjoterapeutów, lekarzy, studentów fizjoterapii po ukończeniu 2 roku

Miejsce i termin:

Katowice / I:06-07.07.2024, II:20-21.09.2024- cena 2600 PLNRzeszów / I:13-14.09.2024, II:12-13.10.2024- cena 2600 PLNWarszawa / 27-28.09.2024, II:25-26.10.2024Gdańsk / I:19-20.10.2024, II:22-23.11.2024- cena 2600 PLNKraków / I:05-06.10.2024, II:29-30.11.2024Szczecin / I:21-22.02.2025, II:28-29.03.2025- cena 2800 PLNWrocław / I:04-05.04.2025, II:09-10.05.2025 - cena 2800 PLNKraków / 2025Poznań / I:27-28.06.2025, II:05-06.09.2025Katowice / I:05-06.07.2025, II:12-13.09.2025

Czas: 4 dni (2x po 2 dni)

Aktualnie trwające terminy:

Poznań : I:07-08.06.2024, II:06-07.09.2024

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom fizjoterapeutów, pragnących rozpocząć przygodę z terapią manualną oraz z technikami manipulacyjnymi, prezentujemy szkolenie wprowadzające w świat terapii manualnej. Zakres tematyczny kursu koncentruje się na podstawach terapii manualnej, czyli na elementarnych technikach badania poszczególnych odcinków ciała, na technikach mobilizacji stawów oraz na klasycznych technikach manipulacyjnych.

Podczas szkolenia:
omówimy dokładnie anatomię segmentu kręgosłupa uwypuklając te czynniki, które mają na niego największy wpływ. Następnie przejdziemy do omówienia wszystkich ruchów pojawiających się w segmencie, dokładnie wyjaśnimy zagadnienia ruchów sprzężonych i niesprzężonych w oparciu o prawa Fryette’a i przedyskutujemy ich przydatność w praktyce fizjoterapeuty. Wreszcie zgłębimy podstawowe badanie segmentarne, prezentując testy ruchów kątowych oraz liniowych zachodzących w segmencie kręgosłupa, z dokładnym opisem zjawiska nadruchomości oraz niestabilności. Badanie to zostanie wzbogacone o wzorzec kliniczny pacjenta.
Ponadto wprowadzimy kursantów w zagadnienia diagnostyczne w obrębie kręgosłupa oraz stawu biodrowego – omówimy znaczenie najważniejszych testów klinicznych. Umiejętność interpretacji tych testów pozwoli kursantom na wybór właściwego kierunku leczenia w ich pracy terapeutycznej.

Nauka technik manipulacyjnych rozpocznie się od technik mobilizacyjnych, które będą stanowiły przygotowanie do finalnej techniki – HVLA, LVHA lub TM.
W możliwie najbardziej przystępny sposób zaprezentujemy techniki manipulacji kręgosłupa, uzupełniając je o sposoby utrwalania zdobytej wiedzy w zaciszu własnego gabinetu.
Manipulacje krótkodźwigniowe, długodźwigniowe oraz trakcyjne są podstawą w warsztacie terapeuty manualnego, dlatego ich naukę należy rozpocząć od samego początku kariery zawodowej, tak aby można je było z czasem doskonalić.

Niniejsze szkolenie jest wprowadzeniem do długiego procesu doskonalenia warsztatu terapeuty oraz przygotowuje do uczestnictwa w szkoleniach o zaawansowanym poziomie technik leczniczych i diagnostycznych, takich jak: Manipulacje HVLA Tima Daelemansa, Ostry dysk w modelu Postural Fulcrum Rafała Krasickiego oraz Wnioskowanie Kliniczne Miłosza Parchimowicza.

PROGRAM

MODUŁ I

DZIEŃ 1:

9:00 -11:00
1. Nazwiska związane z Terapią Manualną
2. Płaszczyzny ciała
3. Osie ciała
4. Kierunki ruchów kości, stawów oraz technik
5. Ruchy sprzężone i niesprzężone
6. Ilość ruchu
7. Jakość ruchu
8. Opór końcowy
9. Definicje terminów i technik w Terapii Manualnej: ślizg, toczenie, trakcja, kompresja, gra stawowa, segment kręgosłupa, drenaż segmentu
10. Anatomia kręgosłupa – omówienie
11. Skala Beightona
12. Nadruchomość/niestabilność – wzorzec kliniczny

11:00-11:15 PRZERWA

11:15 – 13:30

BADANIE
1. Testy aktywne w staniu
2. Testy według skali Beightona
3. Testy siły mięśniowej w staniu
4. Test SLR
5. Test Bow String

13:30-14:15 PRZERWA

14:15 – 16:00
BADANIE – c.d.
6. Palpacja odcinka lędźwiowego
7. Testy ruchomości zgięcia / wyprostu – testy stabilności
8. Test luźnej rotacji segmentu – gra stawowa?
9. Test sprężynowania P-A – testy liniowe

16:00 -17:00
Wnioskowanie Kliniczne

1. Dwa przypadki o podobnych objawach – różnice w postępowaniu, wynikające z informacji uzyskanych w wywiadzie.

DZIEŃ 2:

9:00 -11:00
TECHNIKI MOBILIZACYJNE
1. P-A w wyproście, zgięciu, skłonie bocznym, rotacji – 1 technika w 4 pozycjach
2. Mobilizacje w ruchach sprzężonych – 2 techniki

11:00-11:15 PRZERWA

11:15-13:30
TECHNIKI MOBILIZACYJNE c.d.

