Kurs - Pinoterapia

Pinoterapia

prowadzący: Maciej Graczykowski, Tomasz Rafalski, Bartosz Czajka, Krzysztof Skibiński | cena: 2500 PLN

Kurs dla: Fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, studentów 3 roku fizjoterapii.

Miejsce i termin:

Katowice / 16-18.01.2021
Rzeszów / 27.02.-01.03.2021
Warszawa / 20-22.02.2021
Poznań / 05-07.03.2021
Gdańsk / 19-21.03.2021
Kraków / 09-11.04.2021
Wrocław / 24-26.04.2021
Lublin / 07-09.05.2021
Szczecin / 28-30.05.2021

Czas: 3 dni (24 h)

Pinoterapia to kurs na poziomie podstawowym, bazujący na koncepcji pracy z patologiami narządu ruchu, stworzonej przez lek. med. Radosława Składowskiego. Szkolenie łączy techniki pracy narzędziowej z szeregiem technik manualnych, skierowanych na rodzaje patologii tkanek powierzchownych i głębokich, wyznaczanych w medycynie manualnej. Kurs tworzy zamkniętą i spójną całość. Daje użyteczne i bezpieczne narzędzia do pracy z szerokim spektrum pacjentów. Pinoterapia może stanowić zarówno osobną metodę terapeutyczną, jak i być wykorzystywana jako uzupełnienie diagnostyki funkcjonalnej lub terapii manualnych w innych koncepcjach, stosowanych lub poznanych wcześniej przez kursanta. W czasie kursu szczególny nacisk kładzie się na wnioskowanie kliniczne, tak by absolwent szkolenia stosował prezentowane techniki bezpiecznie i rozważnie. Pinoterapia znajduje swoje zastosowanie w terapii szeregu schorzeń ortopedycznych, neurologicznych a także w ostrych i przewlekłych zespołach bólowych, np. w urazach, kontuzjach, zespołach przeciążeniowych. Może być również stosowana jako element kompleksowej terapii zaburzeń funkcjonalnych. Jest dostosowana do pracy z pacjentem niemal w każdym wieku.

 

Cel kursu: Nabycie umiejętności praktycznych w zastosowaniu metody „Pinoterapii”.

Program szkolenia:

Dzień 1

9.00 – 10.00 Otwarcie, wprowadzenie, BHP

10.00 – 11.45 Omówienie zjawiska piezoelektrycznego i odwróconego piezoelektrycznego w patologii powięzi. Rola w patogenezie zaburzeń i w zdrowieniu narządu ruchu. Omówienie różnych tkanek piezoelektrycznie czynnych. Omówienie techniki KAT, AUT, WIR. Diagnostyka bólowa regulatora I.

11.45 – 12.00 przerwa

12.00 – 14.00 Ćwiczenia praktyczne

14.00 – 15.00 przerwa obiadowa

15.00 – 15:45 Ćwiczenia praktyczne

15:45-16:30 Omówienie zjawiska kompartmentu i sposobów jego tworzenia.
Rodzaje kompartmentów. Rola w patogenezie zaburzeń i w zdrowieniu narządu ruchu. Omówienie technik leczących zjawisko kompartmentu.

16:30-16:45 przerwa

16:45-18:00 Ćwiczenia praktyczne. Diagnostyka bólowa regulatora II. Przeciwskazania do metody.

Dzień 2

9.00 – 9.30. Powtórzenie kluczowych zagadnień z dnia poprzedniego

9:30 – 10:00 Omówienie przykładów występowania zespołów kompartmentowych na wybranych przypadkach

10:00-11:45 Omówienie zadań układu wegetatywnego w narządzie ruchu. Jego rola w patogenezie zaburzeń i w zdrowieniu narządu ruchu. Omówienie zjawisk:
– sympatykotonii sektorowej
– zespołu algodystroficznego
– tzw. „ośmiornicy” (ćwiczenia praktyczne w lokalizowaniu ośmiornic i ich zmian patologicznych)
Omówienie technik tarcia powierzchownego:
– Gua Sha
– masaż bańką

– WIR
– GRASP narzędziowy i manualny (rolfing)
Diagnostyka bólowa regulatora III

 

11:45 – 12:00 przerwa

12:00 – 13:00 Ćwiczenia praktyczne omówionych technik, układanie ich w metodologie i strategie

13.00 – 14.00 Wprowadzenie do zagadnień związanych z łańcuchami (szlakami) synkinetycznymi. Rola w patogenezie zaburzeń i w zdrowieniu narządu ruchu.

