Kurs - Podstawy terapii manualnej- stawy obwodowe

Podstawy terapii manualnej- stawy obwodowe

prowadzący: Łukasz Muszyński MSc PT, OMPT | cena: 1400 PLN (dla absolwentów „Podstawy terapii manualnej z wprowadzeniem do technik manipulacji - 1300 PLN )

Kurs dla: fizjoterapeutów, lekarzy, studentów fizjoterapii po ukończeniu 2 roku

Miejsce i termin:

Kraków / 04-05.11.2023
Katowice / 13-14.01.2024
Warszawa / 20-21.01.2024
Poznań / 26-27.01.2024
Wrocław / 17-18.02.2024
Szczecin / 2024
Gdańsk / 14-15.06.2024
Szczecin / 21-22.06.2024

Czas: 2 dni

 

Celem kształcenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu terapii manualnej, wskazań oraz przeciwwskazań do terapii oraz nabycie umiejętności bezpiecznego i efektywnego stosowania mobilizacji i manipulacji w obrębie stawów kończyny górnej i dolnej. Uczestnik po szkoleniu nabędzie kompetencje samodzielnego i odpowiedzialnego stosowania terapii w relacjach z pacjentami oraz orientacji w możliwościach dalszego własnego rozwoju zawodowego w tym obszarze. Uczestnicy zdobędą również kompetencje miękkie w zakresie komunikacji z pacjentem.

 

Opis szkolenia
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom fizjoterapeutów, pragnących rozpocząć przygodę z terapią manualną stawów obwodowych, prezentujemy szkolenie wprowadzające w świat terapii manualnej. Zakres tematyczny kursu koncentruje się na podstawach terapii manualnej, czyli na elementarnych technikach badania poszczególnych odcinków ciała, na technikach mobilizacji stawów oraz na klasycznych technikach manipulacyjnych.
Podczas szkolenia umiejscowimy sobie dokładnie klasyczną terapię manualną na osi czasu leczenia pacjenta poczynając od ostrej fazy urazu a kończąc na obrazowym potwierdzeniu wygojenia struktury. Omówimy płaszczyzny i osie ciała w kontekście kierunków ruchów kości, stawów oraz technik manualnych. Zdefiniujemy opory końcowe podczas badania manualnego i przypiszemy je konkretnym wzorcom klinicznym. Przyjrzymy się również strategiom działania różnych koncepcji terapii manualnych opisując różnice i podobieństwa w ich działaniu. W części praktycznej posługując się modelem „zakres, siła, kontrola” poznamy najskuteczniejsze techniki manualne pracy z wybranymi regionami kończyny górnej i dolnej.

PROGRAM:

DZIEŃ 1
9:00 – 10:30 TEORIA

1. Umiejscowienie terapii manualnej na osi czasu leczenia pacjenta
2. Płaszczyzny ciała
3. Osie ciała
4. Kierunki ruchów kości, stawów oraz technik
8. Opór końcowy – rodzaje
9. Porównanie różnych koncepcji terapii manualnej
10.Terminologia w terapii manualnej
11. Wzorzec torebkowy – definicja i leczenie

10:30 – 11:00 PRAKTYKA

STOPA
1. Test ściany
2. Mobilizacja do zgięcia grzbietowego z pasem

11:00 – 11:15 PRZERWA
11:15 – 13:30 PRAKTYKA

3. Mobilizacja do zgięcia podeszwowego – z ręcznikiem pod kością piszczelową
4. Mobilizacja „ósemkowa”
5. Manipulacja trakcyjna
6. Automobilizacje

KOLANO
1. Klaster testów zakresu ruchu i stabilności stawu
2. Mobilizacja do wyprostu na ręczniku
3. Mobilizacja do zgięcia

13:30 – 14:15 PRZERWA
14:15 – 17:00 PRAKTYKA

4. Mobilizacja do rotacji
5. Mobilizacja boczna / przyśrodkowa
6. Mobilizacja rzepki z flossem
7. PIR mięśnia czworogłowego
8. Trakcja w siądzie z ciężarem / nogą terapeuty – odpowiednie ustawienie pasa

BIODRO
1. Badanie obwodzenia / rotacji zewnętrznej i wewnętrznej

DZIEŃ 2

9:00 – 11:00 PRAKTYKA

2. PIRY: do rotacji zewnętrznej i wewnętrznej
3. PIR mięśni kulszowo-goleniowych z pasami
4. PIR mięśni biodrowo-lędźwiowych z półwałkiem
5. Trakcja biodra z pasem
6. Manipulacja trakcyjna

BARK
1. Klaster testów zakresu ruchu
2. Mobilizacja głowy kości ramiennej PA – w kilku pozycjach kończyny.

11:00 – 11:15 PRZERWA
11:15 – 13:30 PRAKTYKA

3. Mobilizacja ślizgowa doogonowa w odwiedzeniu
4. Mobilizacja ślizgowa dogrzbietowa
5. Mobilizacja ślizgowa dobrzuszna – „overhead”
6. Mobilizacja z pasem w siadzie na krześle – od zgięcia do odwiedzenia – pełne spektrum zakresu ruchu
7. Automobilizacja dla pacjenta – „Zamrożony bark” – pozycje ułożeniowe

13:30 – 14:15 PRZERWA
14:15 – 16:15 PRAKTYKA

ŁOKIEĆ
• mob z pasami do wyprostu
• mob supinacji przedramienia

NADGARSTEK
• Mobilizacja typu moździerz
• Manipulacja gapingowa

PROWADZĄCY:

Łukasz Muszyński MSc PT, OMPT

Specjalista Ortopedycznej Terapii Manualnej posiadający międzynarodowy dyplom OMPT, zgodny ze standardami International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT). Organizacja ta podlega pod Światową Federację Fizjoterapii (WCPT) i nadzoruje program kształcenia w tym zakresie od USA, przez Europę po Australię. Jest to kilkuletni program międzynarodowej specjalizacji w Ortopedycznej Terapii Manualnej obejmujący 1000 godzin szkoleniowych w zakresie: „Trening rehabilitacyjny” (Lasse Thue), „Wprowadzenie do specyficznej filozofii leczenia” (Robert Sydenham), „Manipulacje stawowe NORDIC OMT” (Sigurd Slaastad), „HVLA” (Tim Daelemans, Hans Fauville),  „Neurodynamic Solutions” (Michael Shacklock), „Badanie i leczenie – Maitland” (John Langendoen), „Anatomia palpacyjna” (Marcin Fluder, Anna Gawryszewska), „Mastercourse on Pain” (dr Jan Pool), „Diagnostyka obrazowa w fizjoterapii” (lek. P.Godek), „Terapia wisceralna” (Michel Pulyeart), „Komunikacja z pacjentem w fizjoterapii” (A.Kłobska) oraz kursy kliniczne (John Langendoen, Mirosław Dębski).

Zdał egzamin przed komisją w składzie: dr Jan Pool (IFOMPT RIG Advisory Group), John Langendoen (Member IFOMPT SC), dr Zbigniew Wroński (wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów ds. nauki i edukacji), uzyskując tytuł specjalisty OMPT.

Ponadto ukończył kursy Medical Acupunture/Dry Needling w Londynie oraz Thirst 4 Running również w Londynie oraz wiele innych kursów. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im W. Degii w Poznaniu (2008-2011), Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im Prof. F Kaltenborna w Ciechocinku (2011-2018).

Szkoleniowiec i terapeuta manualny z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Certyfikowany terapeuta manualny metody Kaltenborn-Evjenth oraz metody McKenzie – Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia.

Contact Us