Kurs - Funkcjonalna Terapia Kognitywna (CFT) pacjentów z chronicznym bólem kompleksu lędźwiowo-miedniczego

Funkcjonalna Terapia Kognitywna (CFT) pacjentów z chronicznym bólem kompleksu lędźwiowo-miedniczego

prowadzący: Prof. Dr. Wim Dankaerts, PhD, MT, PT | cena: 2300 PLN

Kurs dla: Fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, studentów min. 3 roku fizjoterapii, terapeutów manualnych

Miejsce i termin:

Poznań / 24-26.01.2020

Czas: 3 dni

Peter O’Sullivan i jego międzynarodowy zespół opracowali metodę oceny i interwencji o nazwie „Cognitive Functional Therapy” (CFT). CFT to podejście do leczenia zaburzeń bólu okolicy lędźwiowej i miednicy, które uwzględnia czynniki całego spektrum biopsychospołecznego, któreprzyczyniają się do rozwoju i utrzymania zaburzeń bólowych. Zapewnia logiczną strukturę umożliwiającą wykwalifikowanym klinicystom diagnozowanie, dobór i postępowanie celowe tam, gdzie to właściwe.

CFT integruje strategie poznawcze i rehabilitację funkcjonalną w celu zmiany ruchu drażniącego i zachowań poznawczych, które prowokują i utrzymują ból. Podejście to zostało opracowane poprzez połączenie syntezy współczesnej literatury naukowej i zbioru oryginalnych badań prowadzonych przez prof. Petera Sullivana i zespół międzynarodowych naukowców. Pojawiają się dowody na to, że podejście CFT zapewnia lepsze wyniki kliniczne niż najlepsza obecnie praktyka kliniczna w leczeniu nieswoistego przewlekłego bólu kręgosłupa.

Warsztaty są dynamiczne, interaktywne i praktyczne.

Obejmują demonstracje przypadków pacjentów, rozumowanie kliniczne i wyposażają uczestników w możliwość rozwijania umiejętności w zakresie diagnostyki, a także planowania interwencji CFT.

Jeśli zapiszesz się na to szkolenie, bądź przygotowany na zmianę swoich przekonań dotyczących bólu kręgosłupa.

Prowadzącym jest Wim Dankaerts. Wim jest certyfikowanym pedagogiem CFT. Jest zarówno wysoko wykwalifikowanym klinicystą, wiodącym badaczem klinicznym, jak i dynamicznym pedagogiem.

Cele tego unikatowego 3-dniowego kursu wymienione są poniżej.

Po zakończeniu tego interaktywnego warsztatu klinicznego uczestnicy:

  1. Zdobędą wiedzę na temat powszechnych przekonań dotyczących uporczywego bólu dolnego odcinka kręgosłupa.
  2. Zdobędą wiedzę na temat własnych przekonań dotyczących uporczywego bólu dolnego odcinka kręgosłupa.
  3. Zdobędą wiedzę na temat aktualnych dowodów dotyczących leczenia utrzymującego się niespecyficznego bólu dolnego odcinka kręgosłupa.
  4. Rozwiną współczesne zrozumienia czynników biopsychospołecznych, które leżą u podstaw złożonych zaburzeń bólu dolnego odcinka kręgosłupa.
  5. Rozwiną zrozumienie wielowymiarowego podejścia do klasyfikacji złożonych zaburzeń bólowych kręgosłupa w oparciu o patologiczne czynniki anatomiczne, fizyczne, neurofizjologiczne, rodzinne / genetyczne i psychospołeczne.
  6. Rozwiną umiejętności oceny (diagnostyki) w stosowaniu wielowymiarowej struktury rozumowania klinicznego (MD-CRF) w celu zbadania pacjentów ze złożonymi zaburzeniami LBP (low back pain – ból dolnego odcinka kręgosłupa).
  7. Będą w stanie zidentyfikować kluczowe bariery dla powrotu do zdrowia po przewlekłym LBP, za pomocą tego nowego podejścia do rozumowania klinicznego.
  8. Rozwiną umiejętności planowania i wdrażania interwencji Cognitive Functional Therapy (CFT).
  9. Za pomocą tego nowego podejścia do rozumowania klinicznego będą w stanie zademonstrować, w jaki sposób ukierunkować na powrót do zdrowia kluczowe modyfikowalne bariery po przewlekłym bólu dolnego odcinka kręgosłupa.
  10. Doświadczą integracji MD-CRF na podstawie zarówno demonstracji pacjentów na żywo, jak i omawiania studiów przypadku.

