Kurs - Pinoterapia

Pinoterapia

prowadzący: Tomasz Rafalski, Krzysztof Skibiński, Jakub Łamajkowski | cena: 2500 PLN

Kurs dla: Fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, studentów 3 roku fizjoterapii.

Miejsce i termin:

Warszawa / 19-21.11.2021/ lista rezerwowa
Białystok / 28-30.10.2021/ lista rezerwowa
Katowice / 12-14.11.2021/ lista rezerwowa
Gdańsk / 03-05.12.2021
Łódź / 14-16.01.2022
Kraków / 17-19.12.2021
Wrocław / 28-30.01.2022
Rzeszów / 18-20.02.2022
Szczecin / 25-27.02.2022
Katowice / 18-20.03.2022
Białystok / 25-27.03.2022
Poznań / 08-10.04.2022
Lublin / 20-22.05.2022

Czas: 3 dni (24 h)

Pinoterapia to kurs na poziomie podstawowym, bazujący na koncepcji pracy z patologiami narządu ruchu, stworzonej przez lek. med. Radosława Składowskiego. Szkolenie łączy techniki pracy narzędziowej z szeregiem technik manualnych, skierowanych na rodzaje patologii tkanek powierzchownych i głębokich, wyznaczanych w medycynie manualnej. Kurs tworzy zamkniętą i spójną całość. Daje użyteczne i bezpieczne narzędzia do pracy z szerokim spektrum pacjentów. Pinoterapia może stanowić zarówno osobną metodę terapeutyczną, jak i być wykorzystywana jako uzupełnienie diagnostyki funkcjonalnej lub terapii manualnych w innych koncepcjach, stosowanych lub poznanych wcześniej przez kursanta. W czasie kursu szczególny nacisk kładzie się na wnioskowanie kliniczne, tak by absolwent szkolenia stosował prezentowane techniki bezpiecznie i rozważnie. Pinoterapia znajduje swoje zastosowanie w terapii szeregu schorzeń ortopedycznych, neurologicznych a także w ostrych i przewlekłych zespołach bólowych, np. w urazach, kontuzjach, zespołach przeciążeniowych. Może być również stosowana jako element kompleksowej terapii zaburzeń funkcjonalnych. Jest dostosowana do pracy z pacjentem niemal w każdym wieku.

 

Cel kursu: Nabycie umiejętności praktycznych w zastosowaniu metody „Pinoterapii”.

Program szkolenia:

Dzień 1

9.00 – 10.30
Rozpoczęcie kursu, omówienie spraw organizacyjnych, autoprezentacja, wprowadzenie do Pinoterapii, przedstawienie koncepcji FRSc Radosława Składowskiego, BHP, dezynfekcja narzędzi

10.30 – 11.45
Omówienie pierwszego regulatora jego roli w ciele człowieka. Adaptacji oraz kompensacji, które wytwarza. Rola w patogenezie zaburzeń i w procesie naprawczym narządu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem patologii powięzi. Omówienie rodzajów i różnorodności tkanek piezoaktywnych. Omówienie techniki KAT, AUT. Diagnostyka bólowa pierwszego regulatora.

11.45 – 12.00
Przerwa

12.00 – 14.00
Omówienie rodzajów i charakterystyki tkanek piezoaktywnych. Omówienie techniki KAT, AUT. Diagnostyka bólowa regulatora I.
Ćwiczenia praktyczne

14.00 – 15.00
Przerwa obiadowa

15.00 – 15.45
Ćwiczenia praktyczne

15.45-16.30
Omówienie zadań dotyczących trzeciego regulatora czyli układu wegetatywnego w narządzie ruchu.
Jego rola w patogenezie zaburzeń i w procesie naprawczym narządu ruchu.

16.30-16.45
Przerwa
16.45-18.00
Omówienie zjawisk:
– sympatykotonii sektorowej
– lipodynii i ich zmian patologicznych
Omówienie technik tarcia powierzchownego:
– Gua Sha
– masaż bańką
– GRASP
Diagnostyka bólowa regulatora III

Dzień 2

9.00-10.30
Ćwiczenia praktyczne w lokalizowaniu lipodynii i ich zmian patologicznych
Ćwiczenia praktyczne wykorzystania technik:
– Gua Sha
– masaż bańką
– GRASP
Omówienie zespołu algodystroficznego, jako kolejnej formy patologizacji w trzecim regulatorze
Diagnostyka bólowa regulatora III

10.30-11.45
Omówienie zjawiska kompartmentu i sposobów jego tworzenia
Rola w patogenezie zaburzeń i w procesie naprawczym narządu ruchu Omówienie technik leczących zjawisko kompartmentu.
Ćwiczenia praktyczne
Omówienie przykładów rodzajów i występowania zespołów kompartmentowych na wybranych przypadkach
Diagnostyka bólowa regulatora II

11.45-12.00
Przerwa

12.00-14.00
Omówienie niezbędnych dla Pinoterapii zagadnień anatomii i fizjologii somatycznego układu nerwowego
Czwarty regulator czyli wprowadzenie do zagadnień związanych z łańcuchami (szlakami) synkinetycznymi
Rola w patogenezie zaburzeń i w procesie naprawczym narządu ruchu
Omówienie technik terapeutycznych
Ćwiczenia praktyczne

14.00-15.00
Przerwa obiadowa

15.00-16.30
Ćwiczenia praktyczne
Diagnostyka bólowa czwartego regulatora

16.30-16.45
Przerwa

16.45-18.00
Wprowadzenie teoretyczne – technika Zwarcia Dipola.
Omówienie rozkładu najaktywniejszych dipoli na tułowiu i kończynach z opisem ich roli w patogenezie zaburzeń i w procesie naprawczym narządu ruchu.
Ćwiczenia praktyczne

