Kurs - Terapia osteopatyczna w pediatrii

Terapia osteopatyczna w pediatrii

prowadzący: Sarah Bayley BSc (Hons) Osteopathic Medicine, MSc Paediatric Osteopathy | cena: 5700 PLN ( 1900 PLN za moduł*)

Kurs dla: fizjoterapeutów, osteopatów, studentów osteopatii. UWAGA! WYMAGANA JEST DOBRA ZNAJOMOŚĆ ANATOMII CZASZKI ORAZ TRZEWII

Miejsce i termin:

Czas: 3x 3 dni

Aktualnie trwające:

Poznań I:20-22.05.2022, II:23-25.09.2022, III:09-11.12.2022

*Nie ma możliwości zapisania się tylko na pojedynczy moduł.

Harmonogram wpłat otrzymają Państwo w mailu zwrotnym po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Cele kursu:

Kurs będzie stanowił okazję do zapoznania się z zasadami osteopatii i koncepcji mechanizmów niezależnych od woli opisanych przez WG Sutherlanda i innych. Pozwoli również zgłębić, w jaki sposób omówione zasady i koncepcje mogą być stosowane w leczeniu niemowląt i dzieci.

Poza omówieniem współczesnego kontekstu osteopatii, historyczna perspektywa pomoże wyjaśnić tło różnych modeli osteopatii czaszkowej i leczenia czaszkowo-krzyżowego, które są obecnie stosowane.

Zasady osteopatyczne zostaną opisane w kontekście embriologii oraz rozwoju płodowego i pourodzeniowego. Kurs będzie wzbogacony przykładami z praktyki. Dzięki licznym ćwiczeniom możliwe będzie rozwinięcie umiejętności palpacyjnych i opanowanie technik osteopatycznych.

Uczestnicy nauczą się prowadzić terapię układu mięśniowo-szkieletowego, oddechowego, żołądkowo-jelitowego oraz ośrodkowego układu nerwowego w odniesieniu do dolegliwości, które często dotykają niemowląt i dzieci, jak na przykład trudności z karmieniem, niespokojne i płaczące dziecko, kolka, plagiocefalia, kręcz szyi, odkształcenia (zdeformowania) głowy, refluks żołądkowo-przełykowy, zapalenie ucha środkowego.

PRZED KAŻDYM MODUŁEM KURSANCI OTRZYMAJĄ MATERIAŁY DYDAKTYCZNE W CELU PRZYGOTOWANIA SIĘ DO ZAJĘĆ.

Moduł I: Wprowadzenie, ciąża i poród

Skutki ciąży i porodu mogą być dalekosiężne zarówno dla matki, jak i dziecka. Podczas pierwszego modułu naszego kursu zgłębimy niektóre z tych wpływów na poziomie fizjologicznym, psychologicznym i emocjonalnym oraz naszą rolę w zapewnieniu wsparcia niemowlętom i matkom w pierwszych miesiącach po porodzie.

Cele nauczania:

Ocena wpływu ciąży i porodu na matkę i dziecko, zarówno prawidłową, jak i nieprawidłową pod kątem układu mięśniowo-szkieletowego poprzez ocenę wzrokową i palpacyjną oraz leczenie za pomocą technik osteopatycznych. Ocena funkcji podstawy czaszki ze szczególnym uwzględnieniem kości skroniowych.

Efekty nauczania:

Wykazanie zrozumienia anatomii czaszki u noworodków oraz umiejętności rozpoznawania i leczenia podstawowych wzorców zaburzeń podstawy czaszki. Umiejętność identyfikacji wzorców naprężeń międzykostnych i wewnątrzkostnych. Wstęp do rozpoznawania cech palpacyjnych powięzi, kości, błon, płynów ustrojowych, w tym także płynu mózgowo-rdzeniowego. Umiejętność palpacji zmiany kształtu w fazie wdechowej (inspir) i wydechowej (expir) kości czaszki oraz miednicy w odniesieniu do ich osi ruchu.

Tłumaczenie jest konsekutywne z języka angielskiego na język polski. 

Program:

Dzień 1

9:00-11:00
Wprowadzenie, omówienie tematów
Rozwój embriologiczny czaszki w odniesieniu do połączenia czaszkowego i czaszkowo-szyjnego u noworodka, przygotowanie do procesu porodowego i adaptacja do niego
Praktyka – omówienie ruchu międzykostnego: kształt i ruch, stawy potyliczno-szczytowe, BLT (technika równoważenia napięć więzadłowych)

11:00-11:20 Przerwa

11:20-13:15
Normalny poród
Praktyka
IVM – modele i dyskusja

13:15-14:00 Przerwa

14:00-16:00
Komplikacje porodowe 1
Praktyka – Dekompresja, szok
Komplikacje porodowe 2

16:00-16:20 Przerwa

16:20-18:00
Praktyka – położenie pośladkowe/miednicowe
Powtórzenie wzorców podstawy czaszki