14.00 – 15.00 przerwa obiadowa

15.00 – 16.15 Omówienie technik terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne, diagnostyka bólowa regulatora IV.

16:15 – 16:30 przerwa kawowa

16:30 – 18:00 Wprowadzenie teoretyczne – techniki Zwarcia Dipolu. Omówienie rozkładu najaktywniejszych dipoli na głowie, tułowiu i kończynach z opisem ich roli w patogenezie zaburzeń i w zdrowieniu narządu ruchu. Ćwiczenia praktyczne, dyskusja, podsumowania.

Dzień 3

8.00 – 11.00 Powtórzenie kluczowych zagadnień z materiału dnia poprzedniego. Omówienie zjawiska pola morfogenetycznego. Koncepcja informokształtu i koncepcja dipola. Diagnostyka bólowa regulatora V. Typologia pacjentów. Tok postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.

11.00 – 11.15 przerwa

11.15 – 13.00 Ogólne odreagowanie – omówienie teoretyczne, pokazy, nauka praktyczna. Omówienie, pokaz i ćwiczenia praktyczne technik GRAD i TASK.

13.00 – 13.15 przerwa

13.15 – 15.00 Ogólne odreagowanie cd. Ćwiczenia, dyskusja, podsumowania.

15.00 Zakończenie kursu.

Każdy z uczestników otrzyma skrypt oraz certyfikat.

Rehaintegro  informuje, że po zakończeniu kursu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety, celem poinformowania organizatora, czy został osiągnięty cel szkolenia.

Narzędzia do Pinoterapii:

Szkolenie prowadzone jest przez 2 instruktorów:
 
Warszawa, 29.06-01.07.2020, Tomasz Rafalski, Krzysztof Skibinski
Rzeszów, 06-08.07.2020,  Macieja Graczykowski
Kraków, 10-12.07.2020 Tomasz Rafalski.

Wrocław, 13-15.07.2020 Maciej Graczykowski, Tomasz Rafalski

Gdańsk, Tomasz Rafalski, Bartosz Czajka

 

PROWADZĄCY:

Maciej Graczykowski

Fizjoterapeuta i akupunkturzysta. Instruktor Pinoterapii. 

Absolwent wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Mikrobiologia kliniczna.

Swoją przygodę z pracą terapeutyczną zaczął w 2012 roku, zaczynając od kursów masażu klasycznego.

Od początku swojej pracy z pacjentem poszerza stale zakres kompetencji na licznych kursach z zakresu medycyny naturalnej, akupunktury, refleksologii i szeroko pojętych technik pracy z ciałem człowieka.
W swojej pracy łączy techniki terapii manualnej, pinopresury i akupunktury z dogłębną wiedzą na temat fizjologii i biochemii ciała ludzkiego. Prowadzi własną praktykę terapeutyczną w Warszawie.

Asystując lek. med. Radosławowi Składowskiemu od 2016 r., wspiera zespół współtworząc kursy pinopresury i analizując najnowsze doniesienia naukowe ze świata medycyny klasycznej i niekonwencjonalnej.

Tomasz Rafalski

wykwalifikowany fizjoterapeuta, terapeuta manualny, naturoterapeuta, instruktor rekreacji ruchowej oraz były terapeuta koszykarskiego klubu sportowego SKK Polonia w sezonie 2016/2017. Ukończył Fizjoterapię w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. Doświadczenie kliniczne zdobywał jako asystent lek. med. Radosława Składowskiego – ortopedy i traumatologa. Prowadzi gabinet w Warszawie.

Wraz z wykładowcami zebranymi przy lek. med. Radosławie Składowskim prowadzi kursy z zakresu terapii manualnej oraz pinoterapia.