Dzień 3

8.00 – 11.00
Omówienie teorii piątego regulatora
Koncepcja SSO – skórnej strefy odczynowej
Diagnostyka bólowa regulatora
Omówienie, pokaz i ćwiczenia praktyczne technik GRAD i TASK
Podsumowanie informacji o pięciu regulatorach

11.00 – 11.15
Przerwa

11.15 – 13.00
Przedstawienie typologii pacjentów jako elementu diagnostycznego
Tok postępowania diagnostycznego i terapeutycznego
Przypomnienie poznanych technik i układanie ich w metodologie i strategie w Pinoterapii
Przedstawienie i omówienie przeciwskazań w Pinoterapia

13.00 – 13.15
Przerwa

13.15 – 15.00
Postępowanie pinoterapeutyczne z pacjentami przewlekle chorymi
Omówienie protokołu pracy z takimi pacjentami, pokaz technik
Ćwiczenia praktyczne

15.00 Zakończenie kursu.

Każdy z uczestników otrzyma skrypt oraz certyfikat.

Rehaintegro  informuje, że po zakończeniu kursu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety, celem poinformowania organizatora, czy został osiągnięty cel szkolenia.

Narzędzia do Pinoterapii:

Szkolenie prowadzone jest przez 2 instruktorów:
Gdańsk, Tomasz Rafalski,

 

PROWADZĄCY:

Tomasz Rafalski

wykwalifikowany fizjoterapeuta, terapeuta manualny, naturoterapeuta, instruktor rekreacji ruchowej oraz były terapeuta koszykarskiego klubu sportowego SKK Polonia w sezonie 2016/2017. Ukończył Fizjoterapię w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. Doświadczenie kliniczne zdobywał jako asystent lek. med. Radosława Składowskiego – ortopedy i traumatologa. Prowadzi gabinet w Warszawie.

Wraz z wykładowcami zebranymi przy lek. med. Radosławie Składowskim prowadzi kursy z zakresu terapii manualnej oraz pinoterapia.

Doświadczony naturoterapeuta i specjalista terapii wisceralnej (pracy manualnej na narządach wewnętrznych człowieka). Uczestniczył w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych, gdzie zdobywał i poszerzał swoją wiedzę, którą wykorzystuje w praktyce zawodowej.

 • 12/2017 – Klucz Geodynamiczny w Terapii Manualnej dr Aleksandra Bieleckiego
 • 05/2017 – Terapia wisceralna wg prof. Ogułowa moduł II (kurs doskonalący)
 • 12/2016 – Terapia wisceralna wg prof. Ogułowa moduł II
 • 11/2016 – Podstawowe urazy w sporcie – rozpoznanie, ocena i bezpośrednia pomoc
 • 10/2016 – Terapia wisceralna wg prof. Ogułowa moduł I – Techniki korygowania funkcjonowania organizmu
 • 04/2014 – Igłoterapia
 • 04/2014 – Instruktor Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Fitness ćwiczenia siłowe
 • 12/2013 – Elektropunktura, jako komplementarna metoda terapii
 • 04/2013 – Elektropunktura obrazowa metodami Volla, Vega-test oraz Biorezonans
  i Informoterapia
 • 09/2012 – Zastosowanie klawiterapii w chiropraktyce
 • 12/2012 – Klawipresura (obecnie: Pinopresura)
 • 12/2012 – Chiropraktyka, jako komplementarna metoda terapii
 • 05/2011 – „Zespół Aspergera (cechy autystyczne) – diagnoza, terapia, modyfikacja zachowań”
 • 04/2011 – Terapia Manualna oparta na Evidence Based wg koncepcji Plaatsmana dotycząca leczenia dysfunkcji miednicy
 • 04/2011 – Terapia Manualna oparta na Evidence Based wg koncepcji Plaatsmana dotycząca leczenia dysfunkcji kręgosłupa szyjnego

Krzysztof Skibiński

Fizjoterapeuta. Asystent lek. Radosława Składowskiego -twórcy Pinoterapii oraz własnej koncepcji Medycyny Manualnej.

U boku autora metody zajmuje się przede wszystkim koordynacją i prowadzeniem badań naukowych w myśl tzw. medycyny opartej na faktach (ang. Evidence Based Medicine – EBM) wdrażając również projekty z zakresu anatomii sekcyjnej.

W pracy terapeutycznej wykorzystuje przede wszystkim:

-techniki pinoterapii

-igłoterapii

-terapii manualnej

-terapii narzędziowej tkanek miękkich

-techniki rozluźniania mięśniowo-powięziowego

Inspiracje do dalszej pracy i pogłębiania wiedzy czerpie też z nauk Tradycyjnej Medycyny Chioskiej, ze szczególnym uwzględnieniem akupunktury ucha (aurikuloterapii). Pasjonuje go też filozofia Dalekiego Wschodu.

Zajmuje się sportem paraolimpijskim oraz fizjoterapią sportową współpracując z Reprezentacją Polski w Rugby na Wózkach.

Jakub Łamajkowski

absolwent fizjoterapii na AWF w Katowicach. Pierwsze kroki zawodowe stawiał w ośrodku rehabilitacyjnym dla niepełnosprawnych dzieci.
Absolwent wielu kursów i szkoleń podyplomowych, miedzy innymi Medycyny Manualnej dr Składowskiego. Pracował m.in. jako fizjoterapeuta młodzieżowej Reprezentacji Polski w siatkówce, która dwukrotnie zdobyła tytuł mistrza świata, mistrza Europy oraz vice-mistrza Europy. Wieloletni asystent dr Składowskiego, od dwóch lat współprowadzący kursy PINOTERAPII.

 

Contact Us