Kurs - Suche igłowanie – medyczna akupunktura – moduł I

Suche igłowanie – medyczna akupunktura – moduł I

prowadzący: Miłosz Parchimowicz MSc PT, OMPT – Międzynarodowy instruktor Suchego Igłowania /Dry Needling/ | cena: 2100 PLN

Kurs dla: fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, studentów co najmniej 3 roku fizjoterapii.

Miejsce i termin:

Gdańsk / 06-08.06.2024 / lista rezerwowaWrocław / 13-15.06.2024 / lista rezerwowaPoznań / 20-22.06.2024 / lista rezerwowaWarszawa / 27-29.06.2024Łódź / 22-24.08.2024Toruń / 29-31.08.2024 - cena 2100 PLNLublin / 05-07.09.2024 - cena 2100 PLNRzeszów / 08-10.09.2024- cena 2100 PLNKraków / 12-14.09.2024Gdańsk / 10-12.10.2024Wrocław / 24-26.10.2024Poznań / 21-23.11.2024Katowice / 05-07.12.2024Szczecin / 12-14.12.2024Białystok / 19-21.12.2024

Czas: 3 dni (22 godziny zegarowe)

Celem kursu „Suche igłowanie – medyczna akupunktura – moduł I” jest zapoznanie uczestników z zasadami bezpiecznego i skutecznego stosowania tej formy terapii, nabycie wiedzy teoretycznej z zakresu neurofizjologicznego mechanizmu działania, protokołu postępowania, wskazań oraz przeciwwskazań do terapii. Większość szkolenia to zajęcia praktyczne obejmujące anatomię palpacyjną, lokalizację punktów spustowych i metodykę samego igłowania.

Doświadczenia ostatnich lat, w których przeszkoliliśmy ponad 2500 osób (fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy z Polski, Belgii, Chorwacji, Serbii, Słowacji i Węgier), pozwoliły na przygotowanie zmodyfikowanego programu szkolenia z zakresu suchego igłowania.

W nowym programie kursu przekazujemy wiedzę na temat bezpiecznych i efektywnych technik leczenia problemów mięśniowo-powięziowych oraz dolegliwości bólowych, omawiamy nową klasyfikację urazów mięśniowych (uwzględniającą problemy funkcjonalne mięśni), uczymy właściwego dawkowania zabiegu oraz umiejętnego wprowadzania progresji bodźcowania w zależności od stanu i reaktywności pacjenta. Igłowanie nie powinno być stosowane jako monoterapia dlatego omawiamy między innymi progresje treningowe w leczeniu tendinopatii.

Ponieważ kluczem do bezpiecznego i efektywnego igłowania jest znajomość anatomii, dlatego wiele uwagi poświęcamy na palpację poszczególnych mięśni i lokalizowanie struktur nerwowo-naczyniowych, pokazujemy kiedy igłowanie może pomóc oraz w jakich sytuacjach nie powinniśmy tej techniki stosować.

Na kursie omawiamy techniki igłowania powierzchownego (SDN) i głębokiego (DDN) do stymulacji śródmięśniowej, przedstawiamy protokół postępowania wspomagający efekt igłoterapii oraz pokazujemy, w jaki sposób łączyć igłoterapię z innymi formami terapii.

Grupa ok. 16 osób; powyżej 20 osób 2 instruktorów

PROGRAM:

DZIEŃ 1:

11:30-14:00 TEORIA

 1. Historia suchego igłowania.
 2. Wprowadzenie do suchego igłowania:
 • Co i dlaczego igłujemy? Konsensus Monachijski.
 • V stopniowy podział urazów mięśniowych uwzględniający problemy funkcjonalne.
 1. Postępowanie w urazach mięśniowych.
 2. Punkty spustowe – potencjalny mechanizm działania igłowania.
 3. Igłowanie Powierzchowne (SDN) vs. Głębokie (DDN).
 4. Zasady bodźcowania za pomocą igły.
 5. Jak połączyć igłowanie z innymi formami terapii by uzyskać najlepsze efekty terapeutyczne?
 6. Jak odpowiednio dobrać rozmiar igły?

14:00-14:45 PRZERWA

14:45-17:00

 1. Metodyka wykonania zabiegu:
 • dezynfekcja, sterylna technika, handling igły, technika statyczna/dynamiczna, utylizacja igieł.
 1. Wskazania do zabiegu:
 • Przeciwwskazania i środki ostrożności przy wykonywaniu zabiegu.
 • Powikłania – statystyka.
 1. Postępowanie poekspozycyjne.
 2. Zgoda pacjenta, ubezpieczenie OC fizjoterapeuty.

PRAKTYKA

 1. Pokaz suchego igłowania, nauka wbijania igły z pomocą prowadnicy. Igłowanie powierzchowne (SDN) vs. Igłowanie głębokie (DDN).
 2. Kończyna dolna; mięsień czworogłowy, naprężacz powięzi szerokiej.
 3. Zespół bólowy przedniego przedziału kolana (PFPS).
 4. Zespół pasma biodrowo-piszczelowego (ITBS).

