Kurs - Terapia Wisceralna

Terapia Wisceralna

prowadzący: MSc Ost DO Hans Fauville | cena: 3300 PLN (cena za dwa moduły)

Kurs dla: fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, studentów 3 roku fizjoterapii.

Miejsce i termin:

Czas: 6 dni (2 moduły po 3 dni każdy)

Aktualnie trwające kursy:
Poznań / I:18-20.09.2020 II :18-20.12.2020
Nie ma możliwości zapisania się na pojedynczy moduł, płatność za każdy moduł najpóźniej 21 dni przed jego rozpoczęciem. 


Cel szkolenia:

Uczestnik szkolenia pozna anatomię i fizjologię układu trzewnego, nauczy się palpacji, badania narządów, różnicowania, przeprowadzania oraz planowania terapii w obrębie układu trzewnego.

Czym jest terapia wisceralna?

Bywa, że terapeuci zajmujący się leczeniem układu ruchu koncentrują się na skutkach, a nie na przyczynach dolegliwości pacjenta, które mogą mieć podłoże w dysfunkcji wisceralnej. Terapia wisceralna polega na rozluźnianiu restrykcji powięziowych jamy brzusznej, klatki piersiowej i miednicy, w celu stymulacji narządów wewnętrznych do normalnego ruchu i funkcji. Terapia narządów wewnętrznych wskazana jest zarówno w stanach ostrych (np. po przebytych wypadkach komunikacyjnych, po urazach klatki piersiowej czy jamy brzusznej) jak i przewlekłych (np. przy zaburzeniach trawienia typu: wzdęcia, zgagi, refluks, zaparcia).

Uczestnicy szkolenia poznają fizjologię układu trzewnego i jego dysfunkcje, dowiadują się jak odróżniać dysfunkcje od patologii narządów. Zajęcia praktyczne obejmują: palpację, techniki badania i leczenia. Kursanci uczą się integrowania technik trzewnych z tradycyjnymi metodami fizjoterapeutycznymi, wyjaśniania powiązań wiscero-somatycznych i segmentarnych. Na kursie prezentowane jest holistyczne podejście do problemów pacjentów, którego stosowanie może przynieść poprawę skuteczności leczenia.

Program kursu:

Moduł I: 

żołądek –  dwunastnica –  trzustka –  jelito cienkie –  jelito grube

Dzień 1:

9:00-11:00
Teoria i zasady pracy z dysfunkcjami (lezjami) wiscero-somatycznymi
Ogólne zasady palpacji narządów wewnętrznych

11:00-11:15 przerwa

11:15-13:30
Żołądek i dwunastnica

Anatomia topograficzna
Techniki przeprowadzania badania

13:30-14:30 przerwa

14:30-16:15
Symptomy wskazujące na lokalne dysfunkcje
Symptomy wskazujące na lokalną patologię (patologię narządów wewnętrznych)
Techniki terapeutyczne

16:15-16:30 przerwa

16:30-18:00
Techniki terapeutyczne c.d
Zależności pomiędzy narządami wewnętrznymi a strukturami somatycznymi, zależności segmentarne

Dzień 2:

9:00-11:00
Jelito cienkie i jelito grube
Anatomia topograficzna

11:00-11:15 przerwa

11:15-13:30
Techniki przeprowadzania badania
Symptomy związane z lokalnymi dysfunkcjami

13:30-14:30 przerwa

14:30-16:15
Symptomy związane z lokalną patologią (patologią narządów wewnętrznych)
Techniki terapeutyczne

16:15-16:30 przerwa

16:30-18:00
Techniki terapeutyczne c.d
Zależności pomiędzy narządami wewnętrznymi a strukturami somatycznymi, zależności segmentarne

Dzień 3:

9:00-11:00
Integracja
Praktyczny przykład klasycznego badania oraz terapii, prezentowany przez wykładowcę

11:00-11:15 przerwa

11:15-13:15
Terapia przeprowadzana przez uczestników w parach
Jelito grube (techniki uzupełniające)

