Kurs - Psycho-emocjonalne aspekty w osteopatii

Psycho-emocjonalne aspekty w osteopatii

prowadzący: Robert Shaw PhD DO | cena: 1900 PLN

Kurs dla: osteopatów, studentów osteopatii

Miejsce i termin:

Warszawa / 14-16.09.2018

Czas: 3 dni

Cel kursu:  Niniejszy kurs zapozna uczestników z kluczowymi postaciami, koncepcjami i sposobami pracy psychologicznej oraz zademonstruje ważność omawianych aspektów dla zrozumienia podłoża psycho-emocjonalnego pracy klinicznej, badania i oceny osteopatycznej, leczenia pacjenta i dalszego planowania jego terapii. Uczestnicy będą mieli możliwość przedyskutowania sytuacji występujących w praktyce osteopatycznej z psychologicznego punktu widzenia. Pod koniec warsztatu będą mogli zaprezentować przypadek ze swojego własnego gabinetu, odnosząc się do teorii poznanych podczas kursu.  

Główne treści:

 • Najważniejsze teorie psychoterapii: terapia poznawczo-behawioralna, terapia psychodynamiczna i humanistyczna
 • Koncepcje psychodynamiczne, przeniesienie, przeciwprzeniesienie, ego, id, super-ego itd.
 • Analiza przypadku osteopatycznego z perspektywy psychodynamicznej
 • Somatyzacja, medykalizacja symptomów pacjenta
 • Wizualizacja i badanie przypadku osteopatycznego
 • Relacja terapeutyczna, przymierze terapeutyczne i główne psychoterapeutyczne czynniki leczące
 • Analiza Transakcyjna (TA), teoria napędu i analiza typowej sytuacji osteopatycznej za pomocą Analizy Transakcyjnej
 • Ocena zdrowia psychicznego, wprowadzenie do klasyfikacji DSM i typów osobowości
 • Neuropsychologia – empatia ciała, neurony lustrzane, język ciała, jak w praktyce rozpoznawać zespół wypalenia
 • Zrozumienie autonomicznego układu nerwowego w odniesieniu do stresu, stresu traumatycznego i zespołu stresu pourazowego.  Ocena urazu psychicznego i sposoby postępowania z pacjentami cierpiącymi z powodu PTSD, somatyczna terapia traumy
 • Obraz ciała a wstyd –  znaczenie zagadnienia z punktu widzenia praktyki osteopatycznej na podstawie rozbudowanego studium przypadku pacjenta osteopatycznego

Dzień pierwszy 

9:00-11:00

Wprowadzenie: Czego oczekujecie od tego kursu?
Danie możliwości uczestnikom zaprezentowania przypadków z ich własnej praktyki z perspektywy psycho-emocjonalnej 

11:00-11:15  Przerwa kawowa

11:15-13:30

Uczenie się oraz ważność pracy w małych grupach, prowadzenie prezentacji (style uczenia się; może być użyteczne zgłębienie aspektów psycho-emocjonalnych danej grupy dla zapewnienia poczucie dyskrecji bezpieczeństwa)
Wykład: Co to jest Różnica?
Główne teorie Psychoterapii

13:30-14:30 Przerwa na lunch

14:30-16:30

Ćwiczenie w małej grupie: założenia – sądy prawdziwe i nieprawdziwe
Wykład: koncepcje psychodynamiczne
Studia przypadków.
Ćwiczenie w małej grupie: odgrywanie ról – zbieranie wywiadu i język ciała 

16:30-16:45  Przerwa kawowa

16:45-18:30

Wykład: somatyzacja i studia przypadków
Ćwiczenie w małej grupie: wizualizacja                               
Zakończenie dnia – ćwiczenie: omówienie w małych grupach teorii, które zostały poznane podczas pierwszego dnia oraz ich użyteczności w praktyce osteopatycznej 

