Kurs - Fascial Distortion Model (FDM Basic)

Fascial Distortion Model (FDM Basic)

prowadzący: Thorsten Fischer D.O. FDM (EFDMA) Instructor | cena: 1700 PLN za moduł (moduł IV – 1100 PLN)

Kurs dla: fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, studentów fizjoterapii po ukończeniu 3 roku

Miejsce i termin:

Poznań / 03-05.09.2021 M1
Poznań / 12-14.11.2021 M2
Poznań / 14-16.01.2022 M3
Poznań / 17.-18.03.2022 M4 EGZAMIN

Czas: 3 dni x 3 moduły, 4 moduł - 2 dni

Program nauczania Europejskiego Stowarzyszenia Modelu Zniekształcenia Powięzi (EFDMA)

Program nauczania EFDMA reguluje proces szkolenia: FDM Basic (Moduł 1-3), FDM Basic Certificate (FDM BC), Practical Training, FDM Advanced, FDM International Certificate (FDM IC) oraz szkolenie na certyfikowanego Instruktora FDM.

FDM Basic prowadzony jest wyłącznie przez certyfikowanych i sprawdzonych instruktorów FDM, którzy byli szkoleni zgodnie z wytycznymi programu nauczania EFDMA.

Program nauczania EFDMA jest zbudowany modułowo i umożliwia uczestnikowi maksymalną elastyczność oraz dostęp do szeroko rozłożonej oferty szkoleniowej.

Dopuszczone są zawody medyczne. Uczestnicy muszą samodzielnie lub na polecenie lekarza wykonywać techniki manualne i mobilizacyjne na pacjencie, w ramach wykonywanej czynności zawodowej, zgodnie z prawem.

FDM Basic:
FDM Basic składa sie z 3 modułów. Każdy moduł składa się z 20 godzin.

Moduł 1 jest wstępem do szkolenia FDM i należy zaliczyć go przed rozpoczęciem dalszych modułów.

Moduł 2 i 3 można zaliczać w dowolnej kolejności. Zaleca się jednak zachowanie kolejności modułów.

Na 4 module odbywa się egzamin i nazywa się to już „Practical training i Basic Ceritificate”

Cele:
Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni znać:
Teoretyczne podstawy i zasady FDM
6 zniekształceń powięzi wg Modelu Zniekształcenia Powięzi
jakość tkanek danych zaburzeń powięzi
diagnozę i terapię zniekształceń powięziowych w obszarze barku, kolana i stawu skokowego,

oraz są w stanie:
wyjaśnić zasady FDM osobom trzecim (np. pacjentom, lekarzom)
wyjaśnić dystorsje powięziowe wg FDM osobom trzecim (np. pacjentom, lekarzom)
wyczuć palpacyjnie jakość tkanki zaburzonej powięzi
rozpoznać zniekształcenia powięziowe okolic barku, kolana i kostki
uczestniczyć w module 2 i go zrozumieć.

Program szkolenia:  

Moduł 1:

Wprowadzenie w Model Zniekształcenia Powięzi (FDM)
Podstawy Modelu Zniekształcenia Powięzi: 6 rodzajów zniekształceń powięzi
Diagnostyka wg FDM
Ogólna terapia zniekształceń powięzi
Specjalistyczna diagnostyka i terapia: dolegliwości stawu barkowego, dolegliwości stawu skokowego i kolanowego.

