Kurs - „Stawy skroniowo-żuchwowe – diagnostyka i terapia”

„Stawy skroniowo-żuchwowe – diagnostyka i terapia”

prowadzący: MSc Ost DO Hans Fauville | cena: 2500 PLN ( za całość II moduły)

Kurs dla: Fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy stomatologów, studentów 3 roku fizjoterapii

Miejsce i termin:

Gdańsk / I:25-26.06.2020, II: 26-27.09.2020
Warszawa / I:27-28.06.2020,II:05-06.09.2020
Wrocław / I: 04-05.07.2020, II: 24-25.10.2020
Katowice / I:09-10.07.2020, II:28-29.11.2020
Kraków / I:11-12.07.2020, II:10-11.10.2020
Poznań / I:12-13.09.2020 , II:05-06.12.2020

Czas: 4 dni ( 2x 2 dni)

Aktualne trwające kursu:

Gdańsk / I:09-10.11.2019, II:26-27.09.2020

Poznań / I.: 08-09.02.2020, II:06-07.06.2020
Szczecin / I:15-16.02.2020, II:13-14.06.2020
Kraków /I: 5-6.03.2020, II:20-21.06.2020

Możliwość płatności ratalnej – prosimy o kontakt.

Cel kursu:

Kurs pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności, jakie powinien posiadać terapeuta funkcjonalnej terapii jamy ustnej i szczęki. Szkolenie otwiera możliwości nawiązania współpracy ze stomatologami, którzy w swojej działalności zawodowej mają do czynienia z dysfunkcjami stawu skroniowo-żuchwowego.

Uczestnicy kursu analizują dysfunkcje TMJ nie tylko z lokalnej perspektywy objawowej. Mają oni także możliwość, by dowiedzieć się w jaki sposób TMJ mogą stać się strefą kompensacji dla wielorakich procesów fizycznych i psychologicznych, zachodzących w naszym życiu. Kiedy adaptacja TMJ zaczyna wychylać się z dynamicznej równowagi, może wystąpić jego dysfunkcja, która z czasem zacznie się wyrażać w wielu kompensacjach, w innych obszarach ciała.

Moduł 1 obejmuje TMJ oraz jego lokalną ocenę, patologię i terapię. Wyjaśnione i omówione zostają mechanizmy kompensacji kręgosłupa, okolicy szyjnej i podpotylicznej. Techniki terapeutyczne dla TMJ obejmują techniki tkanek miękkich, mobilizacje korekcyjne oraz techniki manipulacyjne.

Moduł 2 obejmuje możliwe powiązania TMJ z zawrotami głowy czy zaburzeniami typu vertigo, problemami z głosem, szumami usznymi, wzrokiem, zapaleniem zatok, mową i bólami głowy. Wiedza i umiejętności wyniesione z kursu pozwalają na podjęcie współpracy z dentystami, w przypadku problemów ortodontycznych pacjentów czy w innych korekcyjnych działaniach dentystycznych.

Program kursu:

 

Moduł I:

Dzień 1

9:00-11:00
Anatomia funkcjonalna i palpacja stawów skroniowo-żuchwowych
Struktury lokalne: kości, krążek stawowy, mięśnie, unerwienie, zaopatrzenie krwionośne…
Bezpośrednie połączenia: kompleks potyliczno-szczytowo-obrotnikowy, czaszka
Proces okluzji (biomechanika)
Zrozumienie ruchów stawów skroniowo-żuchwowych w odniesieniu do ich anatomii

11:00-11:15 Przerwa

11:15-13:30
Prowadzenie żuchwy
Proces żucia
Badanie stawów skroniowo-żuchwowych
Badanie lokalne stawów skroniowo-żuchwowych
Badanie globalne: kompleks potyliczno-szczytowo-obrotnikowy, mięśnie podpotyliczne, przedni obszar szyi, kość gnykowa, mięśnie nadgnykowe

13:30-14:15 Przerwa

14:15- 15:45
Czaszka (kości skroniowe)
Patologie i dysfunkcje
Czerwone flagi
Dysfunkcje lokalne (kliki, podwichnięcia, lezje artrogenne i dyskogenne)

15:45 -16:00 przerwa

16:00-17:30
Ból rzutowany (diagnostyka różnicowa bólów głowy, mięśnie, punkty spustowe)
Funkcjonalne powiązania zaburzeń (szumy uszne, zawroty głowy, zapalenie zatok, bezdech, dysmorfie szczękowo-twarzowe, dysfagia, problemy foniatryczne)

Dzień 2

9:00-11:00
Od pozycji żuchwy do postury
Zrozumienie zależności pomiędzy stawami skroniowo-żuchwowymi a resztą ciała
Biotypologia (typ eutoniczny, hipotoniczny, hipertoniczny)
Układy nerwowo-mięśniowe
Układ języka
Powiązania mięśniowo-powięziowe

