Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych : II moduł kursu ” Badanie i terapia tkanek miękkich ” odbędzie się w Poznaniu w dniach 18-19.10.2014 ! Pierwszeństwo w zapisach mają uczestnicy I modułu , który odbył się w maju bieżącego roku w Poznaniu ! Cena :450 pln !

Dodaj komentarz

Contact Us