Kurs - Suche igłowanie – medyczna akupunktura – moduł I

Suche igłowanie – medyczna akupunktura – moduł I

prowadzący: Miłosz Parchimowicz MSc PT, OMPT – Międzynarodowy instruktor Suchego Igłowania /Dry Needling/ | cena: 1900 PLN

Kurs dla: fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, studentów co najmniej 3 roku fizjoterapii.

Miejsce i termin:

Gdańsk / 12-14.10.2023/lista rezerwowa
Wrocław / 19-21.10.2023
Poznań / 02-04.11.2023
Warszawa / 23-25.11.2023
Katowice / 30.11-02.12.2023
Szczecin / 07-09.12.2023
Białystok / 14-16.12.2023
Kraków / 25-27.01.2024- cena 2100 PLN
Łódź / 29.02-02.03.2024 - cena 2100 PLN
Toruń / 29-31.08.2024 - cena 2100 PLN
Lublin / 05-07.09.2024 - cena 2100 PLN
Rzeszów / 08-10.09.2024- cena 2100 PLN

Czas: 3 dni (22 godziny zegarowe)

Celem kursu „Suche igłowanie – medyczna akupunktura – moduł I” jest zapoznanie uczestników z zasadami bezpiecznego i skutecznego stosowania tej formy terapii, nabycie wiedzy teoretycznej z zakresu neurofizjologicznego mechanizmu działania, protokołu postępowania, wskazań oraz przeciwwskazań do terapii. Większość szkolenia to zajęcia praktyczne obejmujące anatomię palpacyjną, lokalizację punktów spustowych i metodykę samego igłowania.

Doświadczenia ostatnich lat, w których przeszkoliliśmy ponad 2500 osób (fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy z Polski, Belgii, Chorwacji, Serbii, Słowacji i Węgier), pozwoliły na przygotowanie zmodyfikowanego programu szkolenia z zakresu suchego igłowania.

W nowym programie kursu przekazujemy wiedzę na temat bezpiecznych i efektywnych technik leczenia problemów mięśniowo-powięziowych oraz dolegliwości bólowych, omawiamy nową klasyfikację urazów mięśniowych (uwzględniającą problemy funkcjonalne mięśni), uczymy właściwego dawkowania zabiegu oraz umiejętnego wprowadzania progresji bodźcowania w zależności od stanu i reaktywności pacjenta. Igłowanie nie powinno być stosowane jako monoterapia dlatego omawiamy między innymi progresje treningowe w leczeniu tendinopatii.

Ponieważ kluczem do bezpiecznego i efektywnego igłowania jest znajomość anatomii, dlatego wiele uwagi poświęcamy na palpację poszczególnych mięśni i lokalizowanie struktur nerwowo-naczyniowych, pokazujemy kiedy igłowanie może pomóc oraz w jakich sytuacjach nie powinniśmy tej techniki stosować.

Na kursie omawiamy techniki igłowania powierzchownego (SDN) i głębokiego (DDN) do stymulacji śródmięśniowej, przedstawiamy protokół postępowania wspomagający efekt igłoterapii oraz pokazujemy, w jaki sposób łączyć igłoterapię z innymi formami terapii.

Grupa ok. 16 osób; powyżej 20 osób 2 instruktorów

Program kursu:

Dzień I

11.30 -14.00 TEORIA

Historia suchego igłowania.
Wprowadzenie do suchego igłowania – co i dlaczego igłujemy? Konsensus Monachijski – V stopniowy podział urazów mięśniowych uwzględniający problemy funkcjonalne. Postępowanie w urazach mięśniowych.
Punkty spustowe – potencjalny mechanizm działania igłowania.
Igłowanie Powierzchowne (SDN) vs. Głębokie (DDN).
Zasady bodźcowania za pomocą igły.
Jak połączyć igłowanie z innymi formami terapii by uzyskać najlepsze efekty terapeutyczne?
Jak odpowiednio dobrać rozmiar igły?

14.00- 14.45 Przerwa

14.45- 17.00

Metodyka wykonania zabiegu – dezynfekcja, sterylna technika, handling igły, technika statyczna/dynamiczna, utylizacja igieł.
Wskazania do zabiegu; Przeciwwskazania i środki ostrożności przy wykonywaniu zabiegu; Powikłania – statystyka;
Postępowanie poekspozycyjne.
Zgoda pacjenta, ubezpieczenie OC fizjoterapeuty.
PRAKTYKA

Pokaz suchego igłowania, nauka wbijania igły z pomocą prowadnicy. Igłowanie powierzchowne (SDN) vs. Igłowanie głębokie (DDN)

Kończyna dolna; mięsień czworogłowy, naprężacz powięzi szerokiej

Zespół bólowy przedniego przedziału kolana (PFPS)

Zespół pasma biodrowo-piszczelowego (ITBS)

