Kurs - Podstawy terapii manualnej- stawy obwodowe

Podstawy terapii manualnej- stawy obwodowe

prowadzący: Łukasz Muszyński MSc PT, OMPT | cena: 700 PLN

Kurs dla: fizjoterapeutów, lekarzy, studentów fizjoterapii po ukończeniu 2 roku

Miejsce i termin:

Gdańsk / 15.06.2024Szczecin / 22.06.2024Poznań / 08.09.2024Katowice / 22.09.2024Rzeszów / 14.10.2024Warszawa / 24.10.2024Kraków / 08.12.2024Wrocław / 11.05.2025

Czas: 1 dzień

 

Celem kształcenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu terapii manualnej, wskazań oraz przeciwwskazań do terapii oraz nabycie umiejętności bezpiecznego i efektywnego stosowania mobilizacji i manipulacji w obrębie stawów kończyny górnej i dolnej. Uczestnik po szkoleniu nabędzie kompetencje samodzielnego i odpowiedzialnego stosowania terapii w relacjach z pacjentami oraz orientacji w możliwościach dalszego własnego rozwoju zawodowego w tym obszarze. Uczestnicy zdobędą również kompetencje miękkie w zakresie komunikacji z pacjentem.

 

Opis szkolenia
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom fizjoterapeutów, pragnących rozpocząć przygodę z terapią manualną stawów obwodowych, prezentujemy szkolenie wprowadzające w świat terapii manualnej. Zakres tematyczny kursu koncentruje się na podstawach terapii manualnej, czyli na elementarnych technikach badania poszczególnych odcinków ciała, na technikach mobilizacji stawów oraz na klasycznych technikach manipulacyjnych.
Podczas szkolenia umiejscowimy sobie dokładnie klasyczną terapię manualną na osi czasu leczenia pacjenta poczynając od ostrej fazy urazu a kończąc na obrazowym potwierdzeniu wygojenia struktury. Omówimy płaszczyzny i osie ciała w kontekście kierunków ruchów kości, stawów oraz technik manualnych. Zdefiniujemy opory końcowe podczas badania manualnego i przypiszemy je konkretnym wzorcom klinicznym. Przyjrzymy się również strategiom działania różnych koncepcji terapii manualnych opisując różnice i podobieństwa w ich działaniu. W części praktycznej posługując się modelem „zakres, siła, kontrola” poznamy najskuteczniejsze techniki manualne pracy z wybranymi regionami kończyny górnej i dolnej.

PROGRAM:

TEORIA ONLINE – przed kursem ( wysłana tydzień )

1. Wyobrażenia kontra rzeczywistość?
2. Ludzkie ciało i czynniki wpływające na jego kształt
3. Rola terapii manualnej w leczeniu i kształtowaniu ludzkiego ciała
4. Jak tkanki reagują oporem na dysfunkcję i jaki jest czas ich gojenia.
5. 3 generalne fazy gojenia tkanek.
6. Czym wspomóc efekty terapii manualnej?
7. Kolagen – cechy które trzeba brać pod uwagę.
8. Czym jest wzorzec torebkowy.
9. Definicja mobilizacji.
10. Stopnie mobilizacji w terapii manualnej.
11. Rodzaje mobilizacji
12. Techniki w terapii manualnej
13. Przeciwskazania do terapii manualnej.

DZIEŃ 1:

8:30 – 9:00 TEORIA

14. Uniwersalny protokół terapeutyczny – jak go używać.

9:00 – 10:30 PRAKTYKA

STOPA
15. Test ściany
16. Automobilizacje
17. Mobilizacja „ósemkowa”
18. Manipulacja trakcyjna

KOLANO
19. Klaster testów zakresu ruchu i stabilności stawu
20. Mobilizacja do wyprostu na ręczniku
21. Mobilizacja rzepki z flossem – do zgięcia
22. PIR mięśnia czworogłowego
23. Automobilizacja do zgięcia

10:30- 10:45 PRZERWA
10:45-13:15 PRAKTYKA

BIODRO
24. Badanie obwodzenia / rotacji zewnętrznej i wewnętrznej
25. PIR do rotacji zewnętrznej i wewnętrznej
26. PIR mięśni kulszowo-goleniowych z pasami
27. PIR mięśni biodrowo-lędźwiowych
28. Trakcja biodra z pasem
29. Manipulacja trakcyjna

13:15 – 14:00 PRZERWA
14:00-16:00 PRAKTYKA

BARK
30. Klaster testów zakresu ruchu
31. Mobilizacja głowy kości ramiennej PA – w siadzie
32. Mobilizacja ślizgowa  doogonowa w odwiedzeniu
33. Mobilizacja ślizgowa dogrzbietowa
34. Mobilizacja ślizgowa dobrzuszna – „overhead”
35. Mobilizacja z pasem w siadzie na krześle
36. Automobilizacja dla pacjenta – „Zamrożony bark” – pozycje ułożeniowe

16:00 – 16:15 PRZERWA
16:15-17:45 PRAKTYKA

ŁOKIEĆ
37. Mobilizacja z pasami do wyprostu i supinacji
38. Mobilizacja z pasami do zgięcia i supinacji

NADGARSTEK
39. Mobilizacja małych stawów nadgarstka
40. Manipulacja / Mobilizacja długodźwigniowa

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt i certyfikat w języku polskim.

„Rehaintegro” informuje, że po zakończeniu kursu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety, celem poinformowania organizatora, czy został osiągnięty cel szkolenia.

PROWADZĄCY:

Łukasz Muszyński MSc PT, OMPT

Specjalista Ortopedycznej Terapii Manualnej posiadający międzynarodowy dyplom OMPT, zgodny ze standardami International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT). Organizacja ta podlega pod Światową Federację Fizjoterapii (WCPT) i nadzoruje program kształcenia w tym zakresie od USA, przez Europę po Australię. Jest to kilkuletni program międzynarodowej specjalizacji w Ortopedycznej Terapii Manualnej obejmujący 1000 godzin szkoleniowych w zakresie: „Trening rehabilitacyjny” (Lasse Thue), „Wprowadzenie do specyficznej filozofii leczenia” (Robert Sydenham), „Manipulacje stawowe NORDIC OMT” (Sigurd Slaastad), „HVLA” (Tim Daelemans, Hans Fauville),  „Neurodynamic Solutions” (Michael Shacklock), „Badanie i leczenie – Maitland” (John Langendoen), „Anatomia palpacyjna” (Marcin Fluder, Anna Gawryszewska), „Mastercourse on Pain” (dr Jan Pool), „Diagnostyka obrazowa w fizjoterapii” (lek. P.Godek), „Terapia wisceralna” (Michel Pulyeart), „Komunikacja z pacjentem w fizjoterapii” (A.Kłobska) oraz kursy kliniczne (John Langendoen, Mirosław Dębski).

Zdał egzamin przed komisją w składzie: dr Jan Pool (IFOMPT RIG Advisory Group), John Langendoen (Member IFOMPT SC), dr Zbigniew Wroński (wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów ds. nauki i edukacji), uzyskując tytuł specjalisty OMPT.

Ponadto ukończył kursy Medical Acupunture/Dry Needling w Londynie oraz Thirst 4 Running również w Londynie oraz wiele innych kursów. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im W. Degii w Poznaniu (2008-2011), Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im Prof. F Kaltenborna w Ciechocinku (2011-2018).

Szkoleniowiec i terapeuta manualny z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Certyfikowany terapeuta manualny metody Kaltenborn-Evjenth oraz metody McKenzie – Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia.

Contact Us