Kurs - Trening dna miednicy Corefit® System

Trening dna miednicy Corefit® System

prowadzący: mgr Izabela Żak | cena: 1300 PLN

Kurs dla: Fizjoterapeutów, położnych, pielęgniarek środowiskowych, nauczycieli jogi, trenerów personalnych, instruktorów (fitness, rekreacji ruchowej, pilates), opiekunów osób starszych, douli, studentów 3 roku fizjoterapii, studentów kierunku położnictwo.

Miejsce i termin:

Gdańsk / 25-26.05.2019
Lublin / 08-09.06.2019
Poznań / 15-16.06.2019
Warszawa / 06-07.07.2019
Wrocław / 13-14.07.2019
Kraków / 05-06.10.2019
Katowice / 09-10.11.2019

Czas: 2 dni

Opis metody

Koncepcja Corefit®System powstała na bazie wyników badań naukowców z Australii (Hodges, Sapsford, Richardson), Kanady (Lee, Miller), Szwajcarii ( Larsen, Cantienica®-Beckenbodentraining), Francji (Dumoulin) oraz  doświadczenia i obserwacji własnych w pracy z pacjentami z dysfunkcjami dna miednicy. Koncepcja jest skuteczną, nieinwazyjną formą terapii zachowawczej dysfunkcji dna miednicy oraz profilaktyki.

Proponowany program Corefit System, zawierający konkretne zalecenia i plany strategii terapii w poszczególnych zaburzeniach  może odegrać ważną rolę w profilaktyce i terapii zaburzeń statyki miednicy i nietrzymania moczu u znacznej części kobiet po 45 roku życia, a także kobiet w połogu, poprawiając komfort życia pacjentek, umożliwiając im dłuższą aktywność zawodową i normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. CorefitSystem został także opracowany dla mężczyzn z zaburzeniami funkcji seksualnych oraz nietrzymania moczu po zabiegu prostatektomii.

Wyróżniki koncepcji Corefit® System:

 • ćwiczenia sensomotoryczne, których celem jest zarówno uświadomienie, jak i uruchomienie  okolicy miednicy
 •  nauczanie prawidłowej lokalizacji i świadomego napięcia mięśni dna miednicy z jednoczesnym wyłączeniem dużych, zewnętrznych grup mięśniowych
 • wolicjonalna aktywacja poszczególnych warstw mięśni dna miednicy;
 • ćwiczenia oddechowe;
 •  indywidualne podejście do procesu usprawniania – dobranie odpowiedniego planu treningowego (algorytmy postępowania: położniczy, uroginekologiczny ( kobiety), urologiczny (mężczyźni));
 •  reedukacja nieprawidłowych wzorców motorycznych (wzorzec globalnego pobudzenia) prowadzących do nadmiernego przeciążenia struktur dna miednicy związanych m.in. z nieprawidłową reakcją na  wzrost ciśnienia wewnątrzbrzusznego (głównie podczas kaszlu, kichania, dźwigania);
 •  kokontrakcja mięśni lokalnych stabilizatorów kompleksu biodrowo-lędźwiowo-miednicznego ( wielodzielny, poprzeczny brzucha) oraz mięśni dna miednicy
 • Różnicowanie napięcia – trening siłowy, wytrzymałościowy

Dla kogo terapia:

 • Profilaktyka w okresie ciąży
 • Profilaktyka dla osób uprawiających różne formy aktywności – prawidłowa stabilizacja kręgosłupa – przeciwdziałanie urazom kręgosłupa i stawów, nauka prawidłowych zachowań podczas uprawiania ćwiczeń fizycznych
 • Reedukacja mięśni dna miednicy po porodzie ( siłami natury i cięciu cesarskim)
 • Terapia nietrzymania moczu ( wysiłkowe nietrzymanie moczu, pęcherz nadreaktywny, nietrzymanie z przepełnienia, nietrzymanie moczu po prostatektomii
 • Terapia zaburzeń statyki narządu rodnego ( obniżenie ścian pochwy, opadanie macicy, zaburzenia sfery seksualnej)
 • Terapia zaburzeń związanych z dysfunkcją stabilizacji głębokiej – dyskopatie, bóle kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych

Cel szkolenia:
Osoby uczestniczące w szkoleniu zdobędą wiedzę i umiejętności:
– w jaki sposób uzyskać u pacjenta prawidłowe napięcie mięśni dna miednicy
– w jaki sposób wyeliminować nieprawidłowe wzorce pobudzenia
– jak różnicować czas i siłę skurczu mięśni dna miednicy
– jak prowadzić terapię u kobiet w ciąży, połogu, okresie menopauzy
– jak prowadzić terapię u mężczyzn
– w jaki sposób wykorzystać urządzenie Biofeedback Pressure Stabilizer w procesie terapii
– jakie zastosować ankiety dla pacjentów wspomagające obserwację zmian w terapii