Dzień drugi 

9:00-11:00

Ćwiczenie w małych grupach: relacja terapeutyczna
Wykład: relacja terapeutyczna 

11:00-11:15 Przerwa kawowa

11:15-13:30

Wykład: Analiza Transakcyjna
Ćwiczenie w małych grupach: interakcje degeneracyjne i uczenie się z przypadków (incydentów) krytycznych 

13:30-14:30 Przerwa na lunch

14:30-16:30

Wykład: ocena zdrowia psychicznego
Mała i duża grupa: sytuacje z praktyki osteopatycznej  

16:30-16:45 Przerwa kawowa

16:45-18:30

Ćwiczenie w małej grupie: dyskusja zaprezentowanych przypadków i przygotowanie przypadku z własnej praktyki osteopatycznej do zaprezentowania następnego dnia
Małe grupy: Experiential Body –  ćwiczenia świadomościowe 

Dzień trzeci  

9:00-11:00

Wykład: neuropsychologia
Wykład: empatia ciała
Ćwiczenie małej grupie: odzwierciedlanie posturalne (Postural Mirroring)

11:00-11:15 Przerwa kawowa

11:15-13:15
Wykład: zespół stresu pourazowego – PTSD
Ćwiczenie w małej grupie: identyfikowanie struktur wspierających
Wykład: Wstyd – studium przypadku 

13:15-13:30 Przerwa kawowa

13:30-15:30

Duża grupa: prezentacje przypadków z gabinetów osteopatycznych oraz omówienie doświadczeń
Duża grupa: czego się nauczyliśmy i jakie zidentyfikowaliśmy przyszłe potrzeby w zakresie zgłębiania wiedzy i uczenia się 

Tłumaczenie jest konsekutywne
Każdy z uczestników otrzymuje skrypt i certyfikat w języku polskim

PROWADZĄCY:

Robert Shaw PhD DO

Osteopata, Fizjoterapeuta, Badacz, Wykładowca, Superwizor 

Edukacja, kształcenie, referencje
1984  BSc (Hons) z zakresu mikrobiologii (uniwersytet w Lejdzie)
1989  dyplom osteopaty (Brytyjska Szkoła Osteopatii)
1994  magister w zakresie poradnictwa psychologicznego (Uniwersytet w  Derby)
1997  dyplom w zakresie psychoterapii integracyjnej (Sherwood Psychotherapy Training Institute)
1997  PG certyfikat nauczania na poziomie wyższym (Uniwersytet w Derby)
1998  superwizor kliniczny z psychoterapii (Sherwood Psychotherapy Training Institute)
2000  doktorat PhD (Uniwersytet w Derby)
2006  Trening Pracy z Traumą: Somatic Trauma Training (Cambridge Body Psychotherapy Centre)
2010   Europejski Certyfikat Psychoterapeuty  

Doświadczenie i zainteresowania

Zainteresowania Roberta skupiają się wokół zależności pomiędzy umysłem a ciałem. Z zapałem stara się pomagać pacjentom w zgłębianiu aspektów fizycznych i emocjonalnych występujących u nich problemów. Pasjonuje się tworzeniem kultury badawczej w zakresie osteopatii, odnosząc się do modelu badacza praktyka i specjalizując się w jakościowych metodach badawczych, w szczególności w zakresie teorii ugruntowania, fenomenologii i etnografii. W ciągu 25 lat doświadczenia jako nauczyciel akademicki rozwijał pasje i zamiłowania studentów oraz wpajał im zasady krytycznego myślenia.  

Kariera 

W Wielkiej Brytanii Robert pracował w prywatnym gabinecie jako osteopata, fizjoterapeuta integracyjny oraz superwizor. Jest nauczycielem akademickim czynnym zawodowo od wczesnych lat dziewięćdziesiątych. Początkowo pracował jako nauczyciel kliniczny w Brytyjskiej Szkole Osteopatii, a następnie jako starszy wykładowca na uniwersytecie w Derby oraz jako starszy badacz i wykładowca w Sherwood Psychotherapy. W roku 2010 założył prywatny gabinet w Sztokholmie oraz pracuje jako starszy wykładowca odpowiedzialny za badania naukowe i praktykę kliniczną Sztokholmskiej Szkole Medycyny Osteopatycznej (Stockholm College of Osteopathic Medicine).

