Kurs - Stawy skroniowo-żuchwowe – diagnostyka i terapia

Stawy skroniowo-żuchwowe – diagnostyka i terapia

prowadzący: MSc Ost DO Hans Fauville | cena: 1300 PLN

Kurs dla: Fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy stomatologów, studentów 3 roku fizjoterapii.

Miejsce i termin:

Katowice / 28-29.11.2019
Warszawa / 30.11.-01.12.2019
Szczecin / 15-16.02.2020

Czas: 2 dni

Program kursu:

Dzień 1

9:00-11:00
Anatomia funkcjonalna i palpacja stawów skroniowo-żuchwowych
Struktury lokalne: kości, krążek stawowy, mięśnie, unerwienie, zaopatrzenie krwionośne…
Bezpośrednie połączenia: kompleks potyliczno-szczytowo-obrotnikowy, czaszka
Proces okluzji (biomechanika)
Zrozumienie ruchów stawów skroniowo-żuchwowych w odniesieniu do ich anatomii

11:00-11:15 Przerwa

11:15-13:30
Prowadzenie żuchwy
Proces żucia
Badanie stawów skroniowo-żuchwowych
Badanie lokalne stawów skroniowo-żuchwowych
Badanie globalne: kompleks potyliczno-szczytowo-obrotnikowy, mięśnie podpotyliczne, przedni obszar szyi, kość gnykowa, mięśnie nadgnykowe

13:30-14:15 Przerwa

14:15- 15:45
Czaszka (kości skroniowe)
Patologie i dysfunkcje
Czerwone flagi
Dysfunkcje lokalne (kliki, podwichnięcia, lezje artrogenne i dyskogenne)

15:45 -16:00 przerwa

16:00-17:30
Ból rzutowany (diagnostyka różnicowa bólów głowy, mięśnie, punkty spustowe)
Funkcjonalne powiązania zaburzeń (szumy uszne, zawroty głowy, zapalenie zatok, bezdech, dysmorfie szczękowo-twarzowe, dysfagia, problemy foniatryczne)

Dzień 2

9:00-11:00
Od pozycji żuchwy do postury
Zrozumienie zależności pomiędzy stawami skroniowo-żuchwowymi a resztą ciała
Biotypologia (typ eutoniczny, hipotoniczny, hipertoniczny)
Układy nerwowo-mięśniowe
Układ języka
Powiązania mięśniowo-powięziowe

11:00-11:15 Przerwa

11:15-13:15
Zrozumienie zależności pomiędzy stawami skroniowo-żuchwowymi a czaszką
Rozwój twarzoczaszki
Fizjologia i koncepcje terapii stawów skroniowo-żuchwowych
Techniki terapeutyczne (zewnątrzustne i wewnątrzustne)
Terapia lokalnych tkanek miękkich i struktur mięśniowych

13:15-13:30 Przerwa

13:30-15:30
Techniki mobilizacji stawów skroniowo-żuchwowych, przedniego kompleksu gardła, kości gnykowej, kompleksu potyliczno-szczytowo-obrotnikowego
Techniki wewnątrzkostne dla żuchwy
Techniki czaszkowe
Techniki przy ograniczeniu otwierania i zamykania ust
Techniki manipulacji stawów skroniowo-żuchwowych

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt w języku polskim oraz certyfikat.
Tłumaczenie jest konsekutywne.

PROWADZĄCY:

MSc Ost DO Hans Fauville

W 2007r. ukończył Flanders International College of Osteopathy w Belgii, uzyskując tytuł D.O. Następnie przystąpił do studiów licencjackich i magisterskich z dziedziny Osteopatii na Międzynarodowym Uniwersytecie w Dreźnie, które ukończył w 2013 roku.
Absolwent Msc PT w 2000 roku (Belgia)

Posiada bogate doświadczenie nauczycielskie jako:
– międzynarodowy wykładowca w zakresie podstawowej edukacji osteopatycznej
– doświadczony wykładowca i pasjonat osteopatii trzewnej, diagnostyki różnicowej, przypadków klinicznych  i integracji osteopatycznej (od 2008 roku)

Międzynarodowy nauczyciel autorskich szkoleń z zakresu:
osteopatii wisceralnej
położnictwa i ciąży
stawów skroniowo-żuchwowy i jego związków z dysfunkcjami somatycznymi i czaszkowo-krzyżowymi
integracji nerwowo-trzewnej
– wieloletni asystent na kursach podyplomowych prof. Laurie Hartman (BSO), twórcy technik manipulacji HVLA.
Do końca 2017 roku pełnił rolę Kierownika Flanders International College of Osteopathy

Pełni funkcje:
– prelegenta kilku międzynarodowych kongresów i konferencji
– członka  zarządu Związku Zawodowych Osteopatów
– członka zarządu komitetu akredytacji osteopatycznych studiów podyplomowych
Ponadto jest przeszkolonym audytorem przez Austriacki Instytut Standaryzacji (Wiedeń) dla OsEAN, opiekunem klinicznym OsEAN, aktywnym członkiem spotkań OsEAN (obecnie w trakcie pisania książki na tematy związane z jego zawodową pasją).

Contact Us