Kurs - Kompleksowa fizjoterapia w uroginekologii II

Kompleksowa fizjoterapia w uroginekologii II

prowadzący: mgr Anna Piotrowska, mgr Agnieszka Dziadosz | cena: 2900 PLN ( dla uczestników części pierwszej - 2800 PLN )

Kurs dla: fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, studentów co najmniej 3 roku fizjoterapii - posiadających umiejętność przeprowadzenia badania per vaginam

Miejsce i termin:

Warszawa / 06-08.09.2024Poznań / 12-14.12.2024Kraków / 07-09.03.2025 - cena 3000 PLN

Czas: 3 dni

 

Celem szkolenia jest uzupełnienie i rozszerzenie umiejętności terapeuty uroginekologicznego wykonującego badanie oraz terapię per vaginam.
W pierwszym dniu kursanci zapoznają się z tematem ciąży – ze zmianami zachodzącymi w poszczególnych trymestrach, by lepiej zrozumieć przyczyny powstawania najczęstszych dolegliwości bólowych oraz jak programować postępowanie fizjoterapeutyczne w dysfunkcjach okresu okołoporodowego.
W kolejnych dniach uczestnicy zdobędą umiejętność zastosowania funkcjonalnej oceny struktur najczęściej poddawanych terapii uroginekologicznej przy pomocy aparatu USG. Kursanci będą mieli również możliwość zapoznania się z urządzeniem INDIBA Deep Care – technologii opartej o system PROIONIC, wykorzystywanej w terapii uroginekologicznej w celu poprawy gojenia tkanek, mobilizacji blizn czy w zakresie medycyny estetycznej w ginekologii. W ostatnim dniu przedstawiona zostanie pessaroterapia, gdzie podczas zajęć praktycznych kursanci nauczą się jak prawidłowo dobierać pessary w przypadku obniżenia narządów i nietrzymania moczu.

UWAGA !  Panowie uczestniczący w kursie muszą zapewnić sobie partnerkę na część praktyczną we własnym zakresie ( drugiego i trzeciego dnia kursu )

PROGRAM:

DZIEŃ 1:

9:00-10:30

 1. Ciąża:
 • Omówienie fizjologii i zmian anatomicznych związanych z procesem ciąży oraz porodu.
 • Zrozumienie przyczyn powstawania najczęstszych dolegliwości bólowych okresu okołoporodowego.
 • Programowanie postępowania fizjoterapeutycznego.

10:30-10:45 PRZERWA

10:45-13:00

 1. Anatomia:
 • Powiązania strukturalno-trzewne kompleksu lędźwiowo-miedniczo- biodrowego.
 • Biomechaniczne i anatomiczne zmiany zachodzące w poszczególnych trymestrach ciąży.

13:00-14:00 PRZERWA

14:00-15:30

 1. DRA:
 • Rozejście mięśnia prostego brzucha.
 • Badanie mięśni ściany brzucha oraz kresy, testy funkcjonalne, możliwości terapii.

15:30-15:45 PRZERWA

15:45-17:00

 1. Kinesiotaping:
 • Możliwości zastosowania tapingu w wybranych dysfunkcjach okresu okołoporodowego.

DZIEŃ 2:
9:00-10:30

 1. USG:
 • Teoretyczne podstawy ultrasonografii oraz jej zastosowanie w gabinecie fizjoterapeuty uroginekologicznego.

10:30-10:45 PRZERWA

10:30-13:00

 1. Diagnostyka:
 • Obniżenia narządów rodnyc.,
 • Nietrzymania moczu (oraz tzw. ukrytego NM).
 • Ocena mięśni dna miednicy (siła + funkcja).
 • DRA + ocena funkcji kresy białej – PRAKTYKA.

13:00-14:00 PRZERWA

14:00-15:30

 1. Kontynuacja praktyki USG

15:30-15:45 PRZERWA

15:45-17:30

 1. INDIBA Deep Care:
 • Teoretyczne podstawy działania systemu PROIONIC oraz zastosowanie jej w gabinecie fizjoterapii uroginekologicznej + PRAKTYKA.

DZIEŃ 3:

9:00-10:30

 1. PESSAROTERAPIA :
 • Rodzaje pessarów i tamponów stosowanych w nowoczesnej urogiekologii.
 • Wskazania oraz p/wskazania do pessaroterapii.
 • Możliwości zastosowania pessarów w leczeniu NM oraz obniżeniach narządów rodnych.

