Kurs - Oswoić ból. Jak pomóc pacjentom radzić sobie z bólem?

Oswoić ból. Jak pomóc pacjentom radzić sobie z bólem?

prowadzący: Marta Sokołowska | cena: 650 PLN

Kurs dla: fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, studentów fizjoterapii, psychologów, techników masażu

Miejsce i termin:

Czas: 1 dzień

Ból i jego odczuwanie, wpływają na całość funkcjonowania człowieka, przy
czym wpływ ten nie jest jednokierunkowy. Także sposób, w jaki pacjent myśli o
bólu i jego skutkach, ma znaczenie dla odczuwania natężenia i częstotliwości
dolegliwości oraz przenosi się na realną oceną stopnia, w jakim ta dolegliwość
utrudnia aktywność. Pacjent cierpiący z powodu bólu (lub obawiający się bólu) nie może w pełni wykorzystać możliwości, które niesie ze sobą fizjoterapia czy rehabilitacja, co tym samym opóźnia (lub nawet uniemożliwia) powrót do pełnej sprawności. Prócz farmakologicznych metod radzenia sobie z bólem, istnieje także szereg innych działań, które przynoszą ulgę lub poprawę funkcjonowania, pomimo
utrzymujących się dolegliwości. Wśród nich należy wymienić: zmianę sposobu
postrzegania bólu, przywrócenie kontroli nad bólem oraz rozmaite techniki
radzenia sobie z dolegliwościami. Holistyczne podejście do pacjenta polega na połączeniu pracy z ciałem z pracą psychologiczną. Oba aspekty są jednakowo ważne. Okazanie zrozumienia osobie cierpiącej z powodu bólu oraz umiejętność zaopiekowania się nią także poprzez oddziaływania psychologiczne, pozwala na skuteczne usunięcie lub zneutralizowanie przeszkody bólowej, a tym samym ma wpływ na skuteczność fizjoterapii.

Cele:

1. Nabycie wiedzy teoretycznej o psychologicznych aspektach bólu oraz ich
roli w przeżywaniu i radzeniu sobie z dolegliwościami.

2. Trening praktycznych umiejętności wspierania pacjentów zmagających
się z bólem – opanowanie technik przydatnych w łagodzeniu cierpienia
oraz poznanie narzędzi umożliwiających pracę z pacjentami, u których
ból jest przeszkodą w przebiegu fizjoterapii.

Program kursu:

Teoria: 9.00-11.00

 1. Znaczenie bólu dla pacjenta i jego konsekwencje dla fizjoterapii i rehabilitacji.
 2. Błędne koło objawów bólowych.
 3. Sensoryczne, emocjonalne i subiektywne aspekty bólu.
 4. Teoria bramki bólowej.
 5. Zakres oddziaływań fizjoterapeuty – ograniczenia i środki ostrożności.

Praktyka cz.1: 11:15 – 13:15

 1. Reagowanie na informację o bólu z uwzględnieniem sytuacji, gdy brak jest widocznych przyczyn zgłaszanych dolegliwości.
 2. Dialog, który przynosi ulgę – trening rozmów o bólu.
 3. Normalizacja i uszanowanie odczuć pacjenta.
 4. Wieloaspektowy opis bólu i skalowanie jako narzędzie oceny i terapii.
 5. Budowanie wizji docelowej z uwzględnieniem przeszkody w postaci bólu.
 6. Strategie pacjenta w radzeniu sobie z bólem i ich użyteczność. Zwiększanie „puli” możliwych działań.
 7. Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe w pracy fizjoterapeuty.

Praktyka cz.2: 13:30 – 16:00

 1. Eksternalizacja i wizualizacja bólu – warsztat praktyczny.
 2. Adaptacja do bólu – elementy ACT i mindfulness do zastosowania w gabinecie.
 3. Słowa zmieniające odczucia – budowanie słownika fizjoterapeuty i pacjenta.
 4. Metafora jako narzędzie zmiany relacji z bólem. Praktyczne ćwiczenia z budowania metafor.
 5. Tworzenie planów aktywności pacjenta z bólem.
 6. Analiza przypadków.
 7. Podsumowanie i zakończenie

 

PROWADZĄCY:

Marta Sokołowska

Magister filozofii i psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, psychoterapeutka, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS w
zakresie psychosomatyki i somatopsychologii oraz uczestniczka licznych kursów, warsztatów i konferencji doskonalących umiejętności psychoterapeutyczne.
Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną oraz tworzy i realizuje szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Koordynuje pracę opiekunów w ramach
Centrum Usług Domowych świadczącego usługi medyczne i opiekuńcze dla osób samotnych i potrzebujących wsparcia.
Przeprowadziła ponad 1300 godzin wsparcia oraz terapii dzieci deformacjami twarzy oraz ich rodzin w ramach projektu realizowanego przez Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego pracując w zespole terapeutycznym wraz z fizjoterapeutą oraz logopedą. Pracowała jako psycholog w żłobku i przedszkolu oraz w pierwszej w Polsce szkole demokratycznej. W poprzednich latach publikowała liczne artykuły dla „Magazynu Dyrektora Szkoły” oraz „Magazynu Dyrektora Przedszkola”.
Entuzjastka rozumienia procesów w ujęciu systemowym, terapii narracyjnej, pracy na zasobach i orientacji na poszukiwaniu rozwiązań.
Prywatnie miłośniczka dobrej kuchni, spędzania czasu poza miastem i seriali.

Contact Us