Kurs - BAC- Body Alignment Concept

BAC- Body Alignment Concept

prowadzący: dr n. med. Irmina Blicharska-Kubiś D.O. | cena: 2800

Kurs dla: fizjoterapeutów, studentów 3 roku fizjoterapii, terapeutów integracji sensorycznej, lekarzy

Miejsce i termin:

Rzeszów / 13-15.09.2024Kraków / 08-10.11.2024Poznań / 18-20.10.2024Warszawa / 22-24.11.2024Wrocław / 07-09.02.2025Katowice / 28.02.2025-02.03.2025

Czas: 3 dni

BAC- Body Alignment Concept

To autorska metoda diagnostyki oraz terapii zaburzeń w postawie ciała oparta na najnowszych doniesieniach naukowych oraz wieloletniemu doświadczeniu prowadzącej. Jako nieliczna z koncepcji, opiera się na szczegółowej analizie biomechaniki, a także czynników wpływających na postawę. W trakcie szkolenia dowiecie się czym mogą być powodowane zaburzenia statyki i dynamiki ciała, jaki wpływ ma na nie narząd wzroku, układ stomatognotyczny czy narządy trzewne. Poddamy analizie połączenia występujące w ciele pomiędzy strukturami. Terapia wg koncepcji BAC obejmuje kompleksowe podejście do występujących zaburzeń. Poznasz sposoby badania u mniejszego dziecka, jak i nastolatka, a dzięki elementom diagnostyki różnicowej będziesz wiedział kiedy odesłać swojego pacjenta do innego specjalisty. Po tym szkoleniu spojrzysz inaczej na ciało człowieka, a twoja terapia będzie jeszcze bardziej efektywna.

Każdy uczestnik otrzyma zestaw narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia badania klinicznego- nakładkę na telefon do pomiaru kąta rotacji tułowia, pion oraz linijkę.

Wartość zestawu to 130zł.

Cel kształcenia:

Uczestnicy poznają definicję postawy ciała w odniesieniu do ontogenezy, a także najczęściej występujące zaburzenia w jej obrębie. Zostaną omówione czynniki wpływające na postawę ciała, wraz ze szczegółową biomechaniką w odniesieniu do narządu ruchu. Dzięki elementom diagnostyki różnicowej, kursant będzie potrafił rozpoznać zaburzenie postawy będące procesem chorobowym, gdzie pojawia się konieczność odesłania lub współpracy ze specjalistą z innej dziedziny.

Kursant zaznajomi się z dokładnym badaniem klinicznym pacjenta obejmujące narząd ruchu, a także m.in. elementy badania neurologicznego czy wisceralnego w różnych grupach wiekowych, u dziecka małego jak i nastolatka. Pozna techniki terapeutyczne pracy manualnej, treningu, a także zasady autoterapii do wykonywania przez pacjenta w warunkach domowych, aby w sposób kompleksowy prowadzić terapię dziecka/nastolatka z zaburzeniami w postawie ciała.

 

Ogólne efekty kształcenia i potwierdzenie nabytych kompetencji:

 1. W zakresie wiedzy uczestnik będzie posiadał:

Wiedzę na temat fizjologii rozwoju dzieci i młodzieży – z uwzględnieniem czerwonych flag oraz wybranych dysfunkcji mięśniowo – szkieletowych, mogących wystąpić w tym specyficznym okresie.

Wiadomości na temat podstawowych zdolności motorycznych człowieka oraz możliwości ich rozwoju w poszczególnych grupach wiekowych.

 1. W zakresie umiejętności uczestnik będzie potrafił: przeprowadzić szczegółową ocenę postawy ciała oraz kompleksową terapię. Kursant będzie potrafił zaplanować proces fizjoterapii w uwzględnieniem wieku, zdolności motorycznych, w oparciu o szczegółowy wywiad oraz badanie.

 

PROGRAM

DZIEŃ 1:

9:00-10:45

 1. Omówienie teoretyczne podstawowych zagadnień z zakresu postawy ciała:
 • typologia,
 • czynniki kształtujące,
 • biomechanika,
 • czynniki zaburzające- wpływ poszczególnych układów na postawę ciała. 

10:45-11:00 PRZERWA

11:00-13:00

 1. Wprowadzenie do koncepcji BAC.
 2. Badanie kliniczne oraz diagnostyka różnicowa ustawienia głowy, twarzoczaszki (z

uwzględnieniem elementów oceny wzroku, układu stomatognatycznego, badania

neurologicznego)

13:00-13:45 PRZERWA

13:45-15:15

 1. Badanie oraz diagnostyka odcinka szyjnego. Powiązania anatomiczne.

15:15-15:30 PRZERWA

15:30-17:15

 1. Terapia zaburzeń w postawie ciała: techniki korekcyjne dla ustawienia głowy, obrębu

twarzoczaszki oraz odcinka szyjnego + autoterapia dla pacjenta.

DZIEŃ 2:

9:00- 10:45

 1. Badanie kliniczne oraz diagnostyka różnicowa obręczy barkowej.
 2. Techniki przywracające elastyczność w obrębie obręczy barkowej, korekcja ustawienia łopatek + autoterapia dla pacjenta.

10:45-11:00 PRZERWA

11:00-13:00

 1. Badanie i ocena odcinka piersiowego kręgosłupa oraz żeber. Techniki terapeutyczne.
 2. Badanie i ocena ustawienia odcinka lędźwiowego.

13:00- 13:45 PRZERWA

13:45-15:15

 1. Techniki wisceralne. Wpływ narządów trzewnych na ustawienie poszczególnych elementów postawy ciała.

15:15-15:30 PRZERWA

15:30-17:15

 1. Badanie i szczegółowa analiza ustawienia miednicy.
 2. Diagnostyka różnicowa najczęstszych schorzeń stawów biodrowych u dzieci i młodzieży.

DZIEŃ 3:

9:00-10:45

 1. Analiza biomechaniczna kończyn dolnych, analiza występujących zaburzeń w ich obrębie.
 2. Techniki terapeutyczne dla stawów biodrowych, kolanowych, skokowych.

10:45-11:00 PRZERWA

11:00-12:45

 1. Integracja poznanych technik, podejścia terapeutycznego.
 2. Przykłady autoterapii, nauka autokorekcji.

12:45-13:00 PRZERWA

13:00-15:00

 1. Elementy treningu funkcjonalnego.
 2. Podsumowanie szkolenia i zakończenie.

Techniki terapeutyczne zawierają elementy terapii mięśniowo- powięziowej, terapii manualnej, technik osteopatycznych, itp. Stanowią zbiór efektywnych narzędzi do pracy z postawą ciała.

 

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt i certyfikat w języku polskim.

„Rehaintegro”  informuje, że po zakończeniu każdego kursu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety, celem poinformowania organizatora, czy został osiągnięty cel szkolenia.

PROWADZĄCY:

dr n. med. Irmina Blicharska-Kubiś D.O.

Fizjoterapeutka, dyplomowana osteopatka, absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pasjonatka zdobywania wiedzy i wszystkiego co dotyczy skoliozy oraz postawy ciała.  Fizjoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, specjalizuje się w terapii skolioz, wad postawy oraz wszelkich zaburzeń rozwojowych u dzieci od pierwszych miesięcy życia.  Swoją wiedzę zdobywała uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach prowadzonych przez światowej sławy nauczycieli. Jako jeden z nielicznych fizjoterapeutów w Polsce obyła staże zagraniczne w czołowych europejskich ośrodkach specjalizujących się w terapii skolioz oraz zaburzeń neurorozwojowych we Włoszech, Grecji oraz Holandii.

Contact Us