Kurs - Diagnostyka i terapia stawów skroniowo-żuchwowych w logopedii i neurologopedii

Diagnostyka i terapia stawów skroniowo-żuchwowych w logopedii i neurologopedii

prowadzący: MSc Ost DO Hans Fauville | cena: 1400 PLN

Kurs dla: logopedów,neurologopedów.

Miejsce i termin:

Poznań / 05-06.12.2019

Czas: 2 dni

Program kursu:

Dzień 1

9:00-11:00  Anatomia funkcjonalna i palpacja TMJ:

  • Lokalnie: Kości, krążek, mięśnie, unerwienie, zaopatrzenie krwionośne.
  • Bezpośrednie połączenia: OAA, czaszka.

Proces okluzji (biomechanika)

  • Zrozumienie ruchu TMJ wraz z anatomią
  • Tor żuchwy
  • Proces żucia

11:00-11:15 Przerwa

11:15-13:30 Ocena TMJ:

  • Lokalnie: TMJ
  • Połączenia: kompleks OAA, mięśnie podpotyliczne, okolica przednia kręgosłupa szyjnego, kość gnykowa, mięsnie nadgnykowe.
  • Czaszka (kości skroniowe)

13:30-14:30 Przerwa

14:30-16:15  Patologia i dysfunkcja:

  • Czerwone flagi
  • Lezja lokalna (klikanie, podwichnięcie, lezje stawu i krążka
  • Ból przeniesiony (różne typy bólów głowy, mięśniowy, punkty spustowe)

16:15-16:30 Przerwa

16:30-18:00  TMJ u dzieci i młodzieży:

 • Rozwój żuchwy, twarzy i przedniej okolicy gardła
 • Struny głosowe: rozwój, neurologia, patologia i dysfunkcja
 • Wpływ zmiany pozycji na:
  • Jakość głosu
  • Funkcje szczęk

Dzień 2

9:00-11:00  Fizjologia i koncepcje terapii TMJ:

  • Techniki terapeutyczne (techniki zewnątrz i wewnątrzustne)
   • Techniki tkanek miękkich lokalnie oraz na otaczające mięśnie.
   • Techniki mobilizacyjne dla TMJ, kompleksu przodu gardła, kości gnykowej, OAA.
   • Techniki czaszkowe.

11:00-11:15 Przerwa

11:15-13:30  Od pozycji żuchwy do mowy:

 • Zrozumienie
  • Biotypologie (eutoniczny, hipotoniczny, hipertoniczny)
  • Systemy nerwowo-mięśniowe
  • Połączenia mięśniowo-powięziowe

13:30-14:30 Przerwa

14:30-16:15  Od pozycji żuchwy do mowy:

 • Zrozumienie
  • Rozwój orofacjalny
  • Rozwój zębów i jamy ustnej
  • Wpływ na mowę

16:15-16:30 Przerwa

16:30-18:00   Ortodoncja i wpływ na mowę
Techniki oceny i terapii

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt w języku polskim oraz certyfikat.
Tłumaczenie jest konsekutywne.

PROWADZĄCY:

MSc Ost DO Hans Fauville

W 2007r. ukończył Flanders International College of Osteopathy w Belgii, uzyskując tytuł D.O. Następnie przystąpił do studiów licencjackich i magisterskich z dziedziny Osteopatii na Międzynarodowym Uniwersytecie w Dreźnie, które ukończył w 2013 roku.
Absolwent Msc PT w 2000 roku (Belgia)

Posiada bogate doświadczenie nauczycielskie jako:
– międzynarodowy wykładowca w zakresie podstawowej edukacji osteopatycznej
– doświadczony wykładowca i pasjonat osteopatii trzewnej, diagnostyki różnicowej, przypadków klinicznych  i integracji osteopatycznej (od 2008 roku)

Międzynarodowy nauczyciel autorskich szkoleń z zakresu:
osteopatii wisceralnej
położnictwa i ciąży
stawów skroniowo-żuchwowy i jego związków z dysfunkcjami somatycznymi i czaszkowo-krzyżowymi
integracji nerwowo-trzewnej
– wieloletni asystent na kursach podyplomowych prof. Laurie Hartman (BSO), twórcy technik manipulacji HVLA.
Do końca 2017 roku pełnił rolę Kierownika Flanders International College of Osteopathy

Pełni funkcje:
– prelegenta kilku międzynarodowych kongresów i konferencji
– członka  zarządu Związku Zawodowych Osteopatów
– członka zarządu komitetu akredytacji osteopatycznych studiów podyplomowych
Ponadto jest przeszkolonym audytorem przez Austriacki Instytut Standaryzacji (Wiedeń) dla OsEAN, opiekunem klinicznym OsEAN, aktywnym członkiem spotkań OsEAN (obecnie w trakcie pisania książki na tematy związane z jego zawodową pasją).

Contact Us