Nasi instruktorzy to doświadczone w swych dziedzinach autorytety, posiadające wysoki poziom przygotowania merytorycznego i bogate doświadczenie w pracy z pacjentami.

Contact Us