Dzień 1

15.00-17.00 Historia powstania modelu FDM
17.00-17.15 Przerwa kawowa
17.15 -20.00 Podstawy metody FDM, założenia teoretyczne FDM

Dzień 2

9.00-11.00 Diagnostyka powięziowa,  wskazania i przecwiwskazania do terapii
11.00-11.15 Przerwa kawowa
11:15-13:00 Demonstracja terapii FDM w pracy z  pacjentem, diagnostyka wg nagrań video
Ogólna terapia zniekształceń powięzi
13.00-14.00 Przerwa
14:00-16:00 Specjalistyczna diagnostyka i terapia: dolegliwości stawu barkowego 16.00-16.15 Przerwa kawowa
16.15-18.30 Specjalistyczna diagnostyka i terapia: dolegliwości stawu kolanowego

Dzień 3

9:00-11:00 Demonstracja terapii FDM w pracy z  pacjentem, diagnostyka wg nagrań video
11.00-11.15 Przerwa kawowa
11.15-14.00 Specjalistyczna diagnostyka i terapia: dolegliwości stawu skokowego.
Podsumowanie tematyki z  modułu I.

Moduł 2:

Powtórka wraz z pogłębieniem wiadomości teoretycznych
Specjalistyczne badanie i terapia biodra/ miednicy, odcinka lędźwiowego, piersiowego i szyjnego kręgosłupa zgodnie z Metodą Typaldosa.

Dzień 1

15:00-17:00 Powtórka teoretyczna podstaw z 1 modułu, sześć dystorsji powięzi, omówienie pytań i problemów, pojawiających się po module 1
17.00-17.15 Przerwa kawowa
17:15-20:00 Praktyczna powtórka modułu 1, ogólna terapia okolic barku, stawu skokowego i kolanowego

Dzień 2

9:00-11:30 Specjalistyczna terapia wg FDM dolnego odcinka pleców
Analiza dysfunkcji nagrań video pacjentów wg FDM
Omówienie zagadnienia ischialgia/pseudoischialgia
11:30-11:45 Przerwa kawowa
11.45-13.00 Terapia FDM środkowego odcinka pleców, analiza dysfunkcji nagrań video pacjentów wg FDM
13:00-14:00 Przerwa
14:00-15:00 Zajęcia praktyczne- demonstracja pracy z prawdziwym pacjentem
15:00-16:30 Diagnostyka i terapia w obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa i karku, diagnostyka różnicowa ortopedyczna, FDM dyskopatia, Analiza dysfunkcji nagrań video pacjentów wg FDM                                                                                                                          16.30-16.45 Przerwa kawowa
16:45-18:30 Diagnostyka i terapia w obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa i karku cz. d., ćwiczenia

Dzień 3

9:00-11:00 Demonstracja terapii FDM w pracy z  pacjentem, diagnostyka wg nagrań video, zajęcia praktyczne
11:00-11:15 Przerwa kawowa
11:15-14:00 Specjalistyczna diagnostyka i terapia: dolegliwości stawu biodrowego, podsumowanie tematyki z modułu 2.

Moduł 3: 

Powtórka i pogłębienie wiadomości teoretycznych.
Specjalistyczne badanie i terapia metodą Typaldosa kończyn dolnych i górnych oraz głowy.

Dzień 1

15:00-17:00 Powtórka podstaw modułu 2, diagnostyki i ogólnej terapii na plecach i kręgosłupie szyjnym.
Omówienie pytań i problemów pojawiających się po module 2
17.00-17.15 Przerwa kawowa
17:15-20:00 Specjalistyczna terapia kończyny górnej wg Modelu Zniekształcenia Powięzi

Dzień 2.

9:00-11:00 Demonstracja terapii FDM w pracy z  pacjentem, diagnostyka wg nagrań video
11.00-11.15 Przerwa kawowa
11:15-13:00 Specjalistyczna terapia wg Modelu Zniekształcenia Powięzi- kończyny górnej- przegroda międzymięśniowa i błona międzykostna przedramienia
13.00-14.00 Przerwa
14.00-16.00 Specjalistyczna terapia wg Modelu Zniekształcenia Powięzi- kończyny dolnej
16.00-16.15 Przerwa kawowa
16:15-18:30 Specjalistyczna terapia wg Modelu Zniekształcenia Powięzi- przegroda międzymięśniowa i błona międzykostna podudzia

Dzień 3.