Terapeuci i położne – prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób z dysfunkcjami dna miednicy ( kobiety ciąża, połóg, menopauza + każdy wiek, mężczyźni po prostatektomii)

Instruktorzy, nauczyciele – prowadzenie ćwiczeń dna miednicy dla grup i indywidualnie, bezpieczne i nie nasilające dolegliwości pacjenta dopasowanie treningu fitness i innych ćwiczeń dla osób z problemami z kręgosłupem, dnem miednicy, dla kobiet po porodzie, po zabiegach operacyjnych itp.

Plan kursu

Dzień I:

9:00-11:00  Teoria:
Budowa i funkcje układu moczowo-płciowego kobiety i mężczyzny
Mięśnie dna miednicy – budowa i funkcje

11:00-11:15 Przerwa

11:15-13:30
Stabilizacja głęboka –  mechanizm działania, kokontrakcje, ciśnienie śródbrzuszne, mięśnie lokalnie stabilizujące kompleks biodrowo-lędźwiowo-miedniczny

13:30-14:30 Przerwa

14:30-17:00 Dysfunkcje dna miednicy u kobiet i mężczyzn – objawy, przyczyny

Dzień II 

9:00-11:00 Teoria: Algorytmy postępowania ( położniczy, uroginekologiczny, urologiczny)

11:00-11:15 Przerwa

11:15-13:15 Praktyka:
Pozycje wyjściowe i ćwiczenia  stosowane w każdym z algorytmów
Podstawy powięziowych technik manualnych rozluźniających mięśnie obręczy biodrowej

13:15-13:30 Przerwa

13:30-15:30
Zastosowanie aparatu Biofeedback Pressure Stabilizer w uzyskaniu prawidłowego napięcia mięśni  stabilizujących – trening funkcjonalny
Ankiety stosowane do oceny postępów w terapii

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt i certyfikat.

Rehaintegro  informuje, że po zakończeniu każdego kursu zostanie Pan/Pani poproszona o wypełnienie krótkiej ankiety celem poinformowania organizatora, czy został osiągnięty cel szkolenia.

PROWADZĄCY:

mgr Izabela Żak

absolwentka Wydziału  Fizjoterapii AWF w Katowicach. Obecnie jako doktorantka, pod kierunkiem prof. Edwarda Saulicza zajmuje się tematyką profilaktyki i terapii  dysfunkcji dna miednicy.

Pracując z pacjentami zauważyła, że wiele kobiet po porodach, operacjach uroginekologicznych, podczas klimakterium boryka się z problemem osłabienia dna miednicy (najważniejsze to: opadanie narządów rodnych, nietrzymanie moczu, nadreaktywny pęcherz, trudności z orgazmem, zmiany zwyrodnieniowe bioder i kręgosłupa).
Kłopoty z powodu osłabienia dna miednicy coraz częściej  mają także mężczyźni. Powodowane stresem i nadmiarem obowiązków przewlekłe napięcie mięśni dna miednicy może prowadzić do bólu dolnego odcinka kręgosłupa, problemów z prostatą, zaburzeń potencji i erekcji a po usunięciu prostaty pojawia się często nietrzymanie moczu.  To wszystko odbiera  możliwość  cieszenia się zdrowiem i aktywnością do późnych lat.

Poszukiwała zatem skutecznej formy terapii dla tych problemów. W 2009 roku ukończyła szkolenie instruktorskie Cantienica® – Trening Dna Miednicy w Zurychu, od tego też roku rozpoczęła badania nad mięśniami dna miednicy.  Potrzeba rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy sprawiła, że ukończyła także inne szkolenia związane z terapią ciała i miednicy: Physio Pelvica I – ” Fizjoterapia w zaburzeniach funkcjonalnych miednicy i nietrzymania moczu”, J. Earls&T. Myers ” Fascial Release for Structural Balance: Intrinsic Muscles of the Pelvis”, J. Smith: “Introduction to Structural Integration”, The Redcord Education Program: “Neurac1″, Plaatsman Concept: ” Assessment, Treatment and Manipulation of the Spine and the Peripheral Joints. Mobilisation of the Nervous System .

Obecnie pracuje swoją autorską metodą Corefit® System, która powstała w oparciu o własne badania i doświadczenia pracy z pacjentami oraz o najnowsze wyniki badań naukowych z całego świata.

Contact Us