Kurs - Diagnostyka z wnioskowaniem klinicznym

Diagnostyka z wnioskowaniem klinicznym

prowadzący: Miłosz Parchimowicz MSc PT, OMPT – Międzynarodowy instruktor Suchego Igłowania /Dry Needling/ | cena: 1500 PLN

Kurs dla: Fizjoterapeutów, studentów 2 roku fizjoterapii, osteopatów, lekarzy.

Miejsce i termin:

Poznań / 22-23.06.2024 - cena 1500 PLNSzczecin / 10-11.05.2025- cena 1600 PLNKraków / 17-18.05.2025- cena 1600 PLN

Czas: 2 dni

Czas: 2 dni

Celem kursu „Diagnostyka z wnioskowaniem klinicznym” jest usystematyzowanie wiedzy na temat diagnostyki w fizjoterapii neuro-ortopedycznej. Podczas szkolenia omówimy różne podejścia diagnostyczne w terapii manualnej: od Cyriaxa, przez Kaltenborna/Maitlanda/McKenziego/Muliigana po tuzów neuromobilizacji – Butlera czy Shacklocka. Powiemy o ewolucji, poczynając od modelu biomedycznego poprzez biopsychospołeczny, kończąc na powstaniu nowej „gałęzi” terapii (przydatnej szczególnie w leczeniu pacjentów chronicznych), tzw. pain neuroscience education (PNE), której najbardziej znanymi przedstawicielami są Louis Gifford, Lorimer Moseley czy Peter O’Sullivan.
Szczególny nacisk kładziemy na aspekt wnioskowania klinicznego, czyli prowadzenie wywiadu oraz procesowanie tych informacji w połączeniu z badaniem funkcjonalnym, w celu postawienia hipotez dotyczących problemu pacjenta. Naszą bazą do wnioskowania będzie omówienie fizjologii, mechanizmów i wzorców bólowych. Sposób badania i leczenia pacjenta powinien być utorowany zwłaszcza poprzez określenie dominującego mechanizmu bólowego.
Biorąc pod uwagę aspekty praktyczne i badanie funkcjonalne, nie jest możliwa demonstracja badania wszystkich okolic ale wykonamy badanie neurologiczne i znaczną część czasu poświęcimy na testowanie neurodynamiczne, w połączeniu z palpacją nerwów.
Podsumowując, „Diagnostyka z wnioskowaniem klinicznym” jest szkoleniem skierowanym zarówno dla początkujących terapeutów jak i dla osób, które ukończyły już wiele szkoleń, ale gubią się jeszcze w różnych, poznanych dotąd, podejściach diagnostycznych.

PROGRAM

DZIEŃ 1:

14.30-16.30

 1. Różne modele diagnostyczne – co warto wykorzystać z poszczególnych metod.
 2. Ból w ujęciu biomedycznym i biopsychospołecznym.
 3. Mechanizmy bólowe: nocyceptywny, neuropatyczny i nocyplastyczny (Centralna sensytyzacja).
 4. Placebo/nocebo w leczeniu.
 5. Żółte flagi – jak badać i leczyć pacjentów z bólem chronicznym.
 6. Ból przeniesiony – przeniesienie bólu z różnych tkanek. Wzorce bólowe m.in. Clowarda, Feinsteina, Travel&Simmons.
 7. Wzorzec torebkowy/capsular pattern i implikacje kliniczne. Czy w każdym stawie występuje powtarzalny wzorzec torebkowy?

16.30-16.40 PRZERWA

16:40-18:40

 1. Badanie barku – sposób myślenia wg Cyriaxa
 2. Karta badania:
 • Określić mechanizm bólu.
 • Postawić hipotezy odnośnie źródła jak i przyczyn/dysfunkcji.
 • Ustalenie planu terapii wynikającego z badania.
 1. Badanie podmiotowe – umiejętność chronologicznego zebrania wywiadu z określeniem historii – Co, gdzie ? – z określeniem lokalizacji objawów na Body Chart; kiedy?; dlaczego? oraz pytania specjalne w tym dotyczące m.in. tzw. Czerwonych flag.
 2. Różnice w badaniu oraz wnioskowaniu u pacjenta po urazie i ze spontanicznym/przeciążeniowym początkiem symptomów
 3. W zależności od stopnia dysfunkcji decyzja co do dalszego działania:
 • Pacjent ostry.
 • Pacjent z bólem w środkowym ROM.
 • Pacjent z bólem na końcu ROM.
 • Badanie fizykalne.
 • Wstępna palpacja.

