Kurs - Terapia Punktów Spustowych

Terapia Punktów Spustowych

prowadzący: dr n. med. Marcin Wytrążek | cena: 1400 PLN

Kurs dla: Fizjoterapeutów, masażystów, studentów fizjoterapii.

Miejsce i termin:

Warszawa / 31.01-03.02.2019

Czas: Dzień 1,2,3: 9:00-18:00, dzień 4: 9:00-15:00.

Jest to praktyczny kurs obejmujący zagadnienia terapii punktów spustowych z użyciem najskuteczniejszych technik. Kurs przedstawia kompleksowe podejście do pacjenta – badanie, terapię i profilaktykę. Prezentowane techniki są wykorzystywane w większości dolegliwości narządu ruchu, którym według wielu autorów towarzyszy ból mięśniowo-powięziowy i punkty spustowe.

Celem terapii punktów spustowych jest:
-zwiększanie elastyczności i sprawności tkanek
-obniżanie napięcia mięśni
-zwiększanie zakresu ruchów
-usuwanie bólu i uczucia sztywności

Program kursu obejmuje m.in.:
Wstęp teoretyczny do terapii punktów spustowych – podstawy teoretyczne, patofizjologia zaburzeń w układzie mięśniowo-powięziowym, przyczyny ich powstawania i czynniki podtrzymujące.
• Ćwiczenia rozpoznawania zaburzeń w układzie mięśniowo-powięziowym, ćwiczenia palpacji powięzi, mięśni, nauka wyczuwania punktów spustowych
• Omówienie technik manualnych stosowanych w terapii tkanek miękkich terapia uciskowa, pozycyjne rozluźnianie, lokalne rozciąganie, techniki energizacji mięśni wg Chaitowa, terapia Thera Cane, rozluźnianie mięśniowo-powięziowe
• Techniki autoterapii, jak rozpoznawać i skutecznie likwidować punkty spustowe we własnym ciele.

90 % czasu kursu poświęcone jest na praktykę, omawiany jest mięsień bądź okolica ciała, przyczyny powstawania przeciążeń, występujące wzorce promieniowania bólu, następnie przechodzimy do testów klinicznych, testu długości mięśnia, badania palpacyjnego w celu wyczucia napięcia bądź restrykcji oraz do lokalizowania punktu spustowego. Następnie prezentowane są techniki terapeutyczne i ćwiczenia ich wykonywania w parach. Po tym prezentacja technik autoterapii i ich wykorzystanie podczas ćwiczeń na sobie. Duży nacisk kładziony jest na palpację, umiejętność rozpoznawania zaburzeń w obrębie powięzi i mięśni i ich przyczyn powstawania. Omówione zostaną także możliwości wykorzystania fizykoterapii w terapii tkanek miękkich oraz zastosowanie powyższej wiedzy w terapii powszechnie występujących schorzeń (łokieć tenisisty, zespół zamrożonego barku, zespół górnego otworu klatki piersiowej, ostroga piętowa itp.)

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt oraz certyfikat uczestnictwa w kursie wystawiony przez WSEiT oraz świadectwo ukończenia kursu dokształcającego na druku MNiSW.

PROWADZĄCY:

dr n. med. Marcin Wytrążek

Fizjoterapeuta, wykładowca Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pracę doktorską z zakresu wykorzystania elektromiografii u pacjentów z punktami spustowymi bronił na Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W latach 2010-2014 pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia. Aktualnie jest kierownikiem Pracowni Terapii Manualnej i Masażu Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii.

Klinicysta, zajmuje się różnymi formami terapii manualnej i masażu, specjalizuje się w terapii punktów spustowych i masażu tkanek głębokich. Jest uczestnikiem licznych konferencji i szkoleń z zakresu fizjoterapii.  Od 2010 roku pełni funkcję redaktora naczelnego Wydawnictwa Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii. Prowadzi kursy z zakresu terapii punktów spustowych i masażu tkanek głębokich. Jest twórcą pierwszych w Polsce studiów podyplomowych Terapia manualna tkanek miękkich, których kolejne edycje odbywają się w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Jest autorem podręcznika do masażu tkanek głębokich – „Masaż tkanek głębokich. Materiały pomocnicze do ćwiczeń” oraz tłumaczeń książek „Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe” Carol Manheim i „Rozluźnianie powięziowe dla równowagi strukturalnej. Jamesa Earlesa i Toma Myersa oraz autorem i współautorem licznych publikacji naukowych. Od 2010 roku pełni funkcję Redaktora naczelnego Wydawnictwa WSEiT.

Uczył się i nadal doskonali swoje umiejętności pod okiem takich instruktorów jak Carol Manheim, John Smith, Marty Ryan, Art Riggs, Leon Chaitow, Gil Hedley, Julian Baker, Steven Goldstein. Prowadzi kanał edukacyjny na YouTube – Marcin Wytrążek, którego celem jest dostarczanie materiałów edukacyjnych dla masażystów i fizjoterapeutów zafascynowanych terapią manualną tkanek miękkich.

Contact Us