Kurs - Narzędzia pomiarowe, testy i skale dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Narzędzia pomiarowe, testy i skale dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

prowadzący: Styliani – Liana Milioti PT, PhD, NDT-Bobath EBTA Senior Tutor | cena: 1900 PLN

Kurs dla: Ten kurs jest idealny zarówno dla początkujących jak i doświadczonych fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych pracujących z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym jak i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Miejsce i termin:

Poznań / 30.11. - 02.12. 2019

Czas: 3 dni

CELE KURSU

Ten trzydniowy kurs ma na celu przegląd najbardziej powszechnych systemów klasyfikacyjnych, testów i skal diagnostycznych używanych dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Kurs ten przykłada dużą wagę do poznania narzędzi diagnostycznych motoryki dużej, motoryki małej i czucia używanych najczęściej w praktyce klinicznej i badaniach naukowych.

FORMAT SZKOLENIA:

Kurs jest prowadzony przez dwójkę instruktorów i będzie zawierał w sobie wykłady, prezentacje multimedialne, pracę w grupie pomiędzy uczestnikami, pracę praktyczną z dziećmi oraz dyskusję.

Prezentacje multimedialne i praktyczne zajęcia w grupach zapewnią dogłębne zrozumienie zarówno teorii jak i praktycznego zastosowania obiektywnych narzędzi pomiarowych.

Do części praktycznych potrzebne będzie wygodne ubranie.

CELE KURSU:

W czasie tego szkolenia uczestnicy:

 1. Zapoznają się z szeroką gamą narzędzi diagnostycznych i systemów klasyfikacyjnych dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zaburzeniami rozwojowymi.
 2. Będą w stanie wyjaśnić cele i zastosowania każdego z narzędzi diagnostycznych
 3. Zrozumieją – za pośrednictwem demonstracji video jak i praktyki – proces przeprowadzania każdego z testów.
 4. Będą w stanie odszukać, wybrać i użyć narzędzie diagnostyczne odpowiednie do potrzeb pacjenta.
 5. Nauczą się rozpoznawać ograniczenia dziecka i to jak mogą one wpływać na jego/jej uczestnictwo w procesie terapeutycznym.
 6. Nauczą się jak używać otrzymanych wyników do wyznaczania odpowiednich, realistycznych celów terapeutycznych.

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień pierwszy

9.00-10.30

 • Wstęp i zapoznanie się. Poznanie oczekiwań i życzeń kursantów
 • Typy narzędzi badawczych, definicje i podstawy teoretyczne

10.30-11.00  Przerwa na kawę

11.00-12.30

 • Systemy klasyfikacyjne dla mózgowego porażenia dziecięcego i innych zaburzeń rozwojowych
 • Motoryka duża i mała, wzajemne oddziaływanie pomiędzy nimi.
 • Definicja funkcjonowania według ICF
 • Obiektywne narzędzia pomiarowe dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

12.30-13.30  Przerwa

13.30-15.00

 • Skala funkcjonalna motoryki dużej (ang.Gross Motor Funciotn Measure –GMFM). Opis i demonstracja video. Ćwiczenia praktyczne w grupach

15.00-15.30  Przerwa na kawę

15.30-17.00

 • Skala funkcjonalna motoryki dużej. Ćwiczenia praktyczne z dziećmi

Dzień drugi

9.00-10.30

 • Skala funkcjonalna motoryki dużej (ang. GMFM). Ocena na podstawie video z dnia poprzedniego.
 • Porównanie wyników Skali funkcjonalnej motoryki dużej (ang. GMFM) z Systemem Klasyfikacji Funkcjonalnej Motoryki Dużej (ang. Gross Motor Function Classification System GMFCS).

10.30-11.00  Przerwa na kawę

11.00-12.30

 • Wartość diagnostyczna Oceny Funkcjonalnej Chorych – wersja pediatryczna (ang. Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI). Opis i dyskusja.

12.30-13.30  Przerwa

13.30-15.00

 • Skala funkcjonalna kończyny górnej (ang. Quality Upper Extremity Measure – QUEST). Opis i demonstracja video. Ćwiczenia praktyczne w grupach.
 • Bruininks – Oseretsky test sprawności motorycznej (ang. Bruininks – Oseretsky Test of Motor Proficiency – BOT-2). Opis i demonstracja video. Ćwiczenia praktyczne w grupach.

15.00-15.30  Przerwa na kawę

15.30-17.00

 • Skala funkcjonalna kończyny górnej (ang. Quality Upper Extremity Measure – QUEST). Ćwiczenia praktyczne z dziećmi
 • Bruininks – Oseretsky test sprawności motorycznej (ang. Bruininks – Oseretsky Test of Motor Proficiency – BOT-2). Ćwiczenia praktyczne z dziećmi.