TECHNIKI MANIPULACYJNE
1. „Chicago” – LVHA
2. L-S na boku – HVLA
3. L-S w siadzie – TRAKCYJNA

13:30-14:15 PRZERWA

14:15-16:30
TECHNIKI MANIPULACYJNE c.d.

MODUŁ II

DZIEŃ 1:

Kręgosłup piersiowy
9:00 -11:00
1. Przypomnienie z Modułu I – pytania i odpowiedzi.
2. Anatomia kręgosłupa piersiowego

11:00-11:15 PRZERWA

11:15-13:30

BADANIE oraz MOBILIZACJE
1. Palpacja odcinka piersiowego
2. Testy bezpieczeństwa : opukiwanie, test kaszlu
3. Test sprężynowania P-A – testy liniowe
4. Mobilizacje liniowe P-A odc Th i żeber
5. Mobilizacja funkcjonalna Th i żeber w siadzie

13:30-14:15 PRZERWA

14:15-17:00
MOBILIZACJE oraz MANIPULACJE
6. „Butterfly”
7. „Pistoletowa”
8. „Nelson”

DZIEŃ 2:

Kręgosłup szyjny
9:00-11:00
1. Anatomia kręgosłupa szyjnego
2. Czerwone flagi
3. Podstawno-kręgowa niewydolność kręgowa – Vertebrobasilar Insufficiency (VBI)
4. Niestabilność górnego odcinka szyjnego – Craniocervical Instability (CI)
5. Testy według skali Beightona
6. Palpacja odcinka szyjnego
7. Testy bezpieczeństwa: Sharp-Purser test, Anterior Shear Test , Test De Kleyna

11:00-11:15 PRZERWA

11:15-13:30
8. Test Spurlinga – odmiany.
9. Testy neurodynamiczne dla nerwów: pośrodkowego, promieniowego, łokciowego.
10. Top 5 objawów hipermobilności odcinka szyjnego – wzorzec kliniczny.

MOBILIZACJE i MANIPULACJE
11. P-A do wyprostu i rotacji

13:30-14:15 PRZERWA

14:15-16:30
MOBILIZACJE i MANIPULACJE c.d.
12. Skłon boczny z ruchem pacjenta
13. Mobilizacja funkcjonalna z PIRem w siadzie
14. C6-C7, C7-Th1 w siadzie – HVLA
15. Skłon boczny z rotacją w leżeniu – HVLA

Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat i skrypt w języku polskim.
„Rehaintegro” informuje, że po zakończeniu każdego kursu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety, celem poinformowania organizatora, czy został osiągnięty cel szkolenia.

PROWADZĄCY:

Łukasz Muszyński MSc PT, OMPT

Specjalista Ortopedycznej Terapii Manualnej posiadający międzynarodowy dyplom OMPT, zgodny ze standardami International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT). Organizacja ta podlega pod Światową Federację Fizjoterapii (WCPT) i nadzoruje program kształcenia w tym zakresie od USA, przez Europę po Australię. Jest to kilkuletni program międzynarodowej specjalizacji w Ortopedycznej Terapii Manualnej obejmujący 1000 godzin szkoleniowych w zakresie: „Trening rehabilitacyjny” (Lasse Thue), „Wprowadzenie do specyficznej filozofii leczenia” (Robert Sydenham), „Manipulacje stawowe NORDIC OMT” (Sigurd Slaastad), „HVLA” (Tim Daelemans, Hans Fauville),  „Neurodynamic Solutions” (Michael Shacklock), „Badanie i leczenie – Maitland” (John Langendoen), „Anatomia palpacyjna” (Marcin Fluder, Anna Gawryszewska), „Mastercourse on Pain” (dr Jan Pool), „Diagnostyka obrazowa w fizjoterapii” (lek. P.Godek), „Terapia wisceralna” (Michel Pulyeart), „Komunikacja z pacjentem w fizjoterapii” (A.Kłobska) oraz kursy kliniczne (John Langendoen, Mirosław Dębski).

Zdał egzamin przed komisją w składzie: dr Jan Pool (IFOMPT RIG Advisory Group), John Langendoen (Member IFOMPT SC), dr Zbigniew Wroński (wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów ds. nauki i edukacji), uzyskując tytuł specjalisty OMPT.

Ponadto ukończył kursy Medical Acupunture/Dry Needling w Londynie oraz Thirst 4 Running również w Londynie oraz wiele innych kursów. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im W. Degii w Poznaniu (2008-2011), Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im Prof. F Kaltenborna w Ciechocinku (2011-2018).

Szkoleniowiec i terapeuta manualny z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Certyfikowany terapeuta manualny metody Kaltenborn-Evjenth oraz metody McKenzie – Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia.

Contact Us