Kurs - Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych

Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych

prowadzący: Miłosz Parchimowicz MSc PT, OMPT – Międzynarodowy instruktor Suchego Igłowania /Dry Needling/ | cena: 1400 PLN

Kurs dla: fizjoterapeutów, techników-masażystów, studentów 2 roku fizjoterapii

Miejsce i termin:

Gdańsk / 12-13.10.2024Warszawa / 16-17.11.2024Szczecin / 14-15.12.2024Kraków / 18-19.01.2025 - cena 1500 PLNWrocław / 22-23.02.2025Poznań / 15-16.03.2025

Czas: 2 dni

 

 

W czasie szkolenia omawiane są koncepcje pionierów terapii, czyli dr Janet Travell i Davida Simmonsa: definicje, klasyfikacje i hipotezy odnośnie powstawania punktów spustowych oraz krytyczne opinie dotyczące MTrPs. Terapia MTrPs może być bardzo przydatnym narzędziem pracy terapeuty pod warunkiem, że wcześniej dobrze zdiagnozuje on problem pacjenta.

Uczestnik szkolenia nauczy się palpacji oraz najskuteczniejszych sposobów terapii, takich jak: ucisk ischemiczny, pozycyjne rozluźnianie, techniki nerwowo-mięśniowe, MET – wykorzystanie PIR i hamowania reciprokalnego. Dodatkowo krótko zostanie omówiona inna opcja terapeutyczna – suche igłowanie (dry needling).

PROGRAM:

DZIEŃ 1:

14:30-16:30

 1. Klasyfikacja problemów mięśniowych – Munich Consensus Statement i miejsce MTrPs.
 2. Mieśniowo-powięziowy punkt spustowy (MTrPs) – definicja, fizjologia i klasyfikacja.
 3. Techniki lecznicze.
 4. Kontrowersje związane z MTrPs – Model Dojrzałego Organizmu L. Gifforda.
 5. Przeciwwskazania.
 6. Na ile powtarzalnym narzędziem badawczym jest palpacja?
 7. Kryteria palpacji punktów spustowych.
 8. Terapia MTrPs w obrębie odcinka szyjnego i obręczy barkowej, anatomia palpacyjna, wzorce bólowe: mięsień czworoboczny część zstępująca

16:30-16:40 PRZERWA

16:40-18:40

 1. Dźwigacz łopatki.
 2. Praca z nerwem dodatkowym – dermoneuromodulacja, neuromobilizacja.
 3. Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy (MOS).
 4. Mięśnie podpotyliczne.

18:40-18:50 PRZERWA

18:50-20:30

 1. Terapia w dolegliwościach bólowych i ograniczeniu ROM odcinka szyjnego:
 • pozycyjne rozluźnianie i mobilizacja odcinka szyjnego – przesuw boczny i 8ka.
 1. Dolegliwości bólowe barku:
 • mięsień podgrzebieniowy i nadgrzebieniowy.

DZIEŃ 2:

8.00-10.00

 1. Powtórka dnia 1szego.
 2. Kontynuacja terapii w dolegliwościach bólowych barku: obły mniejszy i większy.
 3. Dermoneuromodulacja nerwu pachowego.
 4. Terapia zespołu Górnego otworu klatki piersiowej (TOS)
 • mięśnie pochyłe,
 • mięśniowo-powięziowe uwalnianie górnego otworu klatki piersiowej – praca pośrednia i bezpośrednia.
 1. Mobilizacja I żebra PA oraz autoneuromobilizacja.

10.15-10.30 PRZERWA

10.30-13.00

 1. Terapia MTrPs w dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowego, klasyfikacja, czerwone flagi, anatomia palpacyjna, wzorce bólowe:
 • mięsień czworoboczny lędźwi,
 • biodrowo-lędźwiowy.

13.00-13.45 PRZERWA

13.45-15.45

 1. Prostownik grzbietu w odcinku lędźwiowym:
 • wielodzielny L-S,
 • mięśnie pośladkowe,
 • gruszkowaty.

15.45-16.00 PRZERWA

16:00-17:30

 1. Hamstringi.
 2. Przedział tylny powierzchowny podudzia – łydka.
 3. Przedział boczny podudzia – mięśnie strzałkowe.

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt i certyfikat w języku polskim.

„Rehaintegro” informuje, że po zakończeniu kursu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety, celem poinformowania organizatora, czy został osiągnięty cel szkolenia.

 

 

PROWADZĄCY:

Miłosz Parchimowicz MSc PT, OMPT – Międzynarodowy instruktor Suchego Igłowania /Dry Needling/

Absolwent Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. W latach 2012-2018 był wykładowcą na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

Certyfikowany terapeuta manualny MT Kaltenborn-Evjenth oraz MDT McKenzie.

W 2014 roku rozpoczął cykl szkoleń z Ortopedycznej Terapii Manualnej (OMT) wg standardów International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT). W 2018 zdał egzamin przed komisją w składzie: dr Jan Pool (IFOMPT RIG Advisory Group), John Langendoen (Member IFOMPT SC), dr Zbigniew Wroński (wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów ds. nauki i edukacji), uzyskując dyplom OMPT.

Ukończył szkolenia z zakresu fizjoterapii inwazyjnej: Przezskórna Elektroliza, Neuromodulacja NMP, kurs akupunktury dystalnej wg dr Tana oraz Medical Acupunture w Londynie.

Przez 2 lata był tłumaczem na kursach m.in. z Terapii Manualnej, Terapii Visceralnej oraz Dry Needling. Przez rok asystował na kursach Dry Needling prowadzonych przez Craiga Smitha z RPA. Od 2018 roku jako instruktor Suchego Igłowania przeszkolił ponad 2500 fizjoterapeutów, osteopatów oraz lekarzy na kursach w Polsce, Belgii, Chorwacji, Serbii, Słowacji i na Węgrzech. Od 2021 również instruktor szkolenia z Suchego Igłowania w ramach Akademii OMT Polskiego Stowarzyszenia Ortopedycznej Terapii Manualnej (PSOTM).

W 2022 zaproszony przez KIF jako ekspert do przygotowania programu szkolenia stacjonarnego oraz e-learningowego „Wstęp do Igłoterapii Suchej” w ramach projektu FIZJA.

Jest współwłaścicielem centrum medycznego Reha-Team w Szczecinie.

Contact Us