18.40-18:50 PRZERWA

18:50-20:30

 1. Kiedy badanie neurologiczne jest niezbędne?
 2. Badanie neurologiczne: czucie, siła, odruchy ścięgniste, odruchy patologiczne.
 3. Testy napięciowe dla górnego kwadrantu: n. pośrodkowy/promieniowy/łokciowy/pachowy.
 4. Palpacja nerwów

DZIEŃ 2:

8.00-10.30

 1. Kontynuacja badania neurodynamicznego dla kwadrantu górnego i palpacji nerwów.
 2. Testy napięciowe dla dolnego kwadrantu: SLUMP, SLR, n. strzałkowy/łydkowy/piszczelowy.
 3. Palpacja nerwów.

10:30-10:45 PRZERWA

10.45-13.00

 1. Kontynuacja testy napięciowe i badanie neurologiczne dla dolnego kwadrantu: nerwu udowy, skórny boczny uda i zasłonowy.

13.00-13.45 PRZERWA

13.45-15.45

 1. Problemy odcinka lędźwiowego: wzorce kliniczne pacjent dyskowy, stawowy, korzeniowy, stenoza i hipermobilny.
 2. Ruch czynny na przykładzie badania odcinka lędźwiowego – ilość i jakość + slump w staniu.
 3. Kiedy warto dodać tzw. docisk (over pressure) i ruchy kombinowane.
 4. Ruchy kątowe pasywnie z oceną czucia końcowego – end feel. Ruchy pasywne kombinowane na przykładzie barku.
 5. Diagnostyka róźnicowa i kombinacje testów:
 • Testy Lasletta dla stawu krzyżowo-biodrowego.
 • Staw biodrowy.
 • Tendinopatia – pośladkowa, kolano skoczka, achilles, hamstringi, stożek, łokieć tenisisty.
 • Radikulopatia szyjna – cluster Wainera.
 • Zespół cieśni.
 • TOS – 1 żebo, m. Pochyłe.
 • Zespół T4.
 • Syndrom Maigne.

15.45-16.00 PRZERWA

16.00-17.30

 1. Badanie pacjenta – praca wspólna.
 2. Body Chart (źródła/przyczyny dolegliwości) oraz wnioskowanie kliniczne w najczęstszych problemach w obrębie kręgosłupa i stawów obwodowych – stawianie hipotez, praca w grupach.
 3. Podsumowanie szkolenia

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt oraz certyfikat w języku polskim.

„Rehaintegro”  informuje, że po zakończeniu każdego kursu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety, celem poinformowania organizatora, czy został osiągnięty cel szkolenia.

PROWADZĄCY:

Miłosz Parchimowicz MSc PT, OMPT – Międzynarodowy instruktor Suchego Igłowania /Dry Needling/

Absolwent Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. W latach 2012-2018 był wykładowcą na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

Certyfikowany terapeuta manualny MT Kaltenborn-Evjenth oraz MDT McKenzie.

W 2014 roku rozpoczął cykl szkoleń z Ortopedycznej Terapii Manualnej (OMT) wg standardów International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT). W 2018 zdał egzamin przed komisją w składzie: dr Jan Pool (IFOMPT RIG Advisory Group), John Langendoen (Member IFOMPT SC), dr Zbigniew Wroński (wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów ds. nauki i edukacji), uzyskując dyplom OMPT.

Ukończył szkolenia z zakresu fizjoterapii inwazyjnej: Przezskórna Elektroliza, Neuromodulacja NMP, kurs akupunktury dystalnej wg dr Tana oraz Medical Acupunture w Londynie.

Przez 2 lata był tłumaczem na kursach m.in. z Terapii Manualnej, Terapii Visceralnej oraz Dry Needling. Przez rok asystował na kursach Dry Needling prowadzonych przez Craiga Smitha z RPA. Od 2018 roku jako instruktor Suchego Igłowania przeszkolił ponad 2500 fizjoterapeutów, osteopatów oraz lekarzy na kursach w Polsce, Belgii, Chorwacji, Serbii, Słowacji i na Węgrzech. Od 2021 również instruktor szkolenia z Suchego Igłowania w ramach Akademii OMT Polskiego Stowarzyszenia Ortopedycznej Terapii Manualnej (PSOTM).

W 2022 zaproszony przez KIF jako ekspert do przygotowania programu szkolenia stacjonarnego oraz e-learningowego „Wstęp do Igłoterapii Suchej” w ramach projektu FIZJA.

Jest współwłaścicielem centrum medycznego Reha-Team w Szczecinie.

Contact Us