10:30-10:45 PRZERWA

10:45-12:45

 1. Nauka doboru pessarów – PRAKTYKA.

12:45-13:00 PRZERWA

13:00-14:00

 1. Kontynuacja praktyki.

14:00-14.30

 1. Dyskusja, zakończenie kursu.

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt i certyfikat w języku polskim.

„Rehaintegro”  informuje, że po zakończeniu każdego kursu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety, celem poinformowania organizatora, czy został osiągnięty cel szkolenia.

PROWADZĄCY:

mgr Anna Piotrowska

 mgr fizjoterapii, dyplomowana fizjoterapeutka urologiczna PTUG, instruktor rekreacji ruchowej o specjalności fitness – nowoczesne formy gimnastyki oraz trenerem personalnym. Ukończyła również studia licencjackie na kierunku wychowanie fizyczne.
Jest również nauczycielem akademickim, prowadzi zajęcia „Planowanie fizjoterapii w ginekologii i położnictwie” dla studentów fizjoterapii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Realizuje także spotkania w szkole rodzenia oraz treningi grupowe dla kobiet w ciąży przygotowując je do porodu.
Uczestniczka wielu szkoleń m.in.:
-JoniCare Osteo Education (w trakcie)
-Dyplomowana Fizjoterapeutka Uroginekologiczna PTUG
-Integracyjna Terapia Blizn
-Osteopatyczne podejście do zaburzeń psychosomatycznych
-Techniki osteopatyczne w ginekologii i położnictwie
-Medical Pregnancy Training
-Osteopatyczne podejście do płodności, ciąży i przygotowanie do porodu
-Terapia Osteopatyczna w Ginekologii
-Ultrasonograficzne obrazowanie rehabilitacyjne
-Podejście Osteopatyczne w terapii Kobiet
-Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz w obniżaniu narządów miednicy mniejszej (moduł I-VI) we współpracy z Polskim Towarzystwem Uroginekologicznym, zakończona egzaminem dyplomowym
-Rozstęp Mięśnia Prostego Brzucha (DRA) – terapia kompleksowa
-Ból Jamy Brzusznej i Miednicy u Kobiet – terapia kompleksowa
-Uczestnik IV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego PTUG

mgr Agnieszka Dziadosz

ukończyła studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku „Fizjoterapia”. Absolwentk akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne (PTUG) podyplomowego szkolenia z zakresu fizjoterapii uroginekologicznej, gdzie uzyskała tytuł Terapeuty Uroginekologicznego. Od 2019 roku członek PTUG.
Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne zdobyte na oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej. Przez wiele lat prowadziła zajęcia ruchowe na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Świętochłowicach oraz współprowadziła Program Profilaktyczny „Senior z Wigorem” dla mieszkańców miasta Świętochłowice, gdzie wprowadzała edukację z zakresu szeroko pojętego zdrowia (w tym profilaktyki zdrowia intymnego kobiet i mężczyzn).
Ukończyła wiele szkoleń z zakresu fizjoterapii uroginekologicznej i nie tylko. Od kilku lat prowadzę swój gabinet Fizjoterapia Kobieca w Rudzie Śląskiej, gdzie kompleksowo zajmuje się zdrowiem kobiet.
Odbyte szkolenia:
– JoniCare Osteo Education (w trakcie)
– Integracyjna Terapia Blizn
– Osteopatyczne podejście do zaburzeń psychosomatycznych
– Techniki osteopatyczne w ginekologii i położnictwie
– Osteopatyczne podejście do płodności, ciąży i przygotowanie do porodu
– Terapia Osteopatyczna w Ginekologii
– Ultrasonograficzne obrazowanie rehabilitacyjne
– Podejście Osteopatyczne w terapii Kobiet
– Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz w obniżaniu narządów miednicy mniejszej (moduł I-VI) we współpracy z Polskim Towarzystwem Uroginekologicznym, zakończona egzaminem dyplomowym
– Rozstęp Mięśnia Prostego Brzucha (DRA) – terapia kompleksowa
– Ból Jamy Brzusznej i Miednicy u Kobiet – terapia kompleksowa
– Fizjoterapia kobiet. Terapia uroginekologiczna, okresu ciąży i pooperacyjna

Contact Us