Kurs - Stawy skroniowo-żuchwowe i zatokowe bóle głowy

Stawy skroniowo-żuchwowe i zatokowe bóle głowy

prowadzący: David Lintonbon, DO PG Cert (Clin Ed) | cena: 1300 PLN

Kurs dla: Fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy stomatologów, studentów fizjoterapii

Miejsce i termin:

Kraków / 22-23.09.2018

Czas: 2 dni

Poznań – wkrótce nowy termin!
Wrocław – wkrótce nowy termin!

Cele kursu

Celem kursu jest rozwinięcie wysokiego poziomu integracji wiedzy i umiejętności. Uczestnicy nauczą się wysublimowanych podejść terapeutycznych oraz udoskonalą pracę manualną pod kątem rozwiązywania problemów z zatokowymi bólami głowy, migrenami i bólem stawów skroniowo-żuchwowych z uwzględnieniem wszystkich aspektów profesjonalnej praktyki.

Metody i tematyka kursu:

Duża część procesu nauczania będzie miała formę pracy tutora z grupą, celem czego będzie integracja treści kształcenia, udoskonalenie efektywnych umiejętności komunikacyjnych i rozwinięcie zdolności krytycznego myślenia i syntezy materiału, które są konieczne w celu konsolidacji, zrozumienia i praktyki terapii manualnej.

Uczestnicy kursu w całkowicie zintegrowany sposób zapoznają się z biomechaniką obszaru głowy – zarówno pod względem funkcjonalnym jak i omawianych dysfunkcji. Jest to niezbędne w celu dogłębnego wzajemnego zrozumienia zależności między strukturami a funkcjami ludzkiego ciała. Podejmowana tematyka będzie obejmowała cały szereg metod terapeutycznych, w tym techniki pracy, zalecenia w zakresie zmian stylu życia, współpracę z innymi specjalistami i inne przydatne sposoby postępowania i ingerencje.

Seminarium i warsztat będzie się skupiać na protokołach leczenia stawów skroniowo-żuchwowych, zatokowych i migrenowych bólów głowy oraz dolegliwości obszaru szyjno-piersiowego. Zrealizowane treści zdemaskują mity dotyczące stawów skroniowo-żuchwowych i dostarczą ułatwionego sposobu postępowania, który możliwy będzie do wdrożenia już w niewielkich gabinetach.

Prowadzący zaprezentuje aktualne metody wykonywania mobilizacji strukturalnych i technik czaszkowych w odniesieniu do problematyki regionu szyjno-piersiowego i szyjno-żuchwowego. Dzięki prezentacji popartej dowodami (evidence-based) złożoność problemów skroniowo-żuchwowych zostanie poddana syntezie, dostarczając tym samym terapeucie poczucia pewności w postępowaniu i wyposażając go w strategię udzielania pomocy nawet trudnym pacjentom.

Kurs ma na celu przekazanie łatwych w zastosowaniu wskazówek i wytycznych badania i leczenia zatokowych i migrenowych bólów głowy oraz problemów związanych ze stawami skroniowo-żuchwowymi. Wykładowca cieszy się reputacją osoby przedstawiającej w przystępny sposób różnorodne strategie i sposoby integracji przekazywanej wiedzy i ćwiczeń praktycznych z praktyką kliniczną. Co najistotniejsze, prezentowane treści oparte będą na popartej dowodami wiedzy naukowej i na własnym, bogatym doświadczeniu klinicznym

Korzyści dla kursantów:

po zakończeniu kursu poświęconego tematyce stawów skroniowo-żuchwowych i bólów zatokowych uczestnicy będą umieli:

1) przeprowadzić całe spektrum technik terapii manualnej, dostosowując je do potrzeb pacjenta w oparciu o specjalistyczną wiedzę z omawianego zakresu i zasady, z którymi się zapoznali.
2) wykazać się w pełni zintegrowaną wiedzą z zakresu biomechaniki obszaru twarzoczaszki oraz wpływu dysfunkcji innych obszarów ciała na problematykę omawianego regionu.
3) zintegrować obecne modele pracy z pacjentem w celu postawienia rozpoznania i stworzenia efektywnego programu terapeutycznego.
4) ocenić znaczenie i wpływ różnorodnych interwencji manualnych na szerokie spektrum problemów klinicznych związanych z zatokowymi bólami głowy, migrenami i dysfunkcjami stawów skroniowo-żuchwowych.
5) monitorować i kierować relacją pacjent-terapeuta i uświadomić sobie odpowiedzialność kryjącą się za taką relacją.