Doświadczony naturoterapeuta i specjalista terapii wisceralnej (pracy manualnej na narządach wewnętrznych człowieka). Uczestniczył w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych, gdzie zdobywał i poszerzał swoją wiedzę, którą wykorzystuje w praktyce zawodowej.

 • 12/2017 – Klucz Geodynamiczny w Terapii Manualnej dr Aleksandra Bieleckiego
 • 05/2017 – Terapia wisceralna wg prof. Ogułowa moduł II (kurs doskonalący)
 • 12/2016 – Terapia wisceralna wg prof. Ogułowa moduł II
 • 11/2016 – Podstawowe urazy w sporcie – rozpoznanie, ocena i bezpośrednia pomoc
 • 10/2016 – Terapia wisceralna wg prof. Ogułowa moduł I – Techniki korygowania funkcjonowania organizmu
 • 04/2014 – Igłoterapia
 • 04/2014 – Instruktor Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Fitness ćwiczenia siłowe
 • 12/2013 – Elektropunktura, jako komplementarna metoda terapii
 • 04/2013 – Elektropunktura obrazowa metodami Volla, Vega-test oraz Biorezonans
  i Informoterapia
 • 09/2012 – Zastosowanie klawiterapii w chiropraktyce
 • 12/2012 – Klawipresura (obecnie: Pinopresura)
 • 12/2012 – Chiropraktyka, jako komplementarna metoda terapii
 • 05/2011 – „Zespół Aspergera (cechy autystyczne) – diagnoza, terapia, modyfikacja zachowań”
 • 04/2011 – Terapia Manualna oparta na Evidence Based wg koncepcji Plaatsmana dotycząca leczenia dysfunkcji miednicy
 • 04/2011 – Terapia Manualna oparta na Evidence Based wg koncepcji Plaatsmana dotycząca leczenia dysfunkcji kręgosłupa szyjnego

Bartosz Czajka

Absolwent wydziału wojskowo-lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Asystent i koordynator szkoleń autorskich lekarza medycyny Radosława Składowskiego. Prowadzi własną praktykę fizjoterapeutyczną w centralnej Polsce.

Szkolił niejednokrotnie fizjoterapeutów pracujących na najwyższym szczeblu w polskim sporcie kwalifikowanym. (PZPN, PZLA, PZPS i wiele innych). W swojej karierze leczył czołowych zawodników w dyscyplinach indywidualnych i drużynowych renomowanych teamów polskich i zagranicznych , którzy do dzisiaj zajmują czołowe miejsca na największych imprezach krajowych i światowych. W roku ubiegłym opiekował się zawodnikami i zawodniczkami klubu K.S Warszawianka (rzut oszczepem , wieloboje)

Uczestnik wielu szkoleń z zakresu medycyny manualnej i fizjoterapii najbardziej jednak ceni sobie współpracę z Radosławem Składowskim, która trwa nieprzerwanie od 9 lat. Pasjonat Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, której studiowanie rozpoczął w roku ubiegłym w jednej z elitarnych placówek.

Krzysztof Skibiński

Fizjoterapeuta. Asystent lek. Radosława Składowskiego -twórcy Pinoterapii oraz własnej koncepcji Medycyny Manualnej.

U boku autora metody zajmuje się przede wszystkim koordynacją i prowadzeniem badań naukowych w myśl tzw. medycyny opartej na faktach (ang. Evidence Based Medicine – EBM) wdrażając również projekty z zakresu anatomii sekcyjnej.

W pracy terapeutycznej wykorzystuje przede wszystkim:

-techniki pinoterapii

-igłoterapii

-terapii manualnej

-terapii narzędziowej tkanek miękkich

-techniki rozluźniania mięśniowo-powięziowego

Inspiracje do dalszej pracy i pogłębiania wiedzy czerpie też z nauk Tradycyjnej Medycyny Chioskiej, ze szczególnym uwzględnieniem akupunktury ucha (aurikuloterapii). Pasjonuje go też filozofia Dalekiego Wschodu.

Zajmuje się sportem paraolimpijskim oraz fizjoterapią sportową współpracując z Reprezentacją Polski w Rugby na Wózkach.

Contact Us