Kurs - Biochemia funkcjonalna w urazach ortopedycznych

Biochemia funkcjonalna w urazach ortopedycznych

prowadzący: prof. Igor G. Bondarenko – lekarz medycyny, kinezjolog, Ihor Oliinyk – lekarz medycyny, kinezjolog | cena: 650 PLN

Kurs dla: fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, studentów fizjoterapii, dietetyków, trenerów.

Czas: 1 dzień

Celem kursu jest omówienie zaleceń dotyczących stosowania określonych suplementów diety oraz składników odżywczych, co może posłużyć jako uzupełnienie w codziennej pracy fizjoterapeutów z pacjentami.
Wsparcie organizmu poprzez odpowiednią suplementację wspomaga działania manualne, zmniejsza dolegliwości bólowe oraz przyspiesza regenerację tkanek. Tym samym wspiera rehabilitację oraz pomaga w szybszym powrocie do zdrowia.
Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę o stanach zapalnych (ostrych i przewlekłych) od strony biochemicznej, o możliwościach wspomagania rehabilitacji przez poszczególne elementy diety, a także dowiedzą się, jakie składniki mają wpływ na rozwój oraz stan tkanki łącznej w aparacie ruchu.

Program:

9:00-11:00
Czym są kości, więzadła, torebki stawowe z punktu widzenia ich składu biochemicznego?
Jakie składniki pokarmowe są niezbędne do wzmocnienia tych struktur?

11:00-11:15 przerwa

11:15-13:30
Czym są określone struktury podlegające uszkodzeniom?
Urazy ostre
Dlaczego poważne uszkodzenia coraz częściej występują w młodym wieku?
Zmniejszenie wytrzymałości kości, stawów, więzadeł z punktu widzenia patochemii.
Wczesny okres pooperacyjny. Dlaczego (z punktu widzenia patochemii) pojawia się obrzęk tkanek po operacji?
Jakie składniki odżywcze są potrzebne aby fizjologicznie zmniejszyć pooperacyjny stan zapalny?

13:30-14:30 przerwa

14:30-16:15
Urazy przewlekłe:
„Przeciążeniowe” uszkodzenie kości, więzadeł, ścięgien – jako wynik przeciążenia i zmniejszenia wytrzymałości tkanek.
Co (z punktu widzenia patochemii) zwiększa podatność tkanki łącznej na przewlekłe obciążenia?

16:15-16:30 przerwa

16:30-18:00
Reakcje mięśni na trening.
Dlaczego (z punktu widzenia patochemii) pojawia się ból mięśni po obciążeniu?
O gromadzenie kwasu mlekowego w mięśniach po intensywnym obciążeniu – mit niepotwierdzony badaniami naukowymi.
Jakie składniki odżywcze są potrzebne aby fizjologicznie zmniejszyć ból mięśni po obciążeniu?
Jak przygotować aparat ruchu do wysiłku od strony biochemicznej?

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt oraz certyfikat.
„Rehaintegro” informuje, że po zakończeniu każdego kursu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety, celem poinformowania organizatora, czy został osiągnięty cel szkolenia.

PROWADZĄCY:

prof. Igor G. Bondarenko – lekarz medycyny, kinezjolog

pełni funkcję profesora w dziedzinie biochemii ogólnej i klinicznej  Ukończył Wojskową  Akademię Medyczną (St. Petersburg, Rosja, 1982). Specjalizuje się w biochemii (doktorat na Wojskowej Akademii Medycznej, przyznany w 1988 r.), immunodiagnozie (Wojskowa Akademia Medyczna, 1993), Clinical Laboratory Medicine (Państwowy Uniwersytet Medyczny, St. Petersburg, Rosja, 1997).
Jest dyplomowanym specjalistą Association of Systematic Kinesiology (Wielka Brytania, 2004).
Od 1998 roku do dnia dzisiejszego brał udział w wielu międzynarodowych seminariach z zakresu biochemii funkcjonalnej / żywieniowej i kinezjologii stosowanej.
Jest członkiem Europejskiej Federacji Parazytologów, autorem ponad 60 publikacji naukowych.
Zainteresowania naukowe: biochemia makrofagów, biochemia odporności przeciwpasożytniczej, patobiochemia uszkodzenia wątroby.
Zainteresowanie kliniczne: terapia metaboliczna toksyczności uszczegółowiona dla każdego pacjenta za pomocą testu mięśniowego stosowanego w kinezjologii

Ihor Oliinyk – lekarz medycyny, kinezjolog

Lekarz ortopeda, traumatolog, specjalista kinezjologii stosowanej oraz kinezjologii stosowanej w sporcie.
Studia medyczne ukończył w 1994r (Czerniowce, Ukraina), w latach 1994-1997 specjalizował się w zakresie ortopedii i traumatologii. W 2006 roku zdobył specjalizację w terapii manualnej na Uniwersytecie medycznym w Charkowie. Od 2008 roku zajmuje się kinezjologią stosowaną. W latach 2010 – 2013 ukończył cykl szkoleń z zakresu kinezjologii stosowanej w sporcie.
Regularnie uczestniczy w wykładach, szkoleniach, konferencjach International College of Applied Kinesiology.
Zainteresowania kliniczne oraz badawcze: wpływ składników odżywczych na aparat ruchu, aktywność fizyczną, wydolność, odporność oraz samopoczucie, wpływ czynników psychosomatycznych na aparat ruchu, kontuzje oraz wyniki w sporcie.

Contact Us