Kurs - PNF Rozwijający (PNF Advanced)

PNF Rozwijający (PNF Advanced)

prowadzący: Werner Wimmeroth – IPNFA advanced Instructor | cena: 2300 PLN (2100 PLN dla absolwentów PNF Podstawowy organizowanego przez Rehaintegro).

Kurs dla: absolwentów kursu "PNF Podstawowy" (minimum 6-miesięczna przerwa od momentu ukończenia kursu podstawowego PNF, przeznaczona na pracę z pacjentem)

Miejsce i termin:

Poznań / w krótce nowy termin

Czas: 5 dni

Szkolenie odbywa się pod patronatem IPNFA [www.IPNFA.org]

Opis kursu :
Kurs „PNF Rozwijający” trwa 5 dni i kończy się egzaminem. Główną częścią kursu jest precyzyjna analiza zaburzeń funkcjonalnych pacjenta. Uczestnicy, pod okiem instruktora prowadzącego szkolenie, opracowują przykłady terapii bezpośredniej i pośredniej wielu zaburzeń ortopedycznych i neurologicznych analizując je na poziomie strukturalnym, funkcjonalnym oraz pod kątem aktywności dnia codziennego pacjenta.

Wiedza zdobyta na kursie podstawowym PNF, jest poszerzona o szczegółowe analizy biomechaniczne oraz neurofizjologiczne ludzkiego organizmu. Codzienna praca z pacjentem daje uczestnikom możliwość doskonalenia własnego warsztatu terapeutycznego, a także praktycznego zastosowania nowo zdobytych umiejętności i wskazówek instruktora.

Podczas trwania kursu każdy uczestnik otrzymuje dwutomową publikację dotyczącą testowania i dokumentacji terapii oraz streszczenia wykładów prowadzonych podczas zajęć.

Kurs kończy się 3 – częściowym egzaminem składanym przed komisją egzaminacyjną, w skład której wchodzi instruktor prowadzący szkolenie oraz terapeuta z tytułem Instruktora, Asystenta lub Międzynarodowego Terapeuty PNF.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje dyplom z tytułem „Dyplomowany Terapeuta PNF„.

Wszystkie kursy rozwijające prowadzone są przez instruktora IPNFA z tytułem Advanced Instruktor.

Program
(Realizacja poszczególnych części programu może ulec przesunięciu w czasie)

DZIEŃ 1:
9:00 Doświadczenia własne – omówienie
10:00 Przykłady pacjentów ortopedycznych
11:30 Przykłady pacjentów neurologicznych
12:45 PRZERWA
13:30 Demonstracja pacjenta
14:30 Omówienie demonstracji, dyskusja
15:00 ICF 2001, plan terapii, badanie
15:30 PRZERWA
16:00 Terapia pacjentów 1
17:30 Dyskusja
18:30-19:00 Przygotowanie do terapii 2

DZIEŃ 2:

9:00 Wzorce głowy i szyi
10:30 PRZERWA
10:45 Terapia pacjentów 2
12:30 PRZERWA
13:15 Praca na macie ‑ rozwinięcie
15:15 Kontrola motoryczna/nauczanie motoryczne/Hands ON – Hands OFF
16:00 PRZERWA
16:15 Chód – rozwinięcie
17:30 – 18:30 Omówienie terapii z pacjentem i przygotowanie terapii 3

DZIEŃ 3:
9:00 Chód
10:30 PRZERWA
10:45 Terapia pacjentów 3
12:30 PRZERWA
13:15 Wzorce Thrust / wzorce bilateralne 1
15:00 PRZERWA
15:15 Wzorce bilateralne 2
17:30-18:30 Przygotowanie planu terapii 4

DZIEŃ 4:
9:00 Test pisemny
10:00 PRZERWA
10:15 Spastyczność / ból / nauczanie motoryczne
10:45 Terapia pacjentów 4
12:30 PRZERWA
13:15 Praca domowa
15:15-18:30 Przygotowanie do egzaminu praktycznego

DZIEŃ 5:
8:30 Egzamin
10:30 PRZERWA
11:00 Egzamin
13:00 Koniec kursu

Kurs prowadzony w języku angielskim z tłumaczeniem konsekutywnym na język polski.

„Rehaintegro”  informuje, że po zakończeniu każdego kursu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety, celem poinformowania organizatora, czy został osiągnięty cel szkolenia.

PROWADZĄCY:

Werner Wimmeroth – IPNFA advanced Instructor

przewodniczący niemieckiej grupy PNF, wykładowca PNF (np. podczas Niemieckiego kongresu neurologicznego społeczeństwa rehabilitacyjnego 2016 / IPNFA AGM 2017). Wiedza, którą Werner Wimmeroth dzieli się podczas szkolenia, poparta jest jego długoletnią praktyką zawodową. Posiada on ponad:
30 lat doświadczenia w dziedzinie fizjoterapii,
30 lat doświadczenia w rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej,
25 lat doświadczenia w nauczaniu zadań związanych z PNF w różnych krajach,
20 lat doświadczenia w terapii manualnej (koncepcja Kaltenborn / Evjenth i Maitland),
20 lat doświadczenia w koncepcji Bobath,
oraz ponad 5 lat doświadczenia w N.A.P. Concept (Renata Horst, Niemcy).

TŁUMACZ:

Damian Kapturski D.O., MScPT, IPNFA Instructor

Magisterium na wydziale fizjoterapii wrocławskiej AWF otrzymał w roku 2004, broniąc pracę poruszającą temat schorzeń oraz terapii kręgosłupa. Od tamtej pory nieustannie podnosi swoje kwalifikacje: uzyskał uprawnienia Międzynarodowego Instytutu McKenzie MDT w zakresie mechanicznego diagnozowania i terapii kręgosłupa, tytuł Terapeuty Medycyny Ortopedycznej przyznawany przez OMI Global oraz certyfikat kompetencji stosowania terapii manualnej, zgodnej z koncepcją Maitland, przyznawany przez IMTA.

Odbył dziewięciomiesięczny staż na oddziale rehabilitacji neurologicznej kalifornijskiej kliniki w Vallejo oraz brał udział w licznych szkoleniach tematycznych. Dzięki kilkuletniej pracy z koncepcją PNF, a także dzięki zaangażowaniu na rzecz propagowania metody PNF w Polsce, po złożeniu w 2008 roku egzaminu w Radolfcell, uzyskał certyfikat Terapeuty Międzynarodowego Koncepcji PNF. W latach 2009-2014 pełnił rolę asystenta podczas szkoleń przeprowadzanych pod patronatem międzynarodowej organizacji IPNFA. Obecnie jest instruktorem szkoleń podstawowych koncepcji PNF, prowadzonych pod patronatem International PNF Association.

 

Contact Us