Kurs - Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych

Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych

prowadzący: Miłosz Parchimowicz MSc PT, OMPT – Międzynarodowy instruktor Suchego Igłowania /Dry Needling/ | cena: 1300 PLN

Kurs dla: fizjoterapeutów, techników-masażystów, studentów 2 roku fizjoterapii

Miejsce i termin:

Gdańsk / 14-15.10.2023
Wrocław / 21-22.10.2023
Poznań / 04-05.11.2023
Warszawa / 25-26.11.2023
Katowice / 02-03.12.2023
Szczecin / 09-10.12.2023*
Białystok / 16-17.12.2023*
Kraków / 27-28.01.2024 - cena 1400 PLN

Czas: 2 dni

 

 

W czasie szkolenia omawiane są koncepcje pionierów terapii, czyli dr Janet Travell i Davida Simmonsa: definicje, klasyfikacje i hipotezy odnośnie powstawania punktów spustowych oraz krytyczne opinie dotyczące MTrPs. Terapia MTrPs może być bardzo przydatnym narzędziem pracy terapeuty pod warunkiem, że wcześniej dobrze zdiagnozuje on problem pacjenta.

Uczestnik szkolenia nauczy się palpacji oraz najskuteczniejszych sposobów terapii, takich jak: ucisk ischemiczny, pozycyjne rozluźnianie, techniki nerwowo-mięśniowe, MET – wykorzystanie PIR i hamowania reciprokalnego. Dodatkowo krótko zostanie omówiona inna opcja terapeutyczna – suche igłowanie (dry needling).

Program:

Dzień 1  godziny 14:30-20:30

14:30-16:30

Klasyfikacja problemów mięśniowych – Munich Consensus Statement i miejsce MTrPs

Mieśniowo-powięziowy punkt spustowy (MTrPs) – definicja, fizjologia i klasyfikacja

Techniki lecznicze

Kontrowersje związane z MTrPs – Model Dojrzałego Organizmu L. Gifforda

Przeciwwskazania

Na ile powtarzalnym narzędziem badawczym jest palpacja?

Kryteria palpacji punktów spustowych.

Terapia MTrPs w obrębie odcinka szyjnego i obręczy barkowej, anatomia palpacyjna, wzorce bólowe:

mięsień czworoboczny część zstępująca

16:30-16:40 przerwa

16:40-18:40

dźwigacz łopatki

praca z nerwem dodatkowym – dermoneuromodulacja, neuromobilizacja

mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy (MOS)

mięśnie podpotyliczne

18:40-18:50 przerwa

18:50-20:30

Terapia w dolegliwościach bólowych i ograniczeniu ROM odcinka szyjnego:

Pozycyjne rozluźnianie i mobilizacja odcinka szyjnego – przesuw boczny i 8ka

Dolegliwości bólowe barku:

mięsień podgrzebieniowy i nadgrzebieniowy

Dzień 2 godziny 8.00-17.30

8.00-10.00

Powtórka dnia 1szego

Kontynuacja terapii w dolegliwościach bólowych barku:

obły mniejszy i większy;

Dermoneuromodulacja nerwu pachowego

Terapia zespołu Górnego otworu klatki piersiowej (TOS)

mięśnie pochyłe

mięśniowo-powięziowe uwalnianie górnego otworu klatki piersiowej – praca pośrednia i bezpośrednia

Mobilizacja I żebra PA oraz autoneuromobilizacja

10.15-10.30 Przerwa

10.30-13.00

Terapia MTrPs w dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowego, klasyfikacja, czerwone flagi, anatomia palpacyjna, wzorce bólowe:

mięsień czworoboczny lędźwi

biodrowo-lędźwiowy

13.00-13.45 przerwa

13.45-15.45

Prostownik grzbietu w odcinku lędźwiowym

wielodzielny L-S

mięśnie pośladkowe

gruszkowaty

15.45-16.00 przerwa

16:00-17:30

Hamstringi

Przedział tylny powierzchowny podudzia – łydka

Przedział boczny podudzia – mięśnie strzałkowe

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma skrypt oraz certyfikat w języku polskim.

„Rehaintegro” informuje, że po zakończeniu każdego kursu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety, celem poinformowania organizatora, czy został osiągnięty cel szkolenia.

 

 

PROWADZĄCY:

Miłosz Parchimowicz MSc PT, OMPT – Międzynarodowy instruktor Suchego Igłowania /Dry Needling/

Absolwent Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. W latach 2012-2018 był wykładowcą na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

Certyfikowany terapeuta manualny MT Kaltenborn-Evjenth oraz MDT McKenzie.

W 2014 roku rozpoczął cykl szkoleń z Ortopedycznej Terapii Manualnej (OMT) wg standardów International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT). W 2018 zdał egzamin przed komisją w składzie: dr Jan Pool (IFOMPT RIG Advisory Group), John Langendoen (Member IFOMPT SC), dr Zbigniew Wroński (wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów ds. nauki i edukacji), uzyskując dyplom OMPT.

Ukończył szkolenia z zakresu fizjoterapii inwazyjnej: Przezskórna Elektroliza, Neuromodulacja NMP, kurs akupunktury dystalnej wg dr Tana oraz Medical Acupunture w Londynie.

Przez 2 lata był tłumaczem na kursach m.in. z Terapii Manualnej, Terapii Visceralnej oraz Dry Needling. Przez rok asystował na kursach Dry Needling prowadzonych przez Craiga Smitha z RPA. Od 2018 roku jako instruktor Suchego Igłowania przeszkolił ponad 2500 fizjoterapeutów, osteopatów oraz lekarzy na kursach w Polsce, Belgii, Chorwacji, Serbii, Słowacji i na Węgrzech. Od 2021 również instruktor szkolenia z Suchego Igłowania w ramach Akademii OMT Polskiego Stowarzyszenia Ortopedycznej Terapii Manualnej (PSOTM).

W 2022 zaproszony przez KIF jako ekspert do przygotowania programu szkolenia stacjonarnego oraz e-learningowego „Wstęp do Igłoterapii Suchej” w ramach projektu FIZJA.

Jest współwłaścicielem centrum medycznego Reha-Team w Szczecinie.

Contact Us