BUR – BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Co to jest BUR?
Baza Usług Rozwojowych (BUR) prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). BUR (Baza Usług Rozwojowych) umożliwia dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest całkowicie bezpłatne.

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie#czymjestpsf

Kto może starać się o dofinansowanie?
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym również osoby pracujące na własny rachunek. Dofinansowanie może sięgać do 80% ceny usługi!

Aby otrzymać dofinansowanie należy:
1. Zarejestrować się w BUR https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/users/register i wybrać odpowiednie szkolenie z naszej oferty.
2. Wybrać operatora właściwego ze względu na siedzibę, filię lub jednostkę organizacyjną pracodawcy. Operator działa na terenie konkretnego województwa lub jego części zaś procedury przyznawania środków różnią się dla każdego z województw.
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie
3. Podpisać Umowę wsparcia z operatorem.
4. Zapisać się na szkolenie i wziąć w nim udział.
5. Ocenić usługę w BUR.
6. Złożyć dokumenty rozliczeniowe.

PODMIOTOWE SYSTEMY FINANSOWANIA ORAZ DANE TELEADRESOWE OPERATORÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW
Ważne! Województwo mazowieckie i pomorskie są wyłączone z możliwości starania się o dofinansowanie z BUR.

ZACHODNIOPOMORSKIE

WIELKOPOSKIE

WARMIŃSKO – MAZURSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

ŚLĄSKIE

PODLASKIE

PODKARPACKIE

OPOLSKIE

MAŁOPOLSKIE

LUBUSKIE

LUBELSKIE

ŁÓDZKIE

KUJAWSKO – POMORSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

Contact Us