Kurs - Techniki Stilla

Techniki Stilla

prowadzący: Jonathan Edis D.O. | cena: 1500 PLN

Kurs dla: Fizjoterapeutów, osteopatów, terapeutów manualnych, studentów 3 roku fizjoterapii, studentów osteopatii.

Miejsce i termin:

Czas: 2 dni

Techniki Stilla stanowią system badania i terapii manipulacyjnej pochodzący z USA, który aspiruje do ponownego odkrycia oraz odtworzenia manipulacji wykonywanych przez doktora A.T. Stilla.

Punkt styczny pomiędzy strukturalnymi i funkcjonalnymi osteopatycznymi technikami manipulacyjnymi (OMT) stanowi alternatywę lub uzupełnienie manipulacji o dużej prędkości i małej amplitudzie (HVT), gdy takie podejście jest niewłaściwe lub nieefektywne. Prezentowany sposób postępowania jest możliwy do zastosowania w każdym obszarze ciała i nadaje się dla szerokiego spektrum pacjentów.

Dzień 1

Ta część kursu, wprowadzi nas w teorię i praktykę Technik Stilla oraz pozwoli nam skupić się na obszarze kręgosłupa lędźwiowego, miednicy i pierwszego żebra.

Dzień 2

Ten dzień kursu będzie oparty na materiale zrealizowanym podczas pierwszego dnia poznawania Technik Stilla. Będziemy mieli sposobność powtórzenia, przećwiczenia oraz udoskonalenia technik poznanych podczas pierwszego dnia oraz zagłębimy się w aplikację Technik Stilla w odniesieniu do żeber (II-X), kręgosłupa piersiowego i szyjnego oraz kończyn górnych i dolnych.

Opis kursu:

• Wprowadzenie, tło, rozwój i zasady Technik Stilla
• Omówienie wskazań klinicznych, przeciwwskazań oraz możliwych niekorzystnych oddziaływań związanych z wykonywaniem Technik Stilla
• Wprowadzenie teoretyczne i praktyczne do wykonywania Technik Stilla w odniesieniu do:
o Pierwszego żebra
o Kręgosłupa lędźwiowego
o Stawu krzyżowo-biodrowego
o Spojenia łonowego
o Mięśnia biodrowo-lędźwiowego i stawu biodrowego
o Żeber (od drugiego do dziesiątego)
o Kręgosłupa piersiowego
o Kręgosłupa szyjnego
o Kończyny górnej: łokcia, ręki i nadgarstka
o Kończyny dolnej: stawu piszczelowo-strzałkowego górnego, stawu skokowo-goleniowego i stawu skokowego dolnego

Cele kursu:

• Uczestnik po szkoleniu nabędzie kompetencje samodzielnego i odpowiedzialnego stosowania Technik Stilla w terapii z pacjentami.
• Kursant zrozumie rozwój Technik Stilla i ich podłoże teoretyczne.
• Każdy z uczestników nauczy się zastosowania klinicznego, wskazań, przeciwwskazań i ewentualnego ryzyko związanego z wykonywaniem Technik Stilla,
• Uczestnik dowie się jak skutecznie stosować Techniki Stilla do wszystkich obszarów kręgosłupa, miednicy, stopy, stawu piszczelowo-strzałkowego, łokcia i nadgarstka.

PROGRAM

DZIEŃ 1:

9:00-11:00

 1. Wprowadzenie do Technik Stilla.
 2. Podstawowe koncepcje i zasady.
 3. Demonstracja.

11:00-11:15 PRZERWA

11:15-13:30

 1. Praktyka: Techniki Stilla dla pierwszego żebra.
 2. Techniki Stilla dla kręgosłupa lędźwiowego.

13:30-14:30 PRZERWA

14:30-15:45

 1. Praktyka: Techniki Stilla dla stawu krzyżowo-biodrowego.
 2. Technika Stilla dla spojenia łonowego.

15:45-16:00  PRZERWA

16:00-17:30

 1. Praktyka: Techniki Stilla dla mięśnia biodrowo-lędźwiowego i stawu biodrowego.

DZIEŃ 2:

9:00-11:00

 1. Utrwalenie Technik Stilla – teoria i koncepcje.
 2. Praktyka: utrwalenie Technik poznanych pierwszego dnia.
 3. Techniki Stilla dla żeber (II-X).