9:00-11:00 Demonstracja terapii FDM w pracy z  pacjentem, diagnostyka wg nagrań video
11.00-11.15 Przerwa kawowa
11:15-14:00 Specjalistyczna terapia wg Modelu Zniekształcenia Powięzi-głowa i staw skroniowo-żuchwowy,

Podsumowanie tematyki modułu 3.

Moduł 4: Practical Training + FDM Basic Certificate (FDM BC)

Wymagania: ukończenie FDM Basic (Moduł 1-3)
Na ostatnim module powtarzana i pogłębiana jest teoria FDM Basic (Moduł 1-3) przed podejściem do egzaminu końcowego EFDM (Basic Certificate).
Zdanie egzaminu upoważnia do uczestnictwa w dalszych kursach FDM (kursy dla zaawansowanych).
Dodatkowo absolwent/absolwentka po zdaniu egzaminu może zostać wpisana na międzynarodową listę lekarzy i terapeutów FDM.
Absolwent/ka FDM BC musi rozumieć podstawy FDM  i umieć zastosować metodę Typaldosa.

Dzień 1.

9:00-11:00 Powtórka podstaw teoretycznych FDM
11.00-11:15 Przerwa kawowa
11:15-13:00 Ćwiczenia praktyczne, powtórka technik z modułu 1
13.00-14.00 Przerwa
14:00-16:30 Ćwiczenia praktyczne, powtórka technik z modułu 2
16:30-16:45 Przerwa kawowa
16:45-17:45 Ćwiczenia praktyczne, powtórka technik z modułu 2 c.d.
17:45-18:15 Ćwiczenia praktyczne, powtórka technik z modułu 3
18:15-18:30 Przerwa kawowa
18:30-19:30 egzamin teoretyczny BC

Dzień 2.

9:00-14:00 egzamin praktyczny BC

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt w języku polskim.
Kurs prowadzony jest w języku niemieckim. Tłumaczenie jest konsekutywne.

Rehaintegro  informuje, że po zakończeniu każdego kursu zostanie Pan/Pani poproszona o wypełnienie krótkiej ankiety celem poinformowania organizatora, czy został osiągnięty cel szkolenia.

PROWADZĄCY:

Thorsten Fischer D.O. FDM (EFDMA) Instructor

Lekarz medycyny naturalnej, instruktor FDM (EFDMA)
5-letnie studia osteopatyczne  (2001-2006) w Osteopathie Schule Deutschland (OSD) ( Niemieckiej Szkole Osteopatii), Hamburg, Niemcy
Szkolenie FDM i oficjalna asystentura  (2006-2011) u dr Georga Harrera (Wiedeń)
Certyfikowany instruktor FDM od 2011 roku (EFDMA)
Hospitant i asystent u Marjorie Kasten PT (Maine, USA), terapia inwersyjna

Od 2011 roku nauka u instruktora FDM Keisuke Tanaki  (Kyushu, Japonia) w Osaka, Tokyo, Kyushu, Wiedniu, Osnabrück
Redaktor naczelny znanego niemieckiego czasopisma  dla osteopatów
„D.O.- Deutsche Zeitschrift für Osteopathie“ (Thieme Verlag), 2011-2013
Autor „Das Fasziendistorsionsmodell“ (Model Dystorsji Powięzi) w „Lexikon für Physiotherapie“ KVM Verlag („ Leksykon dla fizjoterapeutów“, wydawnictwo KVM)

Współautor artykułów o Modelu Dystorsji Powięzi w Szwajcarii
Udział w programie  telewizjynym o zdrowiu „Visite“, temat „ Osteopatia wg Typaldosa“ 2012 z prof. Matthiasem Finkiem

Założyciel i dyrektor centrum interdyscyplinarnego Agora, Hannover, Niemcy
Założyciel i wicedyrektor forum osteopatycznego Hannover e.V.
Instruktor (EFDMA) szkoleń FDM w Niemczech, Szwajcarii, Holandii, Polsce i Rosji

Contact Us