17:00-17:15 PRZERWA

17:15-20:00

 1. Kończyna dolna: mięśnie kulszowo-goleniowe.
 2. Podudzie:
 • przedział tylny powierzchowny: mięsień brzuchaty łydki, płaszczkowaty,
 • przedział boczny – mięśnie strzałkowe,
 • przedział przedni, mięsień piszczelowy przedni, prostownik długi palców. SDN Achillesa.

DZIEŃ 2:

9:00-11:30

 1. Podsumowanie 1szego dnia; Q&A
 2. Dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego (LBP) – klasyfikacja:
 • czerwone flagi: objawy dominujące w kończynie dolnej – objawy korzeniowe vs. radikulopatia vs. Stenoza,
 • niespecyficzny ból kręgosłupa lędźwiowego (NSLBP) – pacjent ostry/podostry vs. chroniczny (żółte flagi).
 1. Anatomia palpacyjna miednicy i L-S – wyznaczenie charakterystycznych punktów kostnych. Lokalizacja punktów spustowych mięśni L-S i miednicy

11:30-11:45 PRZERWA

11:45-14:00

 1. Igłowanie w problemach odcinka lędźwiowego/miednicy/biodra: mięsień pośladkowy wielki/średni/mały, gruszkowaty.
 2. Prostownik grzbietu.
 3. Postępowanie w ostrym dysku: drenaż dysku oraz ćwiczenia poprawiające odżywienie dysku.

14:00-14:45 PRZERWA

14:45-17:30

 1. Postępowanie w bólach głowy i karku (Neck Pain Guidelines JOSPT): igłowanie części zstępującej mięśnia czworobocznego, mięśni karku poniżej wyrostka kolczastego C2, mięśni równoległobocznych oraz części wstępującej mięśnia czworobocznego.

DZIEŃ 3:

8:00-10:30

 1. Tendinopatia: model Continuum J.Cook, C.Purdam.
 2. Progresje treningu TNT/ecc/HSR/Fast loading.
 3. Kolano skoczka – postępowanie/ trening TNT i HSR/ igłowanie SDN.
 4. Tendinopatia Achillesa – postępowanie – trening/igłowanie SDN
 5. Postępowanie w dolegliwościach bólowych barku – RCRSP
 6. DN – stożek – nad i podgrzebieniowy, mięsień naramienny, mięsień piersiowy większy, biceps, mięsień ramienny.
 7. Mięśnie obłe i najszerszy – dolegliwości w obrębie kończyny górnej – TOS?

10:30-10:45 PRZERWA

10:45-13:00

 1. Postępowanie w przypadku łokcia tenisisty/golfisty: SDN przyczep, prostowniki nadgarstka, mięsień ramienno-promieniowy, mięsień łokciowy, triceps/ zginacze nadgarstka, SDN przyczepu
 2. Mięśnie kłębu kciuka – przeciwstawiacz, odwodziciel, zginacz krótki oraz przywodziciel
 3. Praca z blizną – demonstracja

Q&A

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt oraz certyfikat.

„Rehaintegro” informuje, że po zakończeniu każdego kursu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety, celem poinformowania organizatora, czy został osiągnięty cel szkolenia.

PROWADZĄCY:

Miłosz Parchimowicz MSc PT, OMPT – Międzynarodowy instruktor Suchego Igłowania /Dry Needling/

Absolwent Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. W latach 2012-2018 był wykładowcą na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

Certyfikowany terapeuta manualny MT Kaltenborn-Evjenth oraz MDT McKenzie.

W 2014 roku rozpoczął cykl szkoleń z Ortopedycznej Terapii Manualnej (OMT) wg standardów International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT). W 2018 zdał egzamin przed komisją w składzie: dr Jan Pool (IFOMPT RIG Advisory Group), John Langendoen (Member IFOMPT SC), dr Zbigniew Wroński (wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów ds. nauki i edukacji), uzyskując dyplom OMPT.

Ukończył szkolenia z zakresu fizjoterapii inwazyjnej: Przezskórna Elektroliza, Neuromodulacja NMP, kurs akupunktury dystalnej wg dr Tana oraz Medical Acupunture w Londynie.

Przez 2 lata był tłumaczem na kursach m.in. z Terapii Manualnej, Terapii Visceralnej oraz Dry Needling. Przez rok asystował na kursach Dry Needling prowadzonych przez Craiga Smitha z RPA. Od 2018 roku jako instruktor Suchego Igłowania przeszkolił ponad 2500 fizjoterapeutów, osteopatów oraz lekarzy na kursach w Polsce, Belgii, Chorwacji, Serbii, Słowacji i na Węgrzech. Od 2021 również instruktor szkolenia z Suchego Igłowania w ramach Akademii OMT Polskiego Stowarzyszenia Ortopedycznej Terapii Manualnej (PSOTM).

W 2022 zaproszony przez KIF jako ekspert do przygotowania programu szkolenia stacjonarnego oraz e-learningowego „Wstęp do Igłoterapii Suchej” w ramach projektu FIZJA.

Jest współwłaścicielem centrum medycznego Reha-Team w Szczecinie.

Contact Us