Kurs - Ocena neurorozwojowa dziecka i przykłady postępowania fizjoterapeutycznego część I

Ocena neurorozwojowa dziecka i przykłady postępowania fizjoterapeutycznego część I

prowadzący: Mgr Marta Kościk | cena: 1000* PLN

Kurs dla: fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, studentów 3 roku fizjoterapii.

Miejsce i termin:
Ocena neurorozwojowa

Czas: Czas: 2 dni (18h dydaktycznych)

Cele kursu:
– przybliżenie uczestnikom tematyki z zakresu diagnostyki i rehabilitacji dzieci z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym.
– nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia terapii dziecka z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego oraz z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalnymi.

Kurs stworzony jest m.in. w oparciu o wiadomości i założenia koncepcji NDT-Bobath, metody Integracji Sensorycznej, usprawniania funkcjonalnego.

Program:

Dzień I:

9:00-11:00
Struktura i funkcje ośrodkowego układu nerwowego.
Przebieg rozwoju ruchowego dziecka z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym

11:00-11:15 przerwa

11:15-13:30
Neurofizjologiczne podstawy usprawniania dziecka w oparciu o metody stosowane w fizjoterapii pediatrycznej.

13:30-14:30 przerwa

14:30-17:00
Różnicowanie zaburzeń w rozwoju psychomotorycznym dziecka
Demonstracja pracy z pacjentem.
Techniki pracy wykorzystywane w fizjoterapii dziecka z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego

Dzień II:

9:00-11:00
Planowanie terapii, wyznaczanie problemu głównego – praca w oparciu o demonstrację pracy z pacjentem
Ustalanie bliższych i dalszych celów terapii

11:00-11:15 przerwa

11:15-13:15
Tworzenie Karty Pacjenta jako ważnego elementu planowania i monitorowania terapii.
Dobór technik fizjoterapeutycznych w zależności od problemu pacjenta – praca na matach.

13:15-13:30 przerwa

13:30-15:30
Zaopatrzenie ortopedyczne jako istotny element terapii dziecka z problemem neurologicznym.
Omówienie zasad pozycjonowania dziecka
Panel dyskusyjny

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt i certyfikat.

„Rehaintegro”  informuje, że po zakończeniu każdego kursu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety, celem poinformowania organizatora, czy został osiągnięty cel szkolenia.

PROWADZĄCY:

Mgr Marta Kościk

jest fizjoterapeutką, oligofrenopedagogiem, certyfikowaną terapeutką NDT-Bobath (2003) z rozszerzeniem o kurs Baby (2008) i Baby Advance (2012) oraz instruktorką Masażu Shantala (2010). W latach 2005 – 2013 pełniła rolę wykładowcy w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej w Lublinie. Od 2010 roku prowadzi samodzielnie szkolenia dotyczące fizjoterapii w pediatrii.

Uczestniczyła w licznych warsztatach o tematyce pediatrycznej oraz w szkoleniach z zakresu fizjoterapii pediatrycznej, min. takich jak:

„Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa” (2013),
„Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej” (2007),
„Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi” (2009),
„Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensorycznej” (2009).

Jest współzałożycielką Centrum Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego KINEZISMED w Lublinie. Od 15 lat zajmuje się terapią dzieci.

Contact Us