Dzień 2

9:00-11:00
Powtórzenie
Rozwój sensoryczny w relacji płód/dziecko i matka
Praktyka – osteopatyczny punkt podparcia (fulcrum)
Różnice anatomiczne między niemowlęciem a dorosłym i badanie osteopatyczne

11:00-11:20 Przerwa

11:20-13:15
Badanie osteopatyczne noworodka
Pojęcie naprężenia wewnątrzkostnego (lezji wewnątrzkostnej)

13:15-14:00 Przerwa

14:00-16:00
Praktyka – naprężenia międzykostne we wzorach podstawy czaszki i miednicy

16:00-16:20 Przerwa

16:20-18:00
Dyskusja i praktyka – palpacja płynowa / membranowa / ośrodkowego układu nerwowego – badanie BMT (zrównoważenia napięć membranowych) i praca z płynami.

Dzień 3

9:00-11:00
Powtórzenie
Struktura terapii i badania, planowanie leczenia
Praktyka: przebieg procesu terapeutycznego

11:00-11:20 Przerwa

11:20-13:00
Wcześniactwo z punktu widzenia osteopatii
Praktyka

13:00-13:20 Przerwa

13:20-15:30
Powtórzenie, quiz i pytania
Sprawdzenie studentów
Zakończenie

Moduł II: Układ oddechowy i żołądkowo-jelitowy

Układ oddechowy i żołądkowo-jelitowy muszą przygotować się do przejścia od funkcjonowania w życiu wewnątrzmacicznym do warunków świata zewnętrznego. Niemowlęta często potrzebują pomocy w tej adaptacji. Podczas kursu przyjrzymy się technikom ustanawiania prawidłowego pierwotnego i wtórnego rytmu oddechowego oraz technikom wspomagającym karmienie i trawienie.

Uwzględnione zostaną specyficzne problemy chorobowe i dysfunkcje oraz terapia w takich sytuacjach jak krup, niewydolność oddechowa, zapalenie oskrzelików, refluks żołądkowo-przełykowy, aerofagia, zaparcia, ankyloglossia i inne.

Cele kształcenia:

Powtórzenie anatomii czaszki. Nauczenie się technik wywierania wpływu na IX, X i XII nerw czaszkowy poprzez podstawę czaszki. Omówienie i poznanie metod leczenia twarzy i żuchwy, przepony, miednicy oraz techniki „pierwszego oddechu”.

Efekty nauczania:

Uzyskanie pewności siebie w ocenie pierwotnego i wtórnego rytmu oddechowego, dynamiki ciśnień w jamie brzusznej i klatce piersiowej oraz leczeniu przepony, klatki piersiowej i miednicy.

Program:

Dzień 1

9:00-11:00
Wprowadzenie
Zmiany oddechowe związane z narodzinami: od pierwszego oddechu (krzyku) do rozwojowej adaptacji układu oddechowego
Praktyka

11:00-11:20 Przerwa

11:20-13:15
Zmiany krążeniowe związane z narodzinami: od pępowiny do krążenia ustrojowego – wpływ na funkcjonowanie i rozwój układu żołądkowo-jelitowego
Praktyka
Zmiany krążeniowe związane z narodzinami: wpływ na mózg noworodka

13:15-14:00 Przerwa

14:00-16:00
Praktyka
Powtórzenie anatomii układu oddechowego i wiadomości o oddychaniu. Omawiane tematy: zapalenie oskrzelików, niewydolność oddechowa, krup, problemy z krtanią
Praktyka (płuca)

16:00-16:20 Przerwa

16:20-18:00
Praktyka: leczenie klatki piersiowej i żeber

Dzień 2

9:00-11:00
Powtórzenie
Astma
Praktyka
Rozwój funkcji odpornościowych

11:00-11:20 Przerwa

11:20-13:15
Praktyka
Laryngologia – zapalenie ucha środkowego
Dyskusja: terapia / otoskopia / odżywianie

13:15-14:00 Przerwa

14:00-16:00
Kontynuacja dyskusji: terapia / otoskopia / odżywianie
Praktyka

16:00-16:20 Przerwa

16:20-18:00
Kolka
Praktyka

Dzień 3

9:00-11:00
Powtórzenie
Problemy żołądkowo-jelitowe wpływające na niemowlę
Praktyka

11:00-11:20 Przerwa

11:20-13:00
Karmienie, ankyloglossia i problemy noso-gardła
Praktyka

13:00-13:20 Przerwa

13:20-15:30
Ocena dynamiki ciśnień w jamie brzusznej i klatce piersiowej oraz terapia na podstawie kursu 1
Pytania, powtórzenie i quiz
Zakończenie

Moduł III: Ortopedia i neurologia

Jest to kurs składający się z dwóch części, podczas którego przyjrzymy się dokładnie strukturom związanym z częstymi problemami ortopedycznymi, a następnie zajmiemy się bliżej rozwojem ośrodkowego układu nerwowego i sposobom, w jaki możemy wspierać ten proces.