11:00-11:15  PRZERWA

11:15-13:15

 1. Praktyka: Techniki Stilla dla kręgosłupa piersiowego.
 2. Techniki Stilla dla kręgosłupa szyjnego.

13:15-13:30  PRZERWA

13:30-15:30

 1. Praktyka:Techniki Stilla dla kończyn górnych.
 2. Techniki Stilla dla kończyn dolnych.

Tłumaczenie jest konsekutywne
Każdy z uczestników otrzymuje skrypt oraz certyfikat w języku polskim

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt i certyfikat w języku polskim.

„Rehaintegro”  informuje, że po zakończeniu każdego kursu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety, celem poinformowania organizatora, czy został osiągnięty cel szkolenia.

 

PROWADZĄCY:

Jonathan Edis D.O.

W 2001 roku Jonathan ukończył Brytyjską Szkołę Osteopatii (BSO) –  obecnie Osteopatyczny College Uniwersytecki (UCO). Od roku 2002 łączył pracę terapeutyczną w gabinecie osteopatycznym na południu Londynu z różnymi funkcjami wykładowcy i klinicysty w ramach BSO/UCO. W latach 2015-2017 był odpowiedzialny za organizację nauczania anatomii studentów dziennych pierwszego roku.

W roku 2004 uczestniczył w corocznym sympozjum osteopatycznym w Bawarii zorganizowanym przez Niemiecką Szkołę Osteopatii. W tym czasie wziął udział w trzydniowym szkoleniu z Technik Stilla prowadzonym przez Pierre’a Jeana Bachanda – bliskiego współpracownika ich twórcy: doktora Richarda Van Buskirka. Od roku 2010 – uzyskawszy duże doświadczenie w stosowaniu tych technik w praktyce – rozpoczął ich nauczanie w Wielkiej Brytanii i za granicą.  Jonathan prowadzi także kursy doszkalające z anatomii oraz osteopatycznych technik strukturalnych.  Interesuje się również filozofią A.T. Stilla i historią osteopatii oraz sposobem, w jaki te aspekty wpływają na dzisiejszą praktykę kliniczną.

Wykształcenie  
1996 BA (Hons) w zakresie historii – Uniwersytet w York
BSc (Hons) w zakresie osteopatii  – Brytyjska Szkoła Osteopatii
2009 Podyplomowe kształcenie w zakresie praktyki akademickiej – Uniwersytet w Bedford
 
2001 do chwili obecnej  Zarejestrowany osteopata w ramach General Osteopathic Council (GOsC)
2009 do chwili obecnej Członek Akademii Kształcenia Wyższego (FHEA)
Działalność zawodowa  
2001 do chwili obecnej Osteopata pracujący w prywatnym gabinecie
2002-2006 Wykładowca (angaż w niepełnym wymiarze) i superwizor w BSO
2006-2015 Wykładowca (pełen etat, studia dzienne), superwizor kliniczny i osteopata w BSO
2015 -2017 Kierownik oddziału „struktury i funkcji”, wykładowca etatowy odpowiedzialny za program anatomii realizowany podczas pierwszego roku dziennych studiów licencjackich w BSO

Wykładowca, superwizor kliniczny i osteopata w BSO

2015 do chwili obecnej Wykładowca (angaż), superwizor kliniczny i osteopata w BSO/UCO
2010 do chwili obecnej Nauczyciel Technik Stilla, strukturalnej OMT i anatomii

Contact Us