Dzień trzeci

9.00-10.30

 • Test ruchu (ang. The Movement ABC-2). Opis i demonstracja video. Ćwiczenia praktyczne w grupach.

10.30-11.00  Przerwa na kawę

11.00-12.30

 • Badanie zdolności sensorycznych (ang. Sensory Profile, Stereognosis). Opis i demonstracja video. Ćwiczenia praktyczne w grupach.

12.30-13.30  Przerwa

13.30-15.00

 • Testy i skale wykorzystywane dla małych dzieci. Opis i demonstracja video.

15.00-15.30  Przerwa na kawę

15.30-17.00

 • Inne spotykane testy diagnostyczne
 • Podsumowanie szkolenia
 • Pytania i dyskusja

Kurs w języku angielskim, tłumaczenie konsekutywne na język polski.
Każdy z uczestników otrzymuje skrypt i certyfikat w języku polskim.

Rehaintegro informuje, że po zakończeniu każdego kursu zostanie Pan/Pani poproszona o wypełnienie krótkiej ankiety celem poinformowania organizatora, czy został osiągnięty cel szkolenia.

PROWADZĄCY:

Styliani – Liana Milioti PT, PhD, NDT-Bobath EBTA Senior Tutor

WYKSZTAŁCENIE

1977  Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Instytutu Edukacji Technologicznej w Salonikach w Grecji.

Październik 1992 roku

Tytuł Instruktora Tutora / Koordynatora w zakresie Metody Neuro-rozwojowej / BOBATH, możliwość nauczania kursów NDT-Bobath na całym świecie.

Wrzesień 2005 roku

Nadanie przez European Bobath Tutors Association (EBTA) statusu starszego wykładowcy metody NDT-Bobath (Senior NDT-Bobath Tutor); uprawnienie do nauczania przyszłych wykładowców NDT – Bobath na całym świecie.

2008

Otrzymanie tytułu doktora Uniwersytetu Brunel w Wielkiej Brytanii na podstawie pracy „Długoterminowe wyniki neuromotoryczne u dzieci urodzonych o czasie z przedłużającym się bezdechem nocnym”. Badania doktoranckie zostały przeprowadzone na Wydziale Fizjologii Rozwojowej Uniwersytetu Karola-Franciszka w Graz w Austrii.

Od 1977 do dziś

Uczestnictwo w ponad 20 różnych kursach podyplomowych z zakresu różnych metod i technik związanych z badaniem i leczeniem metodami fizjoterapeutycznymi (np. Mackenzie, PNF, Integracja sensoryczna, Conductive Education, Terapia czaszkowo-krzyżowa, Rozluźnienie mięśniowo-powięziowe, Kinesiotaping, Kontrola motoryczna i nauczanie motoryczne i wiele innych.)

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA

Od 1977 do dziś

Czterdziestojednoletnie doświadczenie w pracy w obszarze interwencji fizjoterapeutycznych u pacjentów z uszkodzeniem OUN, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Około 30 lat nauczania w Zakładzie Fizjoterapii Instytutu Edukacji Technologicznej w Salonikach w Grecji jako wykładowca fizjoterapii i 1 rok na Europejskim Uniwersytecie na Cyprze.

Od 1992 do dziś

Prowadzenie szkoleń dla fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, absolwentów logopedii i lekarzy z zakresu stosowania metody NDT-Bobath (działalność międzynarodowa: Grecja, Meksyk, Argentyna, Cypr, Austria, Polska).

Lider Senior Tutor ponad 40 kursów podstawowych NDT-Bobath, ponad 25 kursów NDT-Bobath dla dzieci oraz ponad 15 innych kursów związanych z badaniem w fizjoterapii, oceną normalnego i zaburzonego ruchu człowieka, typowego i odbiegającego od normy rozwoju ruchowego, oraz innych tematów związanych z neurorehabilitacją pediatryczną.

Od 1977 do dziś

Uczestnictwo jako wizytujący wykładowca w ponad 50 kongresach i sympozjach krajowych i międzynarodowych.
Prezentacja ponad 20 plakatów na krajowych i międzynarodowych kongresach i sympozjach.
Opublikowane trzy prace badawcze mające około 95 cytowań.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
Od 1992 członek amerykańskiego NDT – Bobath Association (NDTA).
Od 1992 członek European NDT – Bobath Tutors Association (EBTA).
1994 – 1996 kierownik greckiego stowarzyszenia NDT – Bobath Association
2006 – 2010 Członek Komitetu Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Wykładowców NDT-Bobath.

Contact Us