Kurs - Stawy skroniowo-żuchwowe w logopedii i neurologopedii – diagnostyka z elementami terapii

Stawy skroniowo-żuchwowe w logopedii i neurologopedii – diagnostyka z elementami terapii

prowadzący: MSc Ost DO Hans Fauville | cena: 1400 PLN

Kurs dla: logopedów,neurologopedów.

Miejsce i termin:

Poznań / 10-11.09.2020
Warszawa / 22-23.10.2020

Czas: 2 dni

Dysfunkcje TMJ albo ich kompensacje w kręgosłupie szyjnym, mięśniach szyi i okolicy gardła, mogą mieć negatywny wpływ na efektywność terapii logopedycznej. Dobra współpraca z terapeutą potrafiącym pracować manualnie ze dysfunkcyjnymi strukturami (fizjoterapeuta lub osteopata) może mieć bardzo korzystny wpływ na twoich pacjentów. Aby móc nawiązać taką współpracę jest bardzo ważne, aby logopeda był w stanie przebadać i tym samym skierować pacjenta oraz rozumieć jak terapeuta manualny pracuje z takimi dysfunkcjami.

Cele kursu:

Będziesz w stanie:

  • Zrozumieć normalną funkcję stawu skroniowo-żuchwowego (TMJ)
  • Zrozumieć dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego (TMJ)
  • Zrozumieć potencjalny wpływ na głowę, szyję i gardło
  • Przebadać stawy i mięśnie ww. struktur
  • Wykonać podstawowe techniki tkanek miękkich
  • Przebadać i pracować z pacjentem w bezpieczny sposób
  • Wykorzystywać specjalny formularz skierowania
  • Skierować pacjenta z wiedzą, czego się spodziewać po terapii

Ten kurs pozwoli ci ocenić, kiedy współpraca z terapeutą manualnym byłaby korzystna dla pacjenta dzięki zrozumieniu mechaniki funkcji, dysfunkcji i kompensacji.

Dzień 1

9:00-11:00
Wstęp: Korzyści ze współpracy z ostopatą i fizjoterapeutą, co może ocenić logopeda przed skierowaniem pacjenta?
Anatomia funkcjonalna TMJ
Lokalnie: Kości, krążek, mięśnie, unerwienie, zaopatrzenie krwionośne.
Bezpośrednie połączenia: OAA, czaszka.

Proces okluzji (biomechanika)
Zrozumienie ruchu TMJ wraz z anatomią
Tor żuchwy
Proces żucia

11:00-11:15 Przerwa

11:15-13:30

Ocena TMJ i otaczających struktur
Praca lokalna: TMJ, ocena ruchomości czynnej i biernej

13:30-14:30 Przerwa

14:30-16:15

Ocena TMJ i otaczających struktur
Połączenia: Kompleks OAA, mięśnie podpotyliczne, okolica przednia szyi, kość gnykowa, mięśnie pod- i nadgnykowe
Połączenia: Czaszka (kość skroniowa)
Dla każdej struktury manualne techniki badania

16:15-16:30 Przerwa

16:30-18:00
Patologie i dysfunkcje TMJ i powiązanych struktur
Czerwone flagi
Lokalne lezje TMJ (klikanie, podwichnięcia, lezje stawu i krążka)
Ból przeniesiony z TMJ (różne bóle głowy, mięśniowy, punkty spustowe)

Dzień 2.

9:00-11:00

Fizjologia i koncepcje terapii TMJ:
Techniki terapeutyczne (techniki zewnątrz i wewnątrzustne)
Zasady bezpieczeństwa
Techniki tkanek miękkich lokalnie oraz przedni kompleks gardła, kość gnykowa, OAA
Techniki dla kości skroniowej

11:00-11:15 Przerwa

11:15-13:30
Od pozycji żuchwy do mowy:
Zrozumienie
Biotypologie (eutoniczny, hipotoniczny, hipertoniczny)
Systemy nerwowo-mięśniowe
Połączenia mięśniowo-powięziowe

13:30-14:30 Przerwa

14:30-16:15
Kompleks języka
Zrozumienie
Rozwój twarzoczaszki
Wpływ na mowę

16:15-16:30 Przerwa

16:30-18:00
Jak i kiedy skierować pacjenta? Wykorzystanie dostarczonego formularza w celu skierowania pacjenta z konkretną dysfunkcją

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt w języku polskim oraz certyfikat.
Tłumaczenie jest konsekutywne.

PROWADZĄCY:

MSc Ost DO Hans Fauville

W 2007r. ukończył Flanders International College of Osteopathy w Belgii, uzyskując tytuł D.O. Następnie przystąpił do studiów licencjackich i magisterskich z dziedziny Osteopatii na Międzynarodowym Uniwersytecie w Dreźnie, które ukończył w 2013 roku.
Absolwent Msc PT w 2000 roku (Belgia)

Posiada bogate doświadczenie nauczycielskie jako:
– międzynarodowy wykładowca w zakresie podstawowej edukacji osteopatycznej
– doświadczony wykładowca i pasjonat osteopatii trzewnej, diagnostyki różnicowej, przypadków klinicznych  i integracji osteopatycznej (od 2008 roku)

Międzynarodowy nauczyciel autorskich szkoleń z zakresu:
osteopatii wisceralnej
położnictwa i ciąży
stawów skroniowo-żuchwowy i jego związków z dysfunkcjami somatycznymi i czaszkowo-krzyżowymi
integracji nerwowo-trzewnej
– wieloletni asystent na kursach podyplomowych prof. Laurie Hartman (BSO), twórcy technik manipulacji HVLA.
Do końca 2017 roku pełnił rolę Kierownika Flanders International College of Osteopathy

Pełni funkcje:
– prelegenta kilku międzynarodowych kongresów i konferencji
– członka  zarządu Związku Zawodowych Osteopatów
– członka zarządu komitetu akredytacji osteopatycznych studiów podyplomowych
Ponadto jest przeszkolonym audytorem przez Austriacki Instytut Standaryzacji (Wiedeń) dla OsEAN, opiekunem klinicznym OsEAN, aktywnym członkiem spotkań OsEAN (obecnie w trakcie pisania książki na tematy związane z jego zawodową pasją).

Contact Us