Kurs - Trening dna miednicy Corefit® System

Trening dna miednicy Corefit® System

prowadzący: dr Izabela Żak | cena: 1300 PLN

Kurs dla: fizjoterapeutów, położnych, pielęgniarek środowiskowych, nauczycieli jogi, trenerów personalnych, instruktorów (m.in. fitnessu, rekreacji ruchowej, pilatesa), opiekunów osób starszych, douli, studentów 3 roku fizjoterapii, studentów położnictwa.

Miejsce i termin:

Czas: 2 dni

Opis metody

Koncepcja Corefit®System powstała w oparciu o wyniki badań naukowców z Australii (Hodges, Sapsford, Richardson), Kanady (Lee, Miller), Szwajcarii ( Larsen, Cantienica®-Beckenbodentraining), Francji (Dumoulin) oraz na podstawie doświadczeń i obserwacji rodzących się w toku pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfunkcję dna miednicy. Koncepcja jest skuteczną, nieinwazyjną formą terapii zachowawczej oraz profilaktyki.

Proponowany program Corefit®System, szczegółowe zalecenia i plany strategii terapii, w odpowiedzi na konkretne zaburzenia. Może on odegrać ważną rolę w profilaktyce i terapii zaburzeń statyki miednicy i nietrzymania moczu u znacznej części kobiet po 45 roku życia, a także u kobiet w połogu, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy komfortu życia pacjentek (dłuższa aktywność zawodowa, normalne funkcjonowanie w społeczeństwie). CorefitSystem został także opracowany dla mężczyzn z zaburzeniami funkcji seksualnych oraz problemami nietrzymania moczu po zabiegu prostatektomii.

Wyróżniki koncepcji Corefit® System:

 • ćwiczenia sensomotoryczne, których celem jest zarówno „uruchomienie”  okolicy miednicy
 •  nauczanie prawidłowej lokalizacji i świadomego napięcia mięśni dna miednicy z jednoczesnym wyłączeniem dużych, zewnętrznych grup mięśniowych
 • wolicjonalna aktywacja poszczególnych warstw mięśni dna miednicy
 • ćwiczenia oddechowe
 •  indywidualne opracowywanie planu treningowego  – algorytmy postępowania: położniczy, uroginekologiczny (dla kobiet), urologiczny (dla mężczyzn)
 •  reedukacja nieprawidłowych wzorców motorycznych (wzorzec globalnego pobudzenia) prowadzących do nadmiernego przeciążenia struktur dna miednicy
 •  kokontrakcja mięśni lokalnych stabilizatorów kompleksu biodrowo-lędźwiowo-miednicznego (wielodzielny, poprzeczny brzucha) oraz mięśni dna miednicy
 • różnicowanie napięcia – trening siłowy, wytrzymałościowy
W jakich przypadkach terapia jest przydatna?
 • w profilaktyce:  dla kobiet w okresie ciąży oraz dla osób uprawiających różne formy aktywności – nauka  prawidłowej stabilizacji kręgosłupa (przeciwdziałanie urazom kręgosłupa i stawów podczas uprawiania ćwiczeń fizycznych)
 • po porodzie –  reedukacja mięśni dna miednicy (siłami natury i po cięciu cesarskim)
 • przy problemie nietrzymania moczu (wysiłkowe nietrzymanie moczu, pęcherz nadreaktywny, nietrzymanie z przepełnienia, nietrzymanie moczu po prostatektomii)
 • przy zaburzeniach statyki narządu rodnego (obniżenie ścian pochwy, opadanie macicy, zaburzenia sfery seksualnej)
 • przy zaburzeniach związanych z dysfunkcją stabilizacji głębokiej (dyskopatie, bóle kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych)

Cel szkolenia:

Osoby uczestniczące w szkoleniu zdobędą wiedzę, w jaki sposób uzyskać u pacjenta prawidłowe napięcie mięśni dna miednicy, w jaki sposób wyeliminować nieprawidłowe wzorce pobudzenia, jak różnicować czas i siłę skurczu mięśni dna miednicy oraz zyskają umiejętności prowadzenia terapii kobiet w ciąży, połogu, okresie menopauzy oraz terapii mężczyzn, umiejętność praktycznego wykorzystania urządzenia Biofeedback Pressure Stabilizer w procesie terapii oraz stosowania ankiet wspomagających obserwację zmian w terapii pacjentów

Plan kursu

Dzień I:

9:00-11:00  Teoria:
Budowa i funkcje układu moczowo-płciowego kobiety i mężczyzny
Mięśnie dna miednicy – budowa i funkcje

11:00-11:15 przerwa

11:15-13:30
Stabilizacja głęboka –  mechanizm działania, kokontrakcje, ciśnienie śródbrzuszne, mięśnie lokalnie stabilizujące kompleks biodrowo-lędźwiowo-miedniczny

13:30-14:30 przerwa

14:30-17:00 Dysfunkcje dna miednicy u kobiet i mężczyzn – objawy, przyczyny

Dzień II 

9:00-11:00 Teoria:

Algorytmy postępowania (położniczy, uroginekologiczny, urologiczny)

11:00-11:15 przerwa

11:15-13:15 Praktyka:
Pozycje wyjściowe i ćwiczenia  stosowane w każdym z algorytmów
Podstawy powięziowych technik manualnych rozluźniających mięśnie obręczy biodrowej

13:15-13:30 przerwa

13:30-15:30
Zastosowanie aparatu Biofeedback Pressure Stabilizer w uzyskaniu prawidłowego napięcia mięśni  stabilizujących – trening funkcjonalny
Ankiety stosowane do oceny postępów w terapii

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt i certyfikat.

„Rehaintegro”  informuje, że po zakończeniu każdego kursu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety, celem poinformowania organizatora, czy został osiągnięty cel szkolenia.

PROWADZĄCY:

dr Izabela Żak

jest absolwentką Wydziału  Fizjoterapii AWF w Katowicach. Obecnie jako doktorantka, pod kierunkiem prof. Edwarda Saulicza, zajmuje się tematyką profilaktyki i terapii  dysfunkcji dna miednicy. Zainteresowanie tym obszarem tematycznym zrodziło się pod wpływem obserwacji pacjentów, skarżących się na wielorakie problemy wywołane osłabieniem dna miednicy. W 2009 roku ukończyła szkolenie instruktorskie Cantienica® – Trening Dna Miednicy w Zurychu, od tego też roku rozpoczęła badania nad mięśniami dna miednicy.  Potrzeba rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy sprawiła, że ukończyła także inne szkolenia związane z terapią ciała i miednicy: Physio Pelvica I – ”Fizjoterapia w zaburzeniach funkcjonalnych miednicy i nietrzymania moczu”, J. Earls&T. Myers ”Fascial Release for Structural Balance: Intrinsic Muscles of the Pelvis”, J. Smith: “Introduction to Structural Integration”, The Redcord Education Program: “Neurac1″, Plaatsman Concept: ”Assessment, Treatment and Manipulation of the Spine and the Peripheral Joints. Mobilisation of the Nervous System”.

 

Obecnie Izabela Żak pracuje nad autorską metodą Corefit® System, która powstała w oparciu o własne badania i doświadczenia w pracy z pacjentami, wzbogacone najnowszymi wynikami badań naukowych z całego świata.

Contact Us