Uwzględnione zostaną następujące zaburzenia ortopedyczne: plagiocefalia, kręcz szyi, dziecięce asymetrie postawy, zniekształcenia wynikające z życia wewnątrzmacicznego, wrodzona przepuklina rozworu przełykowego, stopa końsko-szpotawa.

Cele kształcenia:

Zrozumienie korzyści wynikających ze stosowania u niemowląt, dzieci i dorosłych techniki równoważenia napięć więzadłowych i błonowych oraz różnicy w podejściu do każdej z tych grup. Wyjaśnienie, demonstracja i praktyczne wykonywanie technik fluktuacji płynowych, w tym biodynamiczne koncepcje wyciszenia (stillness), pól i stref płynowych.

Efekty kształcenia:

Nauczenie się pracy z płynem mózgowo-rdzeniowym i błonami wzajemnego zwrotnego napięcia (oponami) w celach terapeutycznych w odniesieniu do zniekształceń i asymetrii wewnątrzmacicznych, naprężeń wewnątrz- i międzykostnych, badania palpacyjnego i leczenia ośrodkowego układu nerwowego, w tym technik fluktuacji płynu mózgowo-rdzeniowego.

Program:

Dzień 1

9:00-11:00
Wprowadzenie
Rozwój embriologiczny układu mięśniowo-szkieletowego i perspektywa osteopatyczna
Praktyka – wzorce i kompresja wewnątrzmaciczna

11:00-11:20 Przerwa

11:20-13:15
Plagiocefalia i problemy pokrewne
Praktyka – odkształcanie (modelowanie), dopasowywanie i praca z błonami

13:15-14:00 Przerwa

14:00-16:00
Wrodzona przepuklina przeponowa – teoria i praktyka
Naprężenia wewnątrzkostne u rosnącego dziecka
Praktyka

16:00-16:20 Przerwa

16:20-18:00
Skolioza – dyskusja / pomysły / wymiana doświadczeń
Praktyka

Dzień 2

9:00-11:00
Powtórzenie
Praca z płynami – praktyka

11:00-11:20 Przerwa

11:20-13:15
Rozwój ośrodkowego układu nerwowego
Praktyka

13:15-14:00 Przerwa

14:00-16:00
Wcześniaki – perspektywy terapeutyczne
Praktyka
Terapia problemów wrodzonych; stany oddziałujące na centralny układ nerwowy

16:00-16:20 Przerwa

16:20-18:00
Praktyka

Dzień 3

9:00-11:00
Powtórzenie
Praktyka – balansowanie / znajdowanie neutralności
Omówienie integracji w praktyce i modelach terapeutycznych

11:00-11:20 Przerwa

11:20-13:00
Quiz
Leczenie podczas ciąży i w okresie poporodowym

13:00-13:20 Przerwa

13:20-15:30
Praktyka – dwie rutyny terapeutyczne
Zakończenie

Tłumaczenie jest konsekutywne.

Przydatna lektura:
Poniżej zaproponowano jedynie niewielki wybór przydatnej i literatury:

Alison Hazelbaker, DrGhaheri: zachęcamy do odwiedzenia bloga internetowego i zapoznanie się z problematyką za krótkiego wędzidełka języka.

Jane Carreiro: An Osteopathic Approach to Children,

Jane Carreiro: Pediatric Manual Medicine,

Eds Moekel i Mitha: Textbook of Paediatric Osteopathy,

Nicette Sergueef: Cranial Osteopathy for Infant, Children and Adolescents,

James Oschmann: Energy Medicine – the Scientific Basis,

Harold Magoun: Osteopathy in the Cranial Field – wydanie pierwsze.

PROWADZĄCY:

Sarah Bayley BSc (Hons) Osteopathic Medicine, MSc Paediatric Osteopathy

BSc w zakresie medycyny osteopatycznej (z wyróżnieniem), MSc z osteopatii pediatrycznej. Kształciła się w British College of Osteopathic Medicine, który ukończyła w 2001 roku, zdobywając dyplom z medycyny osteopatycznej oraz medycyny naturalnej. Po trzech latach pracy w Wielkiej Brytanii, a następnie w Nowej Zelandii wróciła do Londynu, aby rozpocząć studia poświęcone osteopatii pediatrycznej w Osteopatycznym Centrum dla Dzieci (Osteopathic Centre for Children). Po ich ukończeniu nadal pracowała jako wolontariuszka i koordynowała program opieki neonatologicznej w szpitalu North Middlesex.

Prowadzi własny gabinet w Londynie, gdzie pracuje z pacjentami ze wszystkich grup wiekowych – od niemowląt do osób starszych. Od 2010 roku wykłada w Europejskiej Szkole Osteopatii, prowadząc zajęcia z osteopatycznej opieki nad kobietami i dziećmi oraz równoważenia napięć więzadłowych.

 

Contact Us