Kurs - Ocena neurorozwojowa dziecka i przykłady postępowania fizjoterapeutycznego część I

Ocena neurorozwojowa dziecka i przykłady postępowania fizjoterapeutycznego część I

prowadzący: Mgr Marta Kościk | cena: 890 PLN

Kurs dla: Fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, studentów 3 roku fizjoterapii.

Miejsce i termin:
Ocena neurorozwojowa
Warszawa / 28-29.09.2019
Poznań / 12-13.10.2019
Wrocław / 23-24.11.2019
Kraków / 14-15.12.2019

Czas: Czas: 2 dni (18h dydaktycznych)

Cele kursu:
Przybliżenie uczestnikom tematyki diagnostyki i rehabilitacji dzieci z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym.
Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia terapii dziecka z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalnymi.
Kurs stworzony jest między innymi w oparciu o wiadomości i założenia koncepcji NDT-Bobath, metody Integracji Sensorycznej, usprawniania funkcjonalnego.

Program:

Dzień I:

9:00-11:00
1. Struktura i funkcja ośrodkowego układu nerwowego.
2.Przebieg rozwoju ruchowego dziecka z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym

11:00-11:15 Przerwa

11:15-13:30
3. Neurofizjologiczne podstawy usprawniania dziecka w oparciu o metody stosowane w fizjoterapii pediatrycznej.

13:30-14:30 Przerwa

14:30-17:00
4. Różnicowanie zaburzeń w rozwoju psychomotorycznym dziecka
5. Demo pracy z pacjentem.
6. Techniki pracy wykorzystywane w fizjoterapii dziecka z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego

Dzień II:

9:00-11:00
1.Planowanie terapii, wyznaczanie problemu głównego- praca w oparciu o demo pracy z pacjentem
2.Ustalanie celów terapii bliższych i dalszych

11:00-11:15 Przerwa

11:15-13:15
3.Tworzenie Karty Pacjenta jako ważny element planowania i monitorowania terapii.
4.Dobór technik fizjoterapeutycznych w zależności od problemu pacjenta- praca na matach.

13:15-13:30 Przerwa

13:30-15:30
5.Zaopatrzenie ortopedyczne jako bardzo istotny element terapii dziecka z problemem neurologicznym.
6. Omówienie zasad pozycjonowania dziecka
7. Panel dyskusyjny

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt i certyfikat.

Rehaintegro informuje, że po zakończeniu każdego kursu zostanie Pan/Pani poproszona o wypełnienie krótkiej ankiety celem poinformowania organizatora, czy został osiągnięty cel szkolenia.

PROWADZĄCY:

Mgr Marta Kościk

fizjoterapeutka, oligofrenopedagog,
certyfikowany terapeuta NDT-Bobath (2003) z rozszerzeniem o kurs Baby (2008) oraz Baby Advance(2012),
instruktor Masażu Shantala (2010).

Uczestnik wielu szkoleń z zakresu fizjoterapii pediatrycznej min. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (2013),
Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej (2007),
Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi (2009),
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensorycznej(2009)
oraz licznych warsztatów o tematyce pediatrycznej.

Wykładowca w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej w Lublinie (2005-2013).
Od 2010 roku prowadzi samodzielnie szkolenia dotyczące fizjoterapii w pediatrii.
Współzałożycielka Centrum Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego KINEZISMED w Lublinie.
Od 15 lat zajmuje się terapią dzieci.

Contact Us