Kurs - Bliższe spojrzenie na problem i terapię przewlekłych bólów miednicy u kobiet oraz dysfunkcje układu moczowego i problemy seksualne

Bliższe spojrzenie na problem i terapię przewlekłych bólów miednicy u kobiet oraz dysfunkcje układu moczowego i problemy seksualne

prowadzący: Dr Ruth Jones | cena: 2300 PLN

Kurs dla: fizjoterapeutów, chiropraktyków, osteopatów, pielęgniarek, położnych, lekarzy i innych wykwalifikowanych specjalistów pracujących lub chcących podjąć pracę związaną z tematyką zdrowia kobiety.

Miejsce i termin:

aktualnie nie ma żadnych nowych terminów /

Czas: 3 dni

Cele kursu:

po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie miał pogłębioną wiedzę i umiejętności pod względem:
– badania i rehabilitacji obszaru lędźwiowo-miednicznego z zastosowaniem analizy ruchu i jego korekcji
– oceny dna miednicy z uwzględnieniem różnicowania pomiędzy mięśniami powierzchownymi i głębokimi
– rozpoznawania potencjalnych zaburzeń mięśni dna miednicy – ich nadaktywności lub obniżonej aktywności oraz wykorzystania tej wiedzy pod kątem terapii przewlekłych bólów miednicy u mężczyzn i kobiet, przy dysfunkcjach pęcherza i jelit, w przypadku obniżenia narządów i dysfunkcji seksualnych
– lepszego poznania i zrozumienia anatomii i fizjologii narządów kobiecych z uwzględnieniem funkcji wydalniczych i seksualnych
– badania i technik terapii manualnych w odniesieniu do mięśni i nerwów dna miednicy, w tym nerwu sromowego
– wykonywania badania w celu przeprowadzenia poprawnego wnioskowania klinicznego
– zaawansowanej terapii manualnej, integracji ruchu i technik pracy z bólem
– znajomości aktualnego piśmiennictwa naukowego poświęconego podejmowanej problematyce
– zrozumienia współczesnych sposobów pracy terapeutycznej i medycznej (medical management)

Kurs poświęcony zdrowiu kobiet został stworzony, aby dostarczyć zrozumiałego i wyczerpującego programu edukacyjnego skierowanego do fizjoterapeutów, chiropraktyków, osteopatów, pielęgniarek, położnych, lekarzy i innych wykwalifikowanych specjalistów pracujących lub chcących podjąć pracę związaną z tematyką zdrowia kobiety. Grupą docelową są lekarze i terapeuci, jednakże wszyscy inni specjaliści ochrony zdrowia zajmujący się wspomnianą tematyką są zaproszeni do udziału w szkoleniu.  Kurs został pomyślany jako angażujący w temat, wypełniony istotnymi informacjami, interaktywny i oparty na praktyce oraz zwrócony ku praktyce.

Trzy pełne dni szkolenia będą łączyć w sobie przekaz informacji i w pełni interaktywne, praktyczne uczenie się podczas sesji pod superwizją prowadzącej. Celem będzie rozwinięcie umiejętności badania i oceny omawianego obszaru oraz poznanie możliwości pracy manualnej i rehabilitacyjnej w zakresie opisanym poniżej.

Szczegółowe tematy, które zostaną poruszone:
– anatomia funkcjonalna bólu miednicy, anatomia dna miednicy, różnicowanie dolegliwości omawianego obszaru
– badanie wewnętrzne per vaginam +/- per rectum (odnajdowanie struktur i ich identyfikacja)
– anatomia funkcjonalna dna miednicy
– badanie wewnętrzne per vaginam/per rectum z ewaluacją mięśni dna miednicy i cylindra lędźwiowo-miednicznego
– studium przypadku, postępowanie z bólem, punkty spustowe, różnicowanie neurologiczne
– rzetelne testy prowokacji bólu oraz testy przenoszenia obciążenia
– identyfikowanie dysfunkcji, palpacja pod kątem nadaktywności i niedoczynności dna miednicy, różnicowanie neurologiczne
– System Równowagi Ruchu (Movement System Balance)
– ocena systemu ruchu
– terapia nastawiona na zmianę: połączenie w spójną całość badania klinicznego i terapii w warunkach gabinetu, podanie wskazań do terapii, wykorzystanie teorii w praktyce

Program szkolenia:                    

Dzień pierwszy
9.00 Zarys treści kursu, anatomia dna miednicy i różnicowanie (część teoretyczna)
9.45 Badanie wewnętrzne per vaginam – odnajdywanie i oznaczanie struktur (część praktyczna)