13:15-13:30 przerwa

13:30- 15:00
Czerwone flagi
Pytania i odpowiedzi

Moduł II: 

wątroba – nerki – przepona – przełyk – śródpiersie – przedni kompleks gardła

Dzień 1:

9:00-11:00
Zasady pracy z lezjami wiscero-somatycznymi (powtórzenie)
Ogólne zasady palpacji narządów wewnętrznych (powtórzenie)

11:00-11:15 przerwa

11:15-13:30
Wątroba i nerki
Anatomia topograficzna
Techniki przeprowadzania badania

13:30-14:30 przerwa

14:30-16:15
Symptomy wskazujące na lokalne dysfunkcje
Symptomy wskazujące na lokalną patologię (patologię narządów wewnętrznych)
Techniki terapeutyczne

16:15-16:30 przerwa

16:30-18:00
Techniki terapeutyczne c.d
Zależności pomiędzy narządami wewnętrznymi a strukturami somatycznymi, zależności segmentarne

Dzień 2:

9:00-11:00
przepona – śródpiersie – przełyk –  przedni kompleks gardła
Anatomia topograficzna

11:00-11:15 przerwa

11:15-13:30
Techniki przeprowadzania badania
Symptomy wskazujące na lokalne dysfunkcje

13:30-14:30 przerwa

14:30-16:15
Symptomy wskazujące na lokalną patologię (patologię narządów wewnętrznych)
Techniki terapeutyczne

16:15-16:30 przerwa

16:30-18:00
Techniki terapeutyczne c.d
Zależności pomiędzy narządami wewnętrznymi a strukturami somatycznymi, zależności segmentarne

Dzień 3:

9:00-11:00
Integracja
Opracowanie przypadku – diagnostyka różnicowa w małych grupach na podstawie przypadku pacjenta

11:00-11:15 przerwa

11:15-13:15
Wywiad
Objawy i symptomy problemów metabolicznych + korekcje dietetyczne
Przedni kompleks gardła (techniki uzupełniające)

13:15-13:30 przerwa

13:30- 15:00
Czerwone flagi
Pytania i odpowiedzi

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt i certyfikat w języku polskim.

Tłumaczenie jest konsekutywne.

„Rehaintegro”  informuje, że po zakończeniu każdego kursu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety, celem poinformowania organizatora, czy został osiągnięty cel szkolenia.

PROWADZĄCY:

MSc Ost DO Hans Fauville

W 2007r. ukończył Flanders International College of Osteopathy w Belgii, uzyskując tytuł D.O. Następnie przystąpił do studiów licencjackich i magisterskich z dziedziny Osteopatii na Międzynarodowym Uniwersytecie w Dreźnie, które ukończył w 2013 roku.
Absolwent Msc PT w 2000 roku (Belgia)

Posiada bogate doświadczenie nauczycielskie jako:
– międzynarodowy wykładowca w zakresie podstawowej edukacji osteopatycznej
– doświadczony wykładowca i pasjonat osteopatii trzewnej, diagnostyki różnicowej, przypadków klinicznych  i integracji osteopatycznej (od 2008 roku)

Międzynarodowy nauczyciel autorskich szkoleń z zakresu:
osteopatii wisceralnej
położnictwa i ciąży
stawów skroniowo-żuchwowy i jego związków z dysfunkcjami somatycznymi i czaszkowo-krzyżowymi
integracji nerwowo-trzewnej
– wieloletni asystent na kursach podyplomowych prof. Laurie Hartman (BSO), twórcy technik manipulacji HVLA.
Do końca 2017 roku pełnił rolę Kierownika Flanders International College of Osteopathy

Pełni funkcje:
– prelegenta kilku międzynarodowych kongresów i konferencji
– członka  zarządu Związku Zawodowych Osteopatów
– członka zarządu komitetu akredytacji osteopatycznych studiów podyplomowych
Ponadto jest przeszkolonym audytorem przez Austriacki Instytut Standaryzacji (Wiedeń) dla OsEAN, opiekunem klinicznym OsEAN, aktywnym członkiem spotkań OsEAN (obecnie w trakcie pisania książki na tematy związane z jego zawodową pasją).

Contact Us