Punkt spustowy charakteryzuje się istnieniem nadwrażliwego guzka w obrębie napiętego pasma mięśnia szkieletowego oraz wywołaniem charakterystycznego bólu rzutowanego. Każdy mięsień przedstawia swój charakterystyczny ból rzutowany. Dzięki igłoterapii suchej możemy stosunkowo łatwo uzyskać ból rzutowany, łatwiej niż w standardowej terapii manualnej.
Techniki igłowania przeprowadzone w sposób prawidłowy są bezpieczne dla pacjenta i przynoszą długotrwały efekt, a w połączeniu z innymi formami terapii szybko i skutecznie likwidują dolegliwości bólowe pacjenta.

 

Igłoterapia - metoda niwelowania bólu

Contact Us