PROGRAM:

DZIEŃ 1

8:30 – 9:00 Przywitanie uczestników

9:00 – 10:30 Wprowadzenie do Mitów i Faktów: Jakie są obecne przekonania dotyczące bólu kręgosłupa? Jakie jest obecne postepowanie z bólem pleców?

10:30 – 10:45  Przerwa

10:45 – 12:30 Nowa Wielowymiarowa Struktura Rozumowania Klinicznego (Multi-Dimensional Clinical Reasoning Framework (MD-CRF)) dla postępowania ze złożonymi zaburzeniami bólowymi kręgosłupa: wprowadzenie

12:30 – 13:30: Przerwa

13:30 – 15:15 MD-CRF: stopniowanie LBP / swoisty kontra nieswoisty LBP

15:15 – 15:30 Przerwa popołudniowa

15:30 – 17:30 MD-CRF: mechaniczne kontra niemechaniczne zachowania bólowe/typy bólu

17:30 – 17:45 Podsumowanie dnia, pytania i dyskusja

DZIEŃ 2

9:00 – 9:15 Podsumowania dnia 1, pytania i dyskusja

9:15 – 10:30 MD-CRF: czynniki poznawcze i psychologiczne / czynniki społeczne

10:30 – 10:45 Przerwa poranna

10:45 – 12:30 Prezentacja pierwszego pacjenta

12:30 – 13:30 Przerwa

13:30 – 15:15 MD-CRF: styl życia / rozważania indywidualne / zdrowie ogólne i choroby współistniejące

15:15 – 15:30 Przerwa popołudniowa

15:30 – 17:30 MD-CRF: zachowania funkcjonalne związane z bólem

17:30 – 17:45 Podsumowanie dnia, pytania i dyskusja

DZIEŃ 3

8:30 – 8:45 Podsumowanie poprzedniego dnia, pytania i dyskusja

8:45 – 10:15 MD-CRF: zachowania funkcjonalne związane z bólem (ciąg dalszy)

10:15 – 10:30 Przerwa poranna

10:30 – 12:00 Demonstracja drugiego pacjenta

12:00 – 13:00 Przerwa obiadowa

13:00 – 15:00 Tworzenie ukierunkowanej interwencji CFT

15:00 – 15:15 Przerwa popołudniowa

15:15 – 17:00 Tworzenie ukierunkowanej interwencji CFT

17:00 – 17:15 Podsumowanie szkolenia, pytania i dyskusja

 

Każdy uczestnik otrzymuje skrypt i certyfikat w języku polskim.
Tłumaczenie konsekutywne na język polski.

PROWADZĄCY:

Prof. Dr. Wim Dankaerts, PhD, MT, PT

Prof. Dr. Wim Dankaerts, PhD, MT, PT – jest profesorem w Rehabilitacji Mięśniowo-Szkieletowej i członkiem Zespołu Badawczego Rehabilitacji Mięśniowo-Szkieletowej, Wydziału Rehabilitacji, Wydziału Kinezjologii i Rehabilitacji Uniwersytetu w Leuven, gdzie prowadzi zajęcia z fizjoterapii mięśniowo-szkieletowej na poziomie studiów licencjackich oraz podyplomowych, nadzoruje badania wyższych stopni naukowych i sam prowadzi badania dotyczące zaburzeń bólu mięśniowo-szkieletowego. Wim Dankaerts jest specjalistą w dziedzinie fizjoterapii mięśniowo-szkieletowej i jest zarówno klinicystą, jak i badaczem.

Jego rozległe doświadczenie kliniczne, wynoszące ponad 25 lat, zrodziło w nim duże zainteresowanie badaniami dotyczącymi przewlekłego bólu dolnego odcinka kręgosłupa. Wim Dankaerts opublikował w sumie 55 recenzowanych artykułów, zaprezentował lub wziął udział w ponad 50 artykułach konferencyjnych i był kluczowym zaproszonym mówcą na ponad 30 konferencjach.

Otrzymał zaproszenia do prowadzenia warsztatów klinicznych dotyczących fizjoterapii mięśniowo-szkieletowej od Narodowych Stowarzyszeń Fizjoterapii w Australii, Brazylii, Tajwanie, Dubaju, RPA, Holandii, Szwecji, Szkocji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwajcarii, Arabii Saudyjskiej, Stanach Zjednoczonych, Norwegii, Niemczech.

Contact Us