Wszystkie nasze szkolenia można zrealizować korzystając z dofinansowania!

W zależności od formy zatrudnienia dofinansowanie można pozyskać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z funduszy unijnych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Istnieje też możliwość uzyskania nieoprocentowanej pożyczki na kształcenie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wybranej formy dofinansowania!

 


Krajowy Fundusz Szkoleniowy - szkolenia z fizjoterapii
Baza usług rozwojowych
Pożyczki na kształcenie - Kursy, Szkolenia i Warsztaty z fizjoterapii

Potrzebuję pomocy w otrzymaniu dofinansowania:

  Zapoznałem/Zapoznałam się z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez przedsiębiorstwo Rehaintegro sp. z o.o. sp.k. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, c lub f Rozporządzenia RODO), w celu wykonania umowy w sprawie dofinansowania (BUR i KFS) lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.więcejpodane w formularzu dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane tj. przez okres trwania umowy
  i rozliczeń po jej zakończeniu zgodnie z terminami określonymi przez przepisy szczegółowe, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane mogą być przetwarzane dłużej w sprawach, w których nie doszło do przedawnienia roszczeń np. zobowiązań finansowych lub termin ten uległ wydłużeniu, a przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
  zwiń


  Realizator kształcenia:

  Rehaintegro sp. z o.o. sp. k.
  Adres siedziby: ul. Macieja Palacza 111B/12, 60-273 Poznań

  Nr telefonu: 881 439 678, adres e-mail: kursyrehaintegro@gmail.com
  NIP: 7792482170
  REGON: 369475154

  Dokument, na podstawie którego instytucja prowadzi pozaszkolne formy kształcenia:
  Wpis do RiS – prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu nr 2.30/00034/2017 z dn. 14.02.2017
  Wpis do KRS, Numer KRS: 0000718572

  PKD: 85, 41, Z, SZKOŁY POLICEALNE
  7 85, 42, B, SZKOŁY WYŻSZE
  8 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
  9 85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
  Certyfikat jakości usług: S.U.S 2.0

  Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie kształcenia i uzyskanie kwalifikacji: certyfikat ukończenia kursu wg własnego wzoru.


  DOKUMENTY DO POBRANIA:

  Contact Us