Kurs - Pinoterapia

Pinoterapia

prowadzący: Tomasz Rafalski, Krzysztof Skibiński, Jakub Łamajkowski, Michał Serwatka | cena: 2500 PLN

Kurs dla: Fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, studentów 3 roku fizjoterapii, technik masażysta.

Miejsce i termin:

Wrocław / 10-12.06.2022 /lista rezerwowa
Wrocław / 17-19.06.2022 /lista rezerwowa
Warszawa / 01-03.07.2022/ lista rezerwowa
Rzeszów / 04-06.07.2022
Kraków / 18-20.07.2022
Łódź / 09-11.09.2022
Katowice / 09-11.09.2022
Toruń / 05-07.08.2022
Poznań / 30.09-02.10.2022
Gdańsk / 14-16.10.2022
Białystok / 21-23.10.2022
Szczecin / 28-30.10.2022
Wrocław / 04-06.11.2022
Warszawa / 21-23.11.2022
Lublin / 09-11.12.2022
Warszawa / 12-14.12.2022

Czas: 3 dni (24 h)

Pinoterapia to kurs na poziomie podstawowym, bazujący na koncepcji pracy z patologiami narządu ruchu, stworzonej przez lek. med. Radosława Składowskiego. Szkolenie łączy techniki pracy narzędziowej z szeregiem technik manualnych, skierowanych na rodzaje patologii tkanek powierzchownych i głębokich, wyznaczanych w medycynie manualnej. Kurs tworzy zamkniętą i spójną całość. Daje użyteczne i bezpieczne narzędzia do pracy z szerokim spektrum pacjentów. Pinoterapia może stanowić zarówno osobną metodę terapeutyczną, jak i być wykorzystywana jako uzupełnienie diagnostyki funkcjonalnej lub terapii manualnych w innych koncepcjach, stosowanych lub poznanych wcześniej przez kursanta. W czasie kursu szczególny nacisk kładzie się na wnioskowanie kliniczne, tak by absolwent szkolenia stosował prezentowane techniki bezpiecznie i rozważnie. Pinoterapia znajduje swoje zastosowanie w terapii szeregu schorzeń ortopedycznych, neurologicznych a także w ostrych i przewlekłych zespołach bólowych, np. w urazach, kontuzjach, zespołach przeciążeniowych. Może być również stosowana jako element kompleksowej terapii zaburzeń funkcjonalnych. Jest dostosowana do pracy z pacjentem niemal w każdym wieku.

 

Cel kursu: Nabycie umiejętności praktycznych w zastosowaniu metody „Pinoterapii”.

Program szkolenia:

Dzień 1
9.00 – 10.30
Rozpoczęcie kursu
Omówienie spraw organizacyjnych
Autoprezentacja
Wprowadzenie do Pinoterapii
Przedstawienie koncepcji FRSc Radosława Składowskiego
BHP, dezynfekcja narzędzi
10.30 – 11.45
Omówienie I regulatora jego roli w ciele człowieka
Przedstawienie adaptacji oraz kompensacji, które wytwarza
Opisanie jego roli w patogenezie zaburzeń i w procesie naprawczym
narządu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem patologii powięzi
Omówienie rodzajów i różnorodności tkanek piezoaktywnych
Omówienie technik:
– Kat
– Aut
Przedstawienie diagnostyki bólowej w I regulatorze.
11.45 – 12.00
Przerwa
12.00 – 14.00
Dalsze omawianie rodzajów i charakterystyki tkanek piezoaktywnych
Ćwiczenia praktyczne – palpacja tkanek, wykonywanie wyżej
wymienionych technik terapeutycznych
14.00 – 15.00
Przerwa obiadowa
15.00 – 16.00
Ćwiczenia praktyczne
16.00 – 16.30
Omówienie II regulatora jego roli w ciele człowieka
Omówienie zjawiska kompartmentu i sposobów jego tworzenia

Opisanie jego roli w patogenezie zaburzeń i w procesie naprawczym
narządu ruchu
16.30 – 16.45
Przerwa
16.45 – 18.00
Omówienie technik leczących w II regulatorze
Ćwiczenia praktyczne
18.00
Zakończenie pierwszego dnia kursu

Dzień 2
9.00 – 10.00
Omówienie przykładów, rodzajów i występowania zespołów
kompartmentowych na wybranych przypadkach
Przedstawienie diagnostyki bólowej regulatora II
10.00 – 11.45
Omówienie III regulatora w narządzie ruchu.
Omówienie niezbędnych dla Pinoterapii zagadnień anatomii i fizjologii
autonomicznego układu nerwowego
Opisanie jego roli w patogenezie zaburzeń i w procesie naprawczym
narządu ruchu
11.45 – 12.00
Przerwa
12.00 – 14.00
Omówienie zjawisk:
– sympatykotonii sektorowej, algodystrofii
– lipodynii
Przedstawienie diagnostyki bólowej regulatora III
Omówienie technik wykorzystywanych w III regulatorze:
– Gua Sha
– masaż bańką
– Grasp
Ćwiczenia praktyczne

14.00-15.00 Przerwa

15.00 – 16.30
Omówienie IV regulatora i jego roli w ciele człowieka
Omówienie niezbędnych dla Pinoterapii zagadnień anatomii i fizjologii
somatycznego układu nerwowego
Przedstawienie jego roli w patogenezie zaburzeń i w procesie
naprawczym narządu ruchu
Przedstawienie diagnostyki bólowej IV regulatora
Omówienie technik terapeutycznych
– Mobilizacje
– Technika zwarć
Ćwiczenia praktyczne
16.30-16.45
Przerwa
16.45 – 18.00
Ćwiczenia praktyczne
18.00
Zakończenie drugiego dnia kursu

