Wszystkie nasze szkolenia można zrealizować korzystając z dofinansowania!

W zależności od formy zatrudnienia dofinansowanie można pozyskać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z funduszy unijnych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Istnieje też możliwość uzyskania nieoprocentowanej pożyczki na kształcenie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wybranej formy dofinansowania!

 

Realizator kształcenia:

Rehaintegro sp. z o.o. sp. k.
Adres siedziby: ul. Macieja Palacza 111B/12, 60-273 Poznań

Nr telefonu: 881 439 678, adres e-mail: kursyrehaintegro@gmail.com
NIP: 7792482170
REGON: 369475154

Dokument, na podstawie którego instytucja prowadzi pozaszkolne formy kształcenia:
Wpis do RiS – prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu nr 2.30/00034/2017 z dn. 14.02.2017
Wpis do KRS, Numer KRS: 0000718572

PKD: 85, 41, Z, SZKOŁY POLICEALNE
7 85, 42, B, SZKOŁY WYŻSZE
8 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
9 85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Certyfikat jakości usług: S.U.S 2.0

Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie kształcenia i uzyskanie kwalifikacji: certyfikat ukończenia kursu wg własnego wzoru.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Contact Us