17.00-17.15 Przerwa

17.15-20.00

Kończyna dolna: mięśnie kulszowo-goleniowe
Podudzie: przedział tylny powierzchowny – mięsień brzuchaty łydki, płaszczkowaty; przedział boczny – mięśnie strzałkowe; przedział przedni – mięsień piszczelowy przedni, prostownik długi palców. SDN Achillesa

Dzień II

9.00-11.30

Podsumowanie 1szego dnia; Q&A

Dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego (LBP) – klasyfikacja: czerwone flagi; objawy dominujące w kończynie dolnej – objawy korzeniowe vs. radikulopatia vs. stenoza; niespecyficzny ból kręgosłupa lędźwiowego (NSLBP) – pacjent ostry/podostry vs. chroniczny (żółte flagi)

Anatomia palpacyjna miednicy i L-S – wyznaczenie charakterystycznych punktów kostnych. Lokalizacja punktów spustowych mięśni L-S i miednicy

11.30-11.45 Przerwa

11.45-14.00

Igłowanie w problemach odcinka lędźwiowego/miednicy/biodra: mięsień pośladkowy wielki/średni/mały, gruszkowaty. Prostownik grzbietu. Postępowanie w ostrym dysku: drenaż dysku oraz ćwiczenia poprawiające odżywienie dysku.

14.00-14.45 Przerwa

14:45-17:30

Postępowanie w bólach głowy i karku (Neck Pain Guidelines JOSPT): igłowanie części zstępującej mięśnia czworobocznego, mięśni karku poniżej wyrostka kolczastego C2, mięśni równoległobocznych oraz części wstępującej mięśnia czworobocznego.

Dzień III

8.00-10.30

Tendinopatia: model Continuum J.Cook, C.Purdam

Progresje treningu TNT/ecc/HSR/Fast loading

Kolano skoczka – postępowanie/ trening TNT i HSR/ igłowanie SDN

Tendinopatia Achillesa – postępowanie – trening/igłowanie SDN

Postępowanie w dolegliwościach bólowych barku – RCRSP

DN – stożek – nad i podgrzebieniowy, mięsień naramienny, mięsień piersiowy większy, biceps, mięsień ramienny.

Mięśnie obłe i najszerszy – dolegliwości w obrębie kończyny górnej – TOS?

10.30-10.45 Przerwa

10.45-13.00

Postępowanie w przypadku łokcia tenisisty/golfisty: SDN przyczep, prostowniki nadgarstka, mięsień ramienno-promieniowy, mięsień łokciowy, triceps/ zginacze nadgarstka, SDN przyczepu

Mięśnie kłębu kciuka – przeciwstawiacz, odwodziciel, zginacz krótki oraz przywodziciel

Praca z blizną – demonstracja

Q&A

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt oraz certyfikat.

„Rehaintegro” informuje, że po zakończeniu każdego kursu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety, celem poinformowania organizatora, czy został osiągnięty cel szkolenia.

PROWADZĄCY:

Miłosz Parchimowicz MSc PT, OMPT – Międzynarodowy instruktor Suchego Igłowania /Dry Needling/

Absolwent Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. W latach 2012-2018 był wykładowcą na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

Certyfikowany terapeuta manualny MT Kaltenborn-Evjenth oraz MDT McKenzie.

W 2014 roku rozpoczął cykl szkoleń z Ortopedycznej Terapii Manualnej (OMT) wg standardów International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT). W 2018 zdał egzamin przed komisją w składzie: dr Jan Pool (IFOMPT RIG Advisory Group), John Langendoen (Member IFOMPT SC), dr Zbigniew Wroński (wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów ds. nauki i edukacji), uzyskując dyplom OMPT.

Ukończył szkolenia z zakresu fizjoterapii inwazyjnej: Przezskórna Elektroliza, Neuromodulacja NMP, kurs akupunktury dystalnej wg dr Tana oraz Medical Acupunture w Londynie.

Przez 2 lata był tłumaczem na kursach m.in. z Terapii Manualnej, Terapii Visceralnej oraz Dry Needling. Przez rok asystował na kursach Dry Needling prowadzonych przez Craiga Smitha z RPA. Od 2018 roku jako instruktor Suchego Igłowania przeszkolił ponad 2500 fizjoterapeutów, osteopatów oraz lekarzy na kursach w Polsce, Belgii, Chorwacji, Serbii, Słowacji i na Węgrzech. Od 2021 również instruktor szkolenia z Suchego Igłowania w ramach Akademii OMT Polskiego Stowarzyszenia Ortopedycznej Terapii Manualnej (PSOTM).

W 2022 zaproszony przez KIF jako ekspert do przygotowania programu szkolenia stacjonarnego oraz e-learningowego „Wstęp do Igłoterapii Suchej” w ramach projektu FIZJA.

Jest współwłaścicielem centrum medycznego Reha-Team w Szczecinie.

Contact Us