Kurs - Pinoterapia

Pinoterapia

prowadzący: Tomasz Rafalski, Krzysztof Skibiński, Jakub Łamajkowski, Michał Serwatka, Karolina Wojdała | cena: 2600 PLN

Kurs dla: Fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, studentów 3 roku fizjoterapii, technik masażysta.

Miejsce i termin:

Warszawa / 21-23.11.2022
Kraków / 18-20.11.2022/ lista rezerwowa
Rzeszów / 02-04.12.2022/ lista rezerwowa
Warszawa / 12-14.12.2022
Rzeszów / 13-15.01.2023
Łódź / 27-29.01.2023
Katowice / 30.01-01.02.2023
Toruń / 10-12.02.2023
Gdańsk / 10-12.02.2023
Poznań / 20-22.02.2023
Wrocław / 10-12.03.2023
Kraków / 17-19.03.2023
Szczecin / 14-16.04.2023
Białystok / 27-29.04.2023
Lublin / 06-08.05.2023

Czas: 3 dni

Pinoterapia to kurs na poziomie podstawowym, bazujący na koncepcji pracy z patologiami narządu ruchu, stworzonej przez lek. med. Radosława Składowskiego. Szkolenie łączy techniki pracy narzędziowej z szeregiem technik manualnych, skierowanych na rodzaje patologii tkanek powierzchownych i głębokich, wyznaczanych w medycynie manualnej. Kurs tworzy zamkniętą i spójną całość. Daje użyteczne i bezpieczne narzędzia do pracy z szerokim spektrum pacjentów. Pinoterapia może stanowić zarówno osobną metodę terapeutyczną, jak i być wykorzystywana jako uzupełnienie diagnostyki funkcjonalnej lub terapii manualnych w innych koncepcjach, stosowanych lub poznanych wcześniej przez kursanta. W czasie kursu szczególny nacisk kładzie się na wnioskowanie kliniczne, tak by absolwent szkolenia stosował prezentowane techniki bezpiecznie i rozważnie. Pinoterapia znajduje swoje zastosowanie w terapii szeregu schorzeń ortopedycznych, neurologicznych a także w ostrych i przewlekłych zespołach bólowych, np. w urazach, kontuzjach, zespołach przeciążeniowych. Może być również stosowana jako element kompleksowej terapii zaburzeń funkcjonalnych. Jest dostosowana do pracy z pacjentem niemal w każdym wieku.

 

Cel kursu: Nabycie umiejętności praktycznych w zastosowaniu metody „Pinoterapii”.

ABSOLWENCI NASZYCH SZKOLEŃ MOGĄ UCZESTNICZYĆ W MEDYCYNIE                    MANUALNEJ wg FRSc !

Program szkolenia:

Dzień 1
9.00 – 10.30
Rozpoczęcie kursu
Omówienie spraw organizacyjnych
Autoprezentacja
Wprowadzenie do Pinoterapii
Przedstawienie koncepcji FRSc Radosława Składowskiego
BHP, dezynfekcja narzędzi
10.30 – 11.45
Omówienie I regulatora jego roli w ciele człowieka
Przedstawienie adaptacji oraz kompensacji, które wytwarza
Opisanie jego roli w patogenezie zaburzeń i w procesie naprawczym
narządu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem patologii powięzi
Omówienie rodzajów i różnorodności tkanek piezoaktywnych
Omówienie technik:
– Kat
– Aut
Przedstawienie diagnostyki bólowej w I regulatorze.
11.45 – 12.00
Przerwa
12.00 – 14.00
Dalsze omawianie rodzajów i charakterystyki tkanek piezoaktywnych
Ćwiczenia praktyczne – palpacja tkanek, wykonywanie wyżej
wymienionych technik terapeutycznych
14.00 – 15.00
Przerwa obiadowa
15.00 – 16.00
Ćwiczenia praktyczne
16.00 – 16.30
Omówienie II regulatora jego roli w ciele człowieka
Omówienie zjawiska kompartmentu i sposobów jego tworzenia

Opisanie jego roli w patogenezie zaburzeń i w procesie naprawczym
narządu ruchu
16.30 – 16.45
Przerwa
16.45 – 18.00
Omówienie technik leczących w II regulatorze
Ćwiczenia praktyczne
18.00
Zakończenie pierwszego dnia kursu