11:00-11:15 Przerwa

11:15-13:15
Zrozumienie zależności pomiędzy stawami skroniowo-żuchwowymi a czaszką
Rozwój twarzoczaszki
Fizjologia i koncepcje terapii stawów skroniowo-żuchwowych
Techniki terapeutyczne (zewnątrzustne i wewnątrzustne)
Terapia lokalnych tkanek miękkich i struktur mięśniowych

13:15-13:30 Przerwa

13:30-15:30
Techniki mobilizacji stawów skroniowo-żuchwowych, przedniego kompleksu gardła, kości gnykowej, kompleksu potyliczno-szczytowo-obrotnikowego
Techniki wewnątrzkostne dla żuchwy
Techniki czaszkowe
Techniki przy ograniczeniu otwierania i zamykania ust
Techniki manipulacji stawów skroniowo-żuchwowych

Moduł II

Dzień 1

9:00-11:00

Powtórka zagadnień z I modułu szkolenia

Badanie stawów skroniowo-żuchwowych

Techniki terapeutyczne dla stawów skroniowo-żuchwowych:

 • techniki tkanek miękkich
 • mobilizacja
 • techniki terapeutyczne

11:00-11:15 przerwa

11:15-13:30

Stawy skroniowo-żuchwowe i szumy uszne

 • diagnostyka różnicowa szumów usznych
 • badanie i terapia szumów usznych
 • stawy skroniowo-żuchwowe i problemy ze słuchem

13:30-14:15 przerwa

14:15- 15:45

Stawy skroniowo-żuchwowe i zawroty głowy

 • diagnostyka różnicowa zawrotów głowy
 • badanie i terapia zawrotów głowy

Problemy z głosem, dysfagia, problemy ze wzrokiem

 • diagnostyka różnicowa i czerwone flagi
 • badanie i techniki terapeutyczne

15:45 -16:00 przerwa

16:00-17:30

Bóle głowy

 • różne typy i symptomatologia
 • badanie i techniki terapeutyczne

Dzień 2

9:00-11:00

Zapalenie zatok:

 • etiologia i komponenty wisceralne
 • techniki terapeutyczne

11:00-11:15 przerwa

11:15-13:15

Ortodoncja

 • efekty i potencjalne problemy
 • rola terapeuty
 • techniki terapeutyczne

13:15-13:30 przerwa

13:30-15:30

Bezdech senny

 • kompleks języka
 • badanie i techniki terapeutyczne

 

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt w języku polskim oraz certyfikat.
Tłumaczenie jest konsekutywne.

„Rehaintegro”  informuje, że po zakończeniu każdego kursu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety, celem poinformowania organizatora, czy został osiągnięty cel szkolenia.

 

 

PROWADZĄCY:

MSc Ost DO Hans Fauville

W 2007r. ukończył Flanders International College of Osteopathy w Belgii, uzyskując tytuł D.O. Następnie przystąpił do studiów licencjackich i magisterskich z dziedziny Osteopatii na Międzynarodowym Uniwersytecie w Dreźnie, które ukończył w 2013 roku.
Absolwent Msc PT w 2000 roku (Belgia)

Posiada bogate doświadczenie nauczycielskie jako:
– międzynarodowy wykładowca w zakresie podstawowej edukacji osteopatycznej
– doświadczony wykładowca i pasjonat osteopatii trzewnej, diagnostyki różnicowej, przypadków klinicznych  i integracji osteopatycznej (od 2008 roku)

Międzynarodowy nauczyciel autorskich szkoleń z zakresu:
osteopatii wisceralnej
położnictwa i ciąży
stawów skroniowo-żuchwowy i jego związków z dysfunkcjami somatycznymi i czaszkowo-krzyżowymi
integracji nerwowo-trzewnej
– wieloletni asystent na kursach podyplomowych prof. Laurie Hartman (BSO), twórcy technik manipulacji HVLA.
Do końca 2017 roku pełnił rolę Kierownika Flanders International College of Osteopathy

Pełni funkcje:
– prelegenta kilku międzynarodowych kongresów i konferencji
– członka  zarządu Związku Zawodowych Osteopatów
– członka zarządu komitetu akredytacji osteopatycznych studiów podyplomowych
Ponadto jest przeszkolonym audytorem przez Austriacki Instytut Standaryzacji (Wiedeń) dla OsEAN, opiekunem klinicznym OsEAN, aktywnym członkiem spotkań OsEAN (obecnie w trakcie pisania książki na tematy związane z jego zawodową pasją).

Contact Us