Przerwa 10.45

11.00 Anatomia funkcjonalna dna miednicy (część teoretyczna)
11.45 Kontynuacja badania wewnętrznego per vaginam z oceną funkcjonalną mięśni dna miednicy i cylindra mięśniowego (część praktyczna)

Przerwa 13.00-14:00

14.00 Opis przypadku i identyfikowanie dysfunkcji dna miednicy, wysiłkowe nietrzymanie moczu i opadanie narządów (część teoretyczna)
14.45 Kontynuacja badania wewnętrznego per vaginam/per rectum. Identyfikacja dysfunkcji

Przerwa 15.45

16.00 Relaksacyjne techniki oddechowe (teoria i praktyka)

16.45 – 17.00 Pytania i zakończenie                             

Dzień drugi

9.00 Pytania
9.15 Rzetelna prowokacja bólu/testy przenoszenia obciążeń (część teoretyczna)
9.45 Rzetelna prowokacja bólu/testy przenoszenia obciążeń (część praktyczna)

Przerwa 10.45

11.00  System równowagi ruchu (część teoretyczna)
11.45 Ocena systemu ruchu (część praktyczna)

Przerwa 13.00-14.00

14.00 Ocena systemu ruchu (kontynuacja części praktycznej)
15.30 Swobodna praktyka i przyjrzenie się zachodzącym zmianom/opisy przypadków

16.45 Pytania
17.00 Zakończenie 

Dzień trzeci

9.00 Pytania
9.15 Różnicowanie neuronalne (część teoretyczna)
9.45 Różnicowanie neuronalne (część praktyczna)

Przerwa 10.45

11.00 Praca prowadząca do uzyskania zmian – praktyka technik wewnętrznych i zewnętrznych

Przerwa obiadowa 13.00-14.00

14.00 Nauczanie auto-relaksacji i wykorzystania rozszerzaczy (dilatorów) (część teoretyczna)
15.15 Swobodna praktyka i odniesienie się do zaobserwowanych zmian/opisy przypadków

16.45 Pytania
17.00 Zakończenie

Tłumaczenie jest konsekutywne.
Każdy z uczestników otrzymuje skrypt w języku polskim oraz certyfikat

PROWADZĄCY:

Dr Ruth Jones

jest fizjoterapeutką, klinicystką, badaczką i wykładowczynią z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem. Współpracuje i udziela konsultacji elitarnym sportowcom, w tym również ze Związku Piłki Nożnej (Football Association) oraz z innych profesjonalnych drużyn. Dr Ruth Jones jest także częstą prelegentką międzynarodowych konferencji i warsztatów poświęconych zagadnieniom ruchu, funkcji dna miednicy i bólu.

Wraz z Leonem Chaitowem wydała książkę pt. „Chronic Pelvic Pain and Dysfunction: Practical Physical Medicine”, która ukazała się w 2012 nakładem Elsevier.

Ruth Jones uzyskała tytuł doktora w  2010 roku w Southampton University, w Wielkiej Brytanii we współpracy ze Stanford University, w Kaliforni w USA, gdzie badane były dynamiczne funkcje mięśni dna miednicy. Zespół badawczy stworzył oprogramowanie wykorzystywane wraz z dynamiczną diagnostyką za pomocą ultrasonografii pozwalające na lepsze poznanie i zrozumienie funkcji mięśni dna miednicy.  Pani doktor szczególnie interesuje się przewlekłymi bólami miednicy i związanymi z nimi dysfunkcjami ruchowymi.

Ruth Jones pracuje z mężczyznami, kobietami i dziećmi z dysfunkcjami dna miednicy, problemami pęcherza i jelit, obniżeniem narządów miednicy, nadaktywnym dnem miednicy i przewlekłymi bólami miednicy.

Ruth naucza badania i oceny dna miednicy oraz terapii manualnej tego obszaru. Jej kursy cieszą się dużym zainteresowaniem w kraju i za granicą. Pani doktor jest członkiem takich stowarzyszeń jak: Chartered Society Of Physiotherapy (Stowarzyszenie Dyplomowanych Fizjoterapeutów), Pelvic Obstetric and Gynaecological Physiotherapy Group (Grupa Fizjoterapeutyczna w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii), Organisation of Chartered Physiotherapists in Private Practice (Organizacja Prywatnej Praktyki Dyplomowanych Fizjoterapeutów), International Continence Society (Międzynarodowe Towarzystwo ds. Inkontynencji) i International Pelvic Pain Society (Międzynarodowe Towarzystwo ds. Bólu Miednicy).

Contact Us