Kurs - Ocena neurorozwojowa dziecka i przykłady postępowania fizjoterapeutycznego – Część II: Terapia Niemowląt

Ocena neurorozwojowa dziecka i przykłady postępowania fizjoterapeutycznego – Część II: Terapia Niemowląt

prowadzący: Mgr Marta Kościk | cena: 1000 PLN

Kurs dla: fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, studentów 3 roku fizjoterapii.

Miejsce i termin:

Czas: 2 dni (18h dydaktycznych)

Szkolenie stanowi kontynuację kursu „Ocena neurorozwojowa dziecka i przykłady postępowania fizjoterapeutycznego” część I

W szkoleniu uczestniczyć mogą absolwenci części I kursu lub osoby po ukończeniu innego kursu z fizjoterapii pediatrycznej (prosimy przesłać mailem skan lub zdjęcie certyfikatu)

Cel kursu:
– przybliżenie, pogłębienie i przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu wczesnego wykrywania oraz analizy wzorców posturalnych i motorycznych u niemowląt i małych dzieci, z uwzględnieniem ich rozwoju sensorycznego
– nabycie praktycznych umiejętności planowania, prowadzenia i ewaluacji terapii dziecka w wieku niemowlęcym

Program:

Dzień I

9:00-11:00
Rozwój ośrodkowego układu nerwowego w okresie prenatalnym i postnatalnym
Rozwój narządów zmysłu

11:00-11:15 przerwa

11:15-13:30
Analiza rozwoju dziecka uwzględniająca najczęściej spotykane problemy (asymetria ułożeniowa, ZOKN, kręcz szyi, uszkodzenie splotu ramiennego, przepuklina oponowo- rdzeniowa) – tworzenie Karty Pacjenta
Postępowanie fizjoterapeutyczne w terapii dziecka w pierwszym półroczu – demonstracja pracy z pacjentem

13:30-14:30 przerwa

14:30-17:00
Postępowanie fizjoterapeutyczne w terapii dziecka w pierwszym półroczu – praca na lalkach
Stymulacja rozwoju dziecka – dobór odpowiednich środków
Rozwiązywanie problemów terapeutycznych zgłaszanych przez uczestników.

Dzień II:

9:00-11:00
Rozwój dziecka urodzonego przedwcześnie
Postępowanie fizjoterapeutyczne w terapii dziecka w drugim półroczu- demonstracja pracy z pacjentem

11:00-11:15 przerwa

11:15-13:15
Postępowanie fizjoterapeutyczne w terapii dziecka w drugim półroczu- praca na lalkach
Propozycje rozwiązań pielęgnacyjnych jako ważny element uzupełniający terapię dziecka

13:15-13:30 przerwa

13:30-15:30
Zasady współpracy z rodziną dziecka jako istotny czynnik skuteczności w terapii dziecka.
Panel dyskusyjny

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt i certyfikat.

„Rehaintegro”  informuje, że po zakończeniu każdego kursu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety, celem poinformowania organizatora, czy został osiągnięty cel szkolenia.

PROWADZĄCY:

Mgr Marta Kościk

jest fizjoterapeutką, oligofrenopedagogiem, certyfikowaną terapeutką NDT-Bobath (2003) z rozszerzeniem o kurs Baby (2008) i Baby Advance (2012) oraz instruktorką Masażu Shantala (2010). W latach 2005 – 2013 pełniła rolę wykładowcy w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej w Lublinie. Od 2010 roku prowadzi samodzielnie szkolenia dotyczące fizjoterapii w pediatrii.

Uczestniczyła w licznych warsztatach o tematyce pediatrycznej oraz w szkoleniach z zakresu fizjoterapii pediatrycznej, min. takich jak:

„Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa” (2013),
„Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej” (2007),
„Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi” (2009),
„Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensorycznej” (2009).

Jest współzałożycielką Centrum Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego KINEZISMED w Lublinie. Od 15 lat zajmuje się terapią dzieci.

Contact Us