W trakcie swojej kariery zawodowej zdobył bogate i różnorodne doświadczenie między innymi w zakresie:

 • zarządzania kursami akademickimi jako lider projektów i programów
 • członkostwa korporacyjnej grupy zarządczej opracowującej program kursu doktoryzacyjnego dla praktyków (Doctor of Practice)
 • recenzowania prac naukowych dla Journal of Osteopathic Medicine, oraz dla Counselling and Psychotherapy Research
 • członkostwa w radzie komisji badawczej dla United Kingdom Council for Psychotherapy.
 • członkostwa grupy badawczej z zakresu medycyny alternatywnej i leczenia komplementarnego
 • członka komisji konferencji naukowych (ACHRN)
 • zewnętrznego biegłego do spraw nadawania tytułów Msc w zakresie programów psychoterapii integracyjnej
 • zewnętrznego egzaminatora dla Skandinaviska Osteopatskolan w Gothenburgu i dla College d’Etudes Osteopathiques w Montrealu
 • byłego zewnętrznego egzaminatora programów MSc w zakresie psychoterapii integracyjnej w Wielkie Brytanii
 • konsultanta badawczego dla Szwedzkiego Towarzystwa Osteopatycznego
 • członka wydziału międzynarodowego Europejskiej Szkoły Osteopatii nauczającego zagadnień osteopatii psycho-emocjonalnej w Rosji, Polsce i Danii
 • prowadzącego cieszących się dużą popularnością kursów „uczenia się przez całe życie” skierowanych do doświadczonych praktyków, których elementami są superwizja i programy typu follow up events
 • kierownika programu Skandinaviska Osteopatskolan w Gothenburg

Publikacje

Opublikował wiele artykułów i wielokrotnie przemawiał na konferencjach w Wielkiej Brytanii i w Europie, zabierając głos w sprawach dotyczących relacji psychologii i ciała oraz zależności pomiędzy umysłem a ciałem. Opublikował także w książkę opartą na swoim doktoracie pt. „The Embodied Psychotherapist: the Therapist’s Body Story.”

Artykuły w czasopismach

SHAW, R (1994) An exploration into the relationship between visualisation, somatised pain and the unconscious, Changes, 12(1); 18-23
SHAW, R (1994) Literature review of somatisation, British Osteopathic Journal, XIII; 28-31
SHAW, R (1995) Mind-Body Dualism: An Historical Perspective And Its Prevalence Within Contemporary Medical Discourse, British Osteopathic Journal, vol XVII; 35-38
SHAW, R (1996) Towards An Understanding Of The Psychodynamic Processes Of The Body, Psychodynamic Counselling, vol 2(2); 230-246
SHAW, R (1996) Towards Integrating The Body Into Psychotherapy, Changes14(2); 108-113
SHAW, R (1997) Computer-Assisted Learning And Social Constructivist Approaches To Counselling Education, New Academic, vol 7 (1); 15-18
SHAW, R (1997) Towards A Sociology Of Lived-Body Experience, The Journal of Contemporary Health, vol 6; 61-64
SHAW, R (1998) Shame: An Integrated Approach To The Preverbal Becoming Verbal, Changes, vol 16 (4); 294-308
SHAW, R (2004) Psychotherapist Embodiment, Counselling and Psychotherapy Journal, vol 15(4); 14-17
SHAW, R (2004) The Embodied Psychotherapist: an Exploration of the Therapists’ Somatic Phenomena within the Therapeutic Encounter, Psychotherapy Research, 14(3); 271-288
SHAW, R (2008) The Practitioner-Researcher: a research journey narrative, The Psychotherapist, issue 38; 8-10

Contact Us