Kurs - Przewlekła  hemiplegia – wyzwanie dla terapeuty

Przewlekła hemiplegia – wyzwanie dla terapeuty

prowadzący: Joanna Tokarska Msc, PT | cena: 990 PLN

Kurs dla: fizjoterapeutów, lekarzy

Miejsce i termin:

Lublin / 12-13.01.2019
Poznań / 19-20.01.2019
Warszawa / 09-10.02.2019

Czas: 2 dni

Gdańsk – wkrótce nowy termin

Większość pacjentów po udarze doświadcza zaburzeń funkcjonowania. Problemy te stanowią niejednokrotnie duże wyzwanie dla fizjoterapeuty.

Co robić jeżeli pacjent jest przewlekły, a mimo wszystko chciałby coś zmienić – czy to możliwe?

Jak pracować w fazie przewlekłej? Jak wspomóc powrót funkcji pomimo czasu, jaki upłynął?

Cel kursu:

Podczas szkolenia „Przewlekła  hemiplegia – wyzwanie dla terapeuty” dowiesz się, jak skutecznie wpływać na struktury ciała oraz OUN pacjenta.

Będziesz w stanie w rzetelny sposób określić potencjał pacjenta, a także wskazać realne szanse na osiągnięcie wybranych przez niego celów.

Umiejętności te pozwolą Ci na prowadzenie terapii celowanej na konkretne zaburzenia, jakich doświadcza pacjent w przewlekłej fazie choroby.

Opanujesz umiejętność rozwiązywania najczęstszych problemów na poziomie strukturalnym, jak mobilizacje tkanek, czy stawowych ograniczeń ruchomości.

Poznasz aktywności fizyczne, które pozwolą Ci wpływać na reorganizację ośrodkowego układu nerwowego.

Program kursu:

DZIEŃ 1.

8:30 – 9:00
Rozpoczęcie kursu, przywitanie uczestników, przedstawienie się. Przedstawienie celów kursu.

9:00 – 10:30
Wykład: Jak rozpoznać, czy mam szansę coś zmienić? Prognozowanie powrotu funkcji kończyny górnej.
Rozwiązywanie najczęstszych problemów  KG na poziomie struktury.

10:30 – 10:45 przerwa

10:45 – 13:00
Rozwiązywanie najczęstszych problemów  w obrębie tułowia na poziomie struktury. Wykorzystanie oddychania do mobilizacji struktur klatki piersiowej. Odtwarzanie ruchomości dolnego tułowia.
Wykład: kontrola posturalna i spastyczność.

13:00-14:00 przerwa

14:00- 16:00
Rozwiązywanie najczęstszych problemów  KD na poziomie struktury.
Automobilizacje, praca z ciężarem własnego ciała, propozycje zadań domowych dla pacjenta.

16:00- 16:15 przerwa

16:15-17:30
Praca z pacjentem na wózku. Torowanie ekscentrycznej kontroli tułowia, wstawanie z czynną pomocą terapeuty, praca w staniu.

DZIEŃ 2.

8:30 – 10:30
Rozpoczęcie kursu. Pytania dotyczące dnia poprzedniego.
Wykład: Chód w hemiplegii, najczęstsze problemy pacjenta po udarze.
Torowanie prawidłowego obciążania stopy po stronie bezpośrednio zajętej podczas chodu. Torowanie poszczególnych faz chodu.

10:30-10:45 Przerwa

10:45 – 13:00
Torowanie poszczególnych faz chodu c.d. Wykorzystanie schodów w terapii.
Wykorzystanie reakcji równoważnych do poprawy fazy podporu na nodze bezpośrednio zajętej.
Torowanie szybkości w chodzie.

13:00-14:00 przerwa

14:00-16:00
Badanie czucia głębokiego. Torowanie funkcji ręki przy zaburzeniach czucia głębokiego.
Różnicowanie przyczyn braku ruchów czynnych ręki bezpośrednio zajętej. Torowanie ruchów selektywnych prostowników nadgarstka i palców.
Reakcje równoważne w siadzie. Wykorzystanie pracy tułowia dla odtwarzania funkcji kończyny górnej.
Wykład: Bolesny bark w hemiplegii

16:00-16:15 przerwa

16:15-17:30
Interwencje terapeutyczne w zespole bolesnego barku. Propozycje autoterapii, jako pracy domowej dla pacjenta.
Rozwiązywanie problemów klinicznych, pytania, propozycje rozwiązań terapeutycznych w praktyce klinicznej.
Podsumowanie szkolenia. Rozdanie dyplomów.  Zakończenie.
Każdy z uczestników otrzymuje skrypt oraz certyfikat w języku polskim

PROWADZĄCY:

Joanna Tokarska Msc, PT

Większość swojej wiedzy zdobyłam studiując Fizjoterapię na Warszawskiej AWF, a później kończąc kursy przeznaczone dla fizjoterapeutów m.in. PNF, Medycyny Ortopedycznej OMI Global, McKenzie MTD. Ostatnie lata spędziłam jako fizjoterapeutka na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w podwarszawskim Konstancinie, gdzie  przebywają pacjenci z różnego rodzaju schorzeniami układu nerwowego. Dzięki staraniom o uzyskanie tytułu instruktora metody PNF mam przywilej nawiązywania kontaktów z fizjoterapeutami z różnych miejsc na świecie. Daje mi to możliwość poznawania blasków i cieni naszej profesji z innej, często odległej, perspektywy.

Z zamiłowania jestem entuzjastką mediów społecznościowych. Prowadzę na Facebooku stronę Fizjopozytywni zrzeszającą miłośników fizjoterapii. Tam dzielę się nowinkami z zakresu fizjoterapii, jak i umieszczam własne artykuły i filmy. Znajdziesz mnie również na stronie joannatokarska.pl oraz na platformie YouTube. Moim wielkim marzeniem jest, aby fraza „polski fizjoterapeuta” w środowisku międzynarodowym stanowiła synonim słów „najlepszy fizjoterapeuta”. Wierzę, że poprzez dobór odpowiednich metod nauczania da się to osiągnąć. Moją główną ideą jest nauczanie w pomysłowy i jednocześnie przystępny sposób. Dlatego stojąc po drugiej stronie staram się przekazywać wiedzę tak, aby nikt „nie wyszedł z kina w połowie filmu”.

Contact Us