Kurs - Człowiek, nie schorzenie – kurs umiejętności psychologicznych dla fizjoterapeutów

Człowiek, nie schorzenie – kurs umiejętności psychologicznych dla fizjoterapeutów

prowadzący: Marta Sokołowska | cena: 1250 PLN

Kurs dla: fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, studentów fizjoterapii, psychologów, techników masażu

Miejsce i termin:

Czas: 2 dzień

Opis: Skuteczna fizjoterapia opiera się na współpracy rehabilitanta z pacjentem. Praca z drugim człowiekiem – zwłaszcza cierpiącym – wymaga nie tylko fachowości, ale także szeregu kompetencji psychologicznych, które powinny być pogłębiane i rozwijane przez każdego.

Co robić, gdy fizjoterapeuta – pomimo wykorzystywania całego wachlarza specjalistycznych umiejętności – napotyka na przeszkody w postaci niechęci lub lęku pacjenta? Czym przekonać pacjenta do siebie i sprawić, by wdrożył nasze zalecenia? Jak pomóc choremu radzić sobie z bólem? Wreszcie – w  jaki sposób terapeuta powinien zadbać o swój komfort w trudnych dla niego sytuacjach?

Cele:

Dwudniowe szkolenie ma na celu zapewnienie fizjoterapeutom podstawowych kompetencji

i narzędzi z zakresu psychologii, przydatnych w pracy z pacjentem.

Uczestnicy kursu:

– nauczą się budowania profesjonalnego kontaktu z pacjentem, opartego na zaufaniu oraz

posiądą umiejętność skutecznego przekonywania pacjenta do zmian,

– poznają powody braku motywacji u chorego oraz strategie postępowania w takich

sytuacjach,

– przećwiczą sposoby konstruktywnego rozmawiania o bólu, stresie i lęku,

– opanują wybrane techniki, przydatne w radzeniu sobie z bólem i lękiem,

– dokonają autodiagnozy ryzyka wypalenia zawodowego,

– dowiedzą się, jak zadbać o siebie, by praca z pacjentami, którym trudno jest pomóc, nie

była dla terapeuty źródłem frustracji.

Dzień I

Godz. 9:00 – 11.00

Relacja z pacjentem jako element skutecznej terapii

– wywiad służący pacjentowi

– budowanie zaufania i efektywna komunikacja

– podmiotowe podejście do pacjenta w praktyce

– wyznaczanie celu i zakresów odpowiedzialności za jego osiągnięcie

11:00-11.15 PRZERWA

11:15-13.30 Poszukiwanie i wzmacnianie motywacji pacjenta

– motywacje jawne i ukryte, motywacje konkurencyjne wobec zdrowienia

– typy pacjentów ze względu na ich zaangażowanie i strategie pracy z chorymi

– zasady wprowadzania zmian w życie pacjenta

– opór przed zmianą i techniki radzenia sobie z wewnętrznymi barierami

PRZERWA 13:30-14:30

14:30 – 16.00 Gdy boli za bardzo – psychologiczne aspekty bólu

– znaczenie bólu dla pacjenta i jego konsekwencje dla fizjoterapii i rehabilitacji

– czynniki wpływające na przeżycia bólowe

– dbanie o komfort pacjenta pomimo bólu

– tworzenie planów aktywności pacjenta zmagającego się z bólem

16:00-16.15 PRZERWA

16:15-18:00 WARSZTAT

– techniki łagodzące doświadczanie bólu

II DZIEŃ

9:00-11:00 Stres, napięcie i lęk pacjenta jako wyzwania dla fizjoterapeuty

– psychosomatyczne aspekty lęku i stresu – możliwości i ograniczenia pracy z pacjentem

– lęk jako przeszkoda w procesie zdrowienia

– rola lęku dla pacjenta i jego konsekwencje

11:15 – 11:30 PRZERWA

11:30-13.30  Warsztat

– sposoby redukowania stresu i lęku oraz ograniczania jego wpływu na przebieg terapii

13:30-14:00 PRZERWA

14:30-16:00 Stres i wypalenie zawodowe

– symptomy i etapy wypalenia zawodowego

– czynniki ryzyka i okoliczności chroniące

– autodiagnoza i autoanaliza

16:00-16:15 PRZERWA

16:15 – 18:00 Warsztat profilaktyczny

– osobiste obszary do zmiany w zakresie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

 

PROWADZĄCY:

Marta Sokołowska

Magister filozofii i psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, psychoterapeutka, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS w
zakresie psychosomatyki i somatopsychologii oraz uczestniczka licznych kursów, warsztatów i konferencji doskonalących umiejętności psychoterapeutyczne.
Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną oraz tworzy i realizuje szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Koordynuje pracę opiekunów w ramach
Centrum Usług Domowych świadczącego usługi medyczne i opiekuńcze dla osób samotnych i potrzebujących wsparcia.
Przeprowadziła ponad 1300 godzin wsparcia oraz terapii dzieci deformacjami twarzy oraz ich rodzin w ramach projektu realizowanego przez Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego pracując w zespole terapeutycznym wraz z fizjoterapeutą oraz logopedą. Pracowała jako psycholog w żłobku i przedszkolu oraz w pierwszej w Polsce szkole demokratycznej. W poprzednich latach publikowała liczne artykuły dla „Magazynu Dyrektora Szkoły” oraz „Magazynu Dyrektora Przedszkola”.
Entuzjastka rozumienia procesów w ujęciu systemowym, terapii narracyjnej, pracy na zasobach i orientacji na poszukiwaniu rozwiązań.
Prywatnie miłośniczka dobrej kuchni, spędzania czasu poza miastem i seriali.

Contact Us