Kurs - Elementy fizjoterapii uroginekologicznej w praktyce położnej

Elementy fizjoterapii uroginekologicznej w praktyce położnej

prowadzący: mgr Aleksandra Kiedrowska | cena: 600 PLN

Kurs dla: położnych, studentów położnictwa, pielęgniarek środowiskowych, douli.

Miejsce i termin:

/

Czas: 1 dzień

Cel szkolenia:

Kurs podwyższa kompetencje w prowadzeniu opieki nad kobietą ciężarną i  w okresie połogu. Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie: ochrony i treningu dna miednicy, diagnostyki i terapii rozejścia mięśnia prostego brzucha, zaburzeń uroginekologicznych oraz terapii blizn po przebytym cesarskim cięciu lub/i nacięciu krocza. Nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych pomoże w bezpiecznej i kompleksowej opiece nad kobietą w ciąży i połogu.

Plan kursu:

9:00-11:00  Ochrona i trening dna miednicy
– mięśnie dna miednicy – budowa i funkcje
– codzienna ochrona
– trening dna miednicy – część praktyczna

11:00-11:15 przerwa

11:15-13:30 Najczęstsze zburzenia uroginekologiczne
Objawy, przyczyny, algorytmy postępowania w zaburzeniach tj:
– WNM
– pęcherz neurogenny
– obniżenie narządów
– bolesne współżycie

13:30-14:30 przerwa

14:30-17:00 Opieka poporodowa

Rozstęp mięśnia prostego:
– czynniki ryzyka
– rozpoznanie i diagnostyka
– zalecenia, ćwiczenia i elementy kinesiotapingu  – część praktyczna

Terapia blizn po cesarskim cięciu i nacięciu krocza
– ocena i zalecenia
– techniki manualne i elementy kinesiotapingu – część praktyczna

Aktywność po porodzie
– zalecenia i wytyczne

PROWADZĄCY:

mgr Aleksandra Kiedrowska

jest absolwentką Wydziału  Fizjoterapii AWF w Poznaniu. Tytuł terapeuty uroginekologicznego uzyskała w 2016r. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego.

W pracy zajmuje się przede wszystkim tematyką profilaktyki i terapii dysfunkcji dna miednicy. Potrzeba rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy sprawiła, że ukończyła także inne szkolenia związane z terapią ciała i miednicy m.in.: Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz obniżeniu narządów miednicy mniejszej (PTUG), Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (IPNFA),   Igłoterapia Sucha , Diagnostyka różnicowa i terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu, Masaż Tkanek Głębokich (dr J. Ciechomski), Trening Dna Miednicy (mgr K. Kucab-Klich) Nietrzymanie moczu –profilaktyka w ciąży i połogu oraz TENS (Fundacja Rodzić po Ludzku) czy Współczesne metody fizjoterapii z elementami osteopatii w ginekologii i  położnictwie. Obecnie prowadzi wyjazdową Szkołę Rodzenia Misja Mama dbając o rzetelną edukację okołoporodową dla przyszłych rodziców.

Contact Us