Kurs ten był wykładany w następujących szkołach:
• British School of Osteopathy
• London School of Osteopathy
• NESCOT (Surrey Institute of Osteopathic Medicine)
• Physical Therapy Association (Łotwa)
• CRESO Ancona Italy (Włochy)
• ICOM Italy (Włochy)
• Japanese School of Osteopathy Tokyo (Japonia)
• UK Association of Osteomyologists (Wielka Brytania)
• Kursy CPD w UK prowadzone przez 20 lat (Wielka Brytania)

Plan kursu

Dzień 1:

9:00-11:00 – wprowadzenie

 • prezentacja wprowadzająca w zagadnienie migrenowych bólów głowy, kwestie bezpieczeństwa, czerwone flagi – diagnostyka różnicowa

11:00-11:15 Przerwa

11:15-13:30

 • wprowadzenie do diagnostyki klinicznej pod kątem zatokowych bólów głowy, transiluminacja czaszki (diafanoskopia czaszki), opukiwanie,
 • wprowadzenie do technik w przypadku migrenowych bólów głowy, odcinek szyjny kręgosłupa, lift kości czołowej – demonstracja praktyczna i ćwiczenia pod superwizją prowadzącego

13:30-14:30 Przerwa

14:30-16:15

 • prezentacja o typach bólów stawów skroniowo-żuchwowych, praktyczne techniki wewnątrzustne – demonstracja i ćwiczenia pod superwizją prowadzącego
  kontynuacja zajęć praktycznych

16:15-16:30 Przerwa

16:30-18:00

 • prezentacja o typach bólów stawów skroniowo-żuchwowych, praktyczne techniki wewnątrzustne – demonstracja i ćwiczenia pod superwizją prowadzącego
  kontynuacja zajęć praktycznych c.d
 • podsumowanie i pytania

Dzień 2:

9:00-11:00 – wprowadzenie

 • prezentacja wprowadzająca w zagadnienie cerwikogennych bólów głowy, kwestie bezpieczeństwa, czerwone flagi – diagnostyka różnicowa

11:00-11:15 Przerwa

11:15-13:15

 • wprowadzenie do technik stosowanych w przypadku cerwikogennych bólów głowy – demonstracja praktyczna i ćwiczenia pod superwizją prowadzącego

13:15-13:30 Przerwa

13:30-15:30

 • powtórzenie poznanych technik – praktyka i superwizja pod kontrolą prowadzącego
  kontynuacja zajęć praktycznych
 • podsumowanie i pytania

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt w języku polskim oraz certyfikat.
Tłumaczenie jest konsekutywne.

PROWADZĄCY:

David Lintonbon, DO PG Cert (Clin Ed)

w 1985 roku ukończył Brytyjską Szkołę Osteopatii oraz Uniwersytet Brighton w zakresie edukacji klinicznej. Większości technik manipulacyjnych uczył się bezpośrednio od Lauriego Hartmana, DO.
Po zakończeniu edukacji rozpoczął pracę w West Country i rozwijał nowe techniki osteopatyczne, opiekując się graczami klubów piłkarskich i rugby po doznanych urazach sportowych.
W tym samym czasie uczęszczał na studia podyplomowe w Dartington College Devon w zakresie metodologii nauczania. Po powrocie do Londynu w 1996 roku rozpoczął pracę w Brytyjskiej Szkole Osteopatii.
David spędził kolejne dwa lata w Manchester City FC, tworząc program treningowy dla fizjoterapeutów pracujących dla drużyny. Współpracował także z producentem środków medycznych Cetuem.
Opracował płytę DVD zawierającą techniki osteopatyczne, która stanowi materiał pomocniczy dla studentów i terapeutów manualnych. Obecnie opracowuje książkę poświęconą technikom osteopatycznym. David pracuje także w Londyńskiej Szkole Osteopatii jako tutor kliniczny i wykładowca oraz w prywatnym gabinecie w Centrum Medycyny Integracyjnej.

Contact Us