Dzień 2
9.00 – 10.00
Omówienie przykładów, rodzajów i występowania zespołów
kompartmentowych na wybranych przypadkach
Przedstawienie diagnostyki bólowej regulatora II
10.00 – 11.45
Omówienie III regulatora w narządzie ruchu.
Omówienie niezbędnych dla Pinoterapii zagadnień anatomii i fizjologii
autonomicznego układu nerwowego
Opisanie jego roli w patogenezie zaburzeń i w procesie naprawczym
narządu ruchu
11.45 – 12.00
Przerwa
12.00 – 14.00
Omówienie zjawisk:
– sympatykotonii sektorowej, algodystrofii
– lipodynii
Przedstawienie diagnostyki bólowej regulatora III
Omówienie technik wykorzystywanych w III regulatorze:
– Gua Sha
– masaż bańką
– Grasp
Ćwiczenia praktyczne

14.00-15.00 Przerwa

15.00 – 16.30
Omówienie IV regulatora i jego roli w ciele człowieka
Omówienie niezbędnych dla Pinoterapii zagadnień anatomii i fizjologii
somatycznego układu nerwowego
Przedstawienie jego roli w patogenezie zaburzeń i w procesie
naprawczym narządu ruchu
Przedstawienie diagnostyki bólowej IV regulatora
Omówienie technik terapeutycznych
– Mobilizacje
– Technika zwarć
Ćwiczenia praktyczne
16.30-16.45
Przerwa
16.45 – 18.00
Ćwiczenia praktyczne
18.00
Zakończenie drugiego dnia kursu

Dzień 3
8.00 – 11.00
Omówienie teorii V regulatora
Przedstawienie koncepcji SSO – skórnej strefy odczynowej
Przedstawienie diagnostyki bólowej V regulatora
Omówienie, pokaz i ćwiczenia praktyczne technik
– Grad
– Task
Podsumowanie informacji o pięciu regulatorach
10.45 – 11.00
Przerwa

11.00 – 13.00
Przedstawienie typologii pacjentów jako elementu diagnostycznego
Opisanie toku postępowania diagnostycznego i terapeutycznego
Przypomnienie poznanych technik i układanie ich w metodologię i
strategie postępowania w Pinoterapii
Przedstawienie i omówienie przeciwskazań w Pinoterapii
13.00 – 13.15
Przerwa
13.15 – 15.00
Postępowanie pinoterapeutyczne z pacjentami przewlekle chorymi
Omówienie protokołu pracy z takimi pacjentami, pokaz technik
Ćwiczenia praktyczne
15.00 Zakończenie kursu.

Każdy z uczestników otrzyma skrypt oraz certyfikat.

Rehaintegro  informuje, że po zakończeniu kursu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety, celem poinformowania organizatora, czy został osiągnięty cel szkolenia.

Narzędzia do Pinoterapii:

Szkolenie prowadzone jest przez 2 instruktorów:

 

PROWADZĄCY:

Tomasz Rafalski

magister fizjoterapii, terapeuta manualny, terapeuta wisceralny, naturopata.
Doświadczenie kliniczne zdobywał jako asystent lekarza ortopedy traumatologa Radosława Składowskiego pracując z Nim w gabinecie od 2012 roku.
Od około czterech lat wspólnie z Radosławem Składowskim – twórcą koncepcji oraz grupą wykładowców prowadzi kursy z zakresu Medycyny Manualnej FRSc i prowadzi oraz koordynuje kursy Pinoterapii.
Uczestniczył w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych, gdzie zdobywał i
poszerzał swoją wiedzę, którą wykorzystuje w praktyce gabinetowej.
Nie przepada za kategoryzowaniem pacjentów na ortopedycznych, neurologicznych, bólowych itp. W pracy gabinetowej usiłuje wszelkimi znanymi mu metodami rozwiązać problem zdrowotny pacjenta i wprowadzić zmiany sięgające do powodów dysfunkcji.

Krzysztof Skibiński

fizjoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu. Student Szkoły Akupunktury. Hirudoterapeuta. Naturoterapeuta.
Asystent lek. Radosława Składowskiego – twórcy koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (FRSc – ang. Five Regulatory Systems concept).
U boku autora metody zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu Pinoterapii, Medycyny Manualnej oraz Anatomii Palpacyjnej. Prócz tego, w ramach FRSc, prowadzi szereg projektów związanych z wdrażaniem badań naukowych stopniowo dokumentujących założenia teoretyczne przekazywane w całej koncepcji.
W pracy terapeutycznej sięga po zdobycze Medycyny Zachodniej, tj. formy kostno-stawowej terapii manualnej, techniki pinoterapii oraz igłoterapii (ang. dry needling), techniki ukierunkowane na pracę z tkanką miękką, praca wisceralna. Pozostaje również w kręgu inspiracji naukami Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, z dużym naciskiem na wschodnią filozofię myślenia wraz z rozmaitymi systemami
akupunkturowymi tj. akupunktura ucha (aurikuloterapia), akupunktura czaszki wg Yamamoto, akupunktura równoważąca dr Tana, czy akupunktura Master Tung.
Przez 2,5 roku fizjoterapeuta Reprezentacji Polski w Rugby na Wózkach, teraz poświęca się pracy gabinetowej oraz naukowej ukierunkowanej na fizjoterapię prowadzoną ze sportowcami, pacjentami cierpiącymi na rozmaite dolegliwości bólowe i z pacjentami ortopedycznymi.

Jakub Łamajkowski

absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach na kierunku fizjoterapii.
Asystent lek. Radosława Składowskiego – twórcy Pinoterapii oraz własnej koncepcji
Medycyny Manualnej FRSc.
Prowadzący szkolenia w koncepcji FRSc z zakresu medycyny manualnej , igłoterapii ,
pjnoterapii oraz z antomii palpacyjnej.

W pracy terapeutycznej wykorzystuje przede wszystkim:
– techniki pinoterapii
– igłoterapii
– terapii manualnej
– terapii narzędziowej tkanek miękkich

Współpracował z młodzieżowymi reprezentacjami Polski w piłce siatkowej , zdobywając dwukrotnie mistrzostwo Świata i Europy.
Na co dzień prowadzi własną praktykę zawodową w Tomaszowie Mazowieckim

 

Michał Serwatka

fizjoterapeuta, naturoterapeuta oraz trener personalny.
Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, uzyskując tytuł
magistra Fizjoterapii.
Przełomowym wydarzeniem w jego życiu zawodowym jak i prywatnym było
poznanie lekarza Radosława Składowskiego i koncepcji Pięciu Układów
Regulacyjnych (FRSc). Od kilku lat ma przyjemność nauczać jej w obrębie szkoleń
Medycyny Manualnej oraz Pinoterapii.
Od najmłodszych lat zainspirowany kinem akcji rozpoczął swoją przygodę z Karate
Tradycyjnym. Trenując przez wiele lat doskonalił swoje umiejętności w wyniku
czego został mistrzem województwa oraz mistrzem Polski.
Dzięki doświadczeniu sportowemu jak i zawodowemu stara się szybko i skutecznie
pomagać pacjentom.

Karolina Wojdała

wspólnie z Radosławem Składowskim – twórcą koncepcji oraz grupą wykładowców prowadzi kursy z zakresu Pinoterapia FRSc. Technik masażysta i logopeda jest w trakcie treningu na certyfikowanego nauczyciela pracy z głosem metodą Kristin Linklater. Pracuje z oddechem m.in. metodą Buteyki.Aktorka, absolwentka Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie
Z myślą pinoterapeutyczną zapoznała się w 2015r., kiedy to ukończyła kurs prowadzony przez twórcę koncepcji lek. med. Radosława Składowskiego i Tomasza Rafalskiego w Łodzi. Pinoterapią zachwyciła się najpierw jako pacjentka, a następnie obserwując efekty terapeutyczne w pracy gabinetowej.
Myślą przewodnią jej pracy gabinetowej jest to, iż poprzez zaufanie ciału, jego systemom funkcjonowania, pracy nad dysfunkcjami, można pozwolić na to, aby głos naturalnie, bez przeszkód wydobywał się na zewnątrz.

Contact Us