Dzień 3
8.00 – 11.00
Omówienie teorii V regulatora
Przedstawienie koncepcji SSO – skórnej strefy odczynowej
Przedstawienie diagnostyki bólowej V regulatora
Omówienie, pokaz i ćwiczenia praktyczne technik
– Grad
– Task
Podsumowanie informacji o pięciu regulatorach
10.45 – 11.00
Przerwa

11.00 – 13.00
Przedstawienie typologii pacjentów jako elementu diagnostycznego
Opisanie toku postępowania diagnostycznego i terapeutycznego
Przypomnienie poznanych technik i układanie ich w metodologię i
strategie postępowania w Pinoterapii
Przedstawienie i omówienie przeciwskazań w Pinoterapii
13.00 – 13.15
Przerwa
13.15 – 15.00
Postępowanie pinoterapeutyczne z pacjentami przewlekle chorymi
Omówienie protokołu pracy z takimi pacjentami, pokaz technik
Ćwiczenia praktyczne
15.00 Zakończenie kursu.

Każdy z uczestników otrzyma skrypt oraz certyfikat.

Rehaintegro  informuje, że po zakończeniu kursu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety, celem poinformowania organizatora, czy został osiągnięty cel szkolenia.

Narzędzia do Pinoterapii:

Szkolenie prowadzone jest przez 2 instruktorów:
Gdańsk, Tomasz Rafalski,

 

PROWADZĄCY:

Tomasz Rafalski

magister fizjoterapii, terapeuta manualny, terapeuta wisceralny, naturopata.
Doświadczenie kliniczne zdobywał jako asystent lekarza ortopedy traumatologa Radosława Składowskiego pracując z Nim w gabinecie od 2012 roku.
Od około czterech lat wspólnie z Radosławem Składowskim – twórcą koncepcji oraz grupą wykładowców prowadzi kursy z zakresu Medycyny Manualnej FRSc i prowadzi oraz koordynuje kursy Pinoterapii.
Uczestniczył w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych, gdzie zdobywał i
poszerzał swoją wiedzę, którą wykorzystuje w praktyce gabinetowej.
Nie przepada za kategoryzowaniem pacjentów na ortopedycznych, neurologicznych, bólowych itp. W pracy gabinetowej usiłuje wszelkimi znanymi mu metodami rozwiązać problem zdrowotny pacjenta i wprowadzić zmiany sięgające do powodów dysfunkcji.

Krzysztof Skibiński

fizjoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu. Student Szkoły Akupunktury. Hirudoterapeuta. Naturoterapeuta.
Asystent lek. Radosława Składowskiego – twórcy koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (FRSc – ang. Five Regulatory Systems concept).
U boku autora metody zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu Pinoterapii, Medycyny Manualnej oraz Anatomii Palpacyjnej. Prócz tego, w ramach FRSc, prowadzi szereg projektów związanych z wdrażaniem badań naukowych stopniowo dokumentujących założenia teoretyczne przekazywane w całej koncepcji.
W pracy terapeutycznej sięga po zdobycze Medycyny Zachodniej, tj. formy kostno-stawowej terapii manualnej, techniki pinoterapii oraz igłoterapii (ang. dry needling), techniki ukierunkowane na pracę z tkanką miękką, praca wisceralna. Pozostaje również w kręgu inspiracji naukami Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, z dużym naciskiem na wschodnią filozofię myślenia wraz z rozmaitymi systemami
akupunkturowymi tj. akupunktura ucha (aurikuloterapia), akupunktura czaszki wg Yamamoto, akupunktura równoważąca dr Tana, czy akupunktura Master Tung.
Przez 2,5 roku fizjoterapeuta Reprezentacji Polski w Rugby na Wózkach, teraz poświęca się pracy gabinetowej oraz naukowej ukierunkowanej na fizjoterapię prowadzoną ze sportowcami, pacjentami cierpiącymi na rozmaite dolegliwości bólowe i z pacjentami ortopedycznymi.

Jakub Łamajkowski

absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach na kierunku fizjoterapii.
Asystent lek. Radosława Składowskiego – twórcy Pinoterapii oraz własnej koncepcji
Medycyny Manualnej FRSc.
Prowadzący szkolenia w koncepcji FRSc z zakresu medycyny manualnej , igłoterapii ,
pjnoterapii oraz z antomii palpacyjnej.

W pracy terapeutycznej wykorzystuje przede wszystkim:
– techniki pinoterapii
– igłoterapii
– terapii manualnej
– terapii narzędziowej tkanek miękkich

Współpracował z młodzieżowymi reprezentacjami Polski w piłce siatkowej , zdobywając dwukrotnie mistrzostwo Świata i Europy.
Na co dzień prowadzi własną praktykę zawodową w Tomaszowie Mazowieckim

 

Michał Serwatka

fizjoterapeuta, naturoterapeuta oraz trener personalny.
Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, uzyskując tytuł
magistra Fizjoterapii.
Przełomowym wydarzeniem w jego życiu zawodowym jak i prywatnym było
poznanie lekarza Radosława Składowskiego i koncepcji Pięciu Układów
Regulacyjnych (FRSc). Od kilku lat ma przyjemność nauczać jej w obrębie szkoleń
Medycyny Manualnej oraz Pinoterapii.
Od najmłodszych lat zainspirowany kinem akcji rozpoczął swoją przygodę z Karate
Tradycyjnym. Trenując przez wiele lat doskonalił swoje umiejętności w wyniku
czego został mistrzem województwa oraz mistrzem Polski.
Dzięki doświadczeniu sportowemu jak i zawodowemu stara się szybko i skutecznie
pomagać pacjentom.

Contact Us