POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.

Uzyskanie pożyczki na kształcenie może być alternatywą w przypadku braku możliwości korzystania z dofinansowania na szkolenia.

  • Pożyczka jest nieoprocentowana, nie ma żadnych dodatkowych kosztów (brak prowizji, opłat wstępnych itp.).
  • Spłata następuje w równych, miesięcznych ratach.
  • Okres kredytowania wynosi od 12 do 36 miesięcy.
  • Pożyczka udzielana jest nawet na 100 % wartości kształcenia, z umorzeniem do 20 % wartości, po spełnieniu wszystkich warunków.
  • Maksymalna wartość pożyczki to 30 tysięcy złotych.

Aktualne nabory wniosków umieszczane są na stronie projektu.
https://inwestujwrozwoj.pl/

 


Realizator kształcenia:

Rehaintegro sp. z o.o. sp. k.
Adres siedziby: ul. Macieja Palacza 111B/12, 60-273 Poznań

Nr telefonu: 881 439 678, adres e-mail: kursyrehaintegro@gmail.com
NIP: 7792482170
REGON: 369475154

Dokument, na podstawie którego instytucja prowadzi pozaszkolne formy kształcenia:
Wpis do RiS – prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu nr 2.30/00034/2017 z dn. 14.02.2017
Wpis do KRS, Numer KRS: 0000718572

PKD: 85, 41, Z, SZKOŁY POLICEALNE
7 85, 42, B, SZKOŁY WYŻSZE
8 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
9 85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Certyfikat jakości usług: S.U.S 2.0

Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie kształcenia i uzyskanie kwalifikacji: certyfikat ukończenia kursu wg